Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Välkommen till Psykoterapicentrums psykoterapeutförmedling

Här kan du söka kontakt med en psykoterapeut i din närhet. Alla är medlemmar i Psykoterapicentrum och har gedigen psykoterapeututbildning till legitimerad psykoterapeut. Det innebär att de kan bedriva psykoterapi under eget yrkesansvar, i enlighet med Patientsäkerhetslagen.

 

Sök legitimerad psykoterapeut länsvis

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping

Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

 

 

Erbjuder digital kontakt

 
Här publiceras de legitimerade psykoterapeuter som är ordinarie medlemmar i Psykoterapicentrum och erbjuder kontakt via digitala kanaler. Krav: "extra annons".

 

 

Psychotherapy in your native Language

 
In English, Suomeksi, Deutsche Sprache, In het Nederlands, Język polski, En français

 

Obs! Alla som annonserar är legitimerade psykoterapeuter!

Läs mer om psykoterapeuter

Läs mer om psykoterapiutbildning

Läs mer om dynamisk psykoterapi

 

   

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

Psykoterapi på andra språk

Komplettera din annons med uppgift om vilka andra språk än svenska du erbjuder.
Kontakta web@psykoterapicentrum.se för att föras in på listan.
Denna service är gratis, men förutsätter att du har en extra annons på hemsidan.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se