Psykoterapicentrum
Västra Götaland

Kalendarium för våren 2020!

Under våren är du välkommen på två sittningar samt medlemsluncher sista veckan i varje månad.

Torsdagen den 19 mars kl. 18:00–19:30=inställt!

På grund av situationen med Corona-pandemin har styrelsen tillsammans med Teci Hill tagit beslutet att torsdagens samtal ställs in. Vi återkommer med nytt datum framöver.
 

Torsdagen den 14 maj kl. 18:30–20:30

Vi välkomnar Gunnar Karlsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut. Detta i ett samarbete mellan Psykoterapicentrum, Göteborgs Psykoterapiinstitut och Göteborgs Litteraturhus. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Gunnar Karlsson bok Det maskulina projektet, där han menar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

Lokal: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1.

Deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar, icke medlemmar är också välkomna då till ett pris av 100 kronor. Föreningen serverar dryck och tilltugg till självkostnadspris.

Anmälan sker till: marie.svaleklint-serenban@gpsi.se senast den 10 maj.

 

 

Vårens första medlemslunch blir torsdagen den 30 januari från kl. 11.45, och det är Tomas Wånge som möter dig på restaurang Trappan, Folkets Hus vid Järntorget.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Psykoterapicentrum Västra Götaland

 

 

 

Psykoterapicentrum Västra Götaland - Styrelse

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se