Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrum
Västra Götaland


Psykoterapicentrum presenterar höstens första sittning
med inbjudna gäster från Svenska psykoanalytiska föreningen
 

 

Den psykoanalytiska världen en utblick och ett samtal om vad mötet med psykoanalysen kan innebära

 

Alexandra Billinghurst, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA) och ordförande vid Svenska psykoanalytiska föreningen, och

Eva Tillberg, leg. barn- och ungdomspsykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, kandidat/postseminarist i Svenska psykoanalytiska föreningen.

 

Tid: Måndagen den 24 oktober kl. 18:30–20:00

Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1

Bokning av plats görs via denna länk.

Pris: Som medlem i Psykoterapicentrum är det fri entré, för icke medlemmar 150 kronor. Begränsat antal biljetter så boka i tid.

Anmälan sker senast den 20 oktober.

 

Varmt Välkomna!

Hälsar styrelsen Psykoterapicentrum Västra Götaland

  

Det maskulina projektet

Måndagen den 21 november kl. 18:30–20:30 välkomnar vi Gunnar Karlsson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Gunnar Karlsson bok Det maskulina projektet där han menar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

 

Plats: Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1

Bokning av plats görs via denna länk.

Pris: Som medlem i Psykoterapicentum är det fri entré för icke medlemmar 150 kronor. Begränsat antal biljetter så boka i tid.

Anmälan sker senast den 17 november.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen Psykoterapicentrum Västra Götaland.

 


Claes Ekenstam talade den 19 april på temat Den manliga smärtan: Om mäns erfarenheter av trauma, (PTSD), och andra själsliga lidanden.
Se föreläsningen på YouTube här


 

.pdf Tidigare arrangemang

 


Gudrun Olsson I metaforernas landskap

Vi bjöd in Gudrun Olsson för en föreläsning kring hennes nyutkomna bok 2020, I metaforernas landskap, som snabbt blev fullbokad. Dock var vi tvungna att ställa in den live men då Gudrun kunde växla om snabbt till en föreläsning utan publikkontakt kunde denna ändå genomföras. Se inslaget nedan! Det tackar vi för.

 

 

Psykoterapicentrum Västra Götaland - Styrelse

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se