Psykoterapicentrum
Västra Götaland

Vårens program 2020 har ställts in av respekt för corona-pandemin!

Styrelsen västra Götaland har tagit beslutet att ställa in vårens engagemang, våra luncher samt föreläsningen med Gunnar Karlsson den 14 maj. Detta då vår tillvaro radikalt förändrats på grund av Coronaviruset.

Däremot kommer vi, som planerat, genomföra årsmötet den 28 maj.

I dagsläget så vet vi inte om detta kommer att ske i lokal eller om vi har mötet via ett digitalt forum. Information om detta kommer senast en vecka innan mötet.

Ta hand om er!

Catharina Gidlööf
ordförande Psykoterapicentrum Västra Götaland

 

 

 

Psykoterapicentrum Västra Götaland - Styrelse

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se