Kongresser, konferenser
och evenemang

Här listar vi aktuella arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@tele2.se eller per telefon 070-567 04 28.

 

2020 ----- 2020 ----- 2020

Vårterminen 2020
Vad är psykoanalys? Med psykoanalys från vaggan till graven.
Vårens tema: Sanning. ABF, Stockholm
Info: www.psykoanalys.se
Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org, info@freudianska.org

 

20 mars 2020

Norsk psykosvård i världsklass. The International Society for Psychological and Social Approaches to psychosis. ISPS-SE Vårmöte. ABF, Stockholm.
Info: www.isps.org. Inbjudan (doc)

23-25 april 2020

7th World Congress on Ego State Therapy. Main Congress. 29-30 april. Post Congress and Safari. Sydafrika.
Info: www.meisa.biz

24 april 2020 Egen sida

Psykodynamisk psykoterapi 2.0? Psykoterapicentrums vårkonferens. Aula Magna, Stockholms universitet.
Info: se Egen sida

21-23 maj 2020

8th Triennial Symposium on psychoanalysis and the arts, NPSA. Florens, Italien.
Info: www.npsa-association.org

28-31 maj 2020

Annual conference Society for the Exoloration of Psychotherapy Integration (SEPI). Vancouver, Kanada.
Info: www.sepiweb.org

7-11 juni 2020

Holding the Infant: creating stories of regeneration, recovery & innovation together. 17th World Congress. Brisbane, Australien.
Info: www.waimh.org

11-13 juni 2020

Taking a Different Perspective. Clinical Teaching & Research. Sydney, Australien.
Info: www.aedweb.org

17-20 juni 2020
51st International Annual Meeting, SPR. Amherst, MA, USA.
Info: www.psychotherapyresearch.org
18-21 juni 2020
Expanding Our Clinical Experiences: The Spoken, Unspoken, and Unspeakable in relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Los Angeles, CA, USA.
Info: www.iarpp.net
20-29 juni 2020

Children, society and Future – the Planet of Psychotherapy, 9th World Congress for Psychotherapy, Moskva, Ryssland.
Info: en.planetofpsychotherapy.com; www.worldpsyche.org

9-11 juli 2020

Neuropsychanalytic Perspective and Clinical Technique, The 21st Annual Congress of the International Neuropsychoanalysis, NPSA, Puerto Rico.
Info: www.npsa.association.org

26-29 augusti 2020

15th European Hypnosis Congress. Basel, Schweiz.
Info: mail@esh-hypnosis.eu

11-13 september 2020

18th International Bindungskonferenz / Attachment Conference, Ulm, Tyskland.
Info: www.bindungskonferenz.de

 

2021 ----- 2021 ----- 2021

23-25 mars 2021

London Eating Disorder Conference 2021. London, England.
Info: www.eatingdisordersconference.com

10-13 juni 2021

22nd International Congress of Hypnosis, ISH. Krakow, Polen.
Info: www.hypnosis2021.com

Sommartid 2021

International Attachment Conference (IAC). Saltzburg, Österrike.
Info: www.seasinternational.org

1-5 september 2021

The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS), Perugia, Italien
Info: www.isps.org

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se