Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Kongresser, konferenser
och andra evenemang

Här listar vi externa arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@pdtab.se, eller per telefon 070-567 04 28.

 

 

2022 ----- 2022 ----- 2022

Med psykoanalys från vaggan till graven. Föreläsningsserie om psykoanalys
Info: www.psykoanalys.se

Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org, info@freudianska.org

 

13 oktober 2022

Hinder och möjligheter för lusten. Möt Hanna Möllås i Jönköping. Arr Psykoterapicentrum Jönköping.
egen sida

15 och 16 oktober 2022

Psykoanalysens stora tänkare – Bion, Lacan, Laplanche och Klein. Arr: Psykoterapicentrum Skåne.
egen sida

19 oktober 2022

Psykoterapins status idag. Samtal med Anders Klingström. Arr: Psykoterapicentrum Örebro.
egen sida

24 oktober 2022

Den psykoanalytiska världen – en utblick och ett samtal om vad mötet med psykoanalysen kan innebära. Arr: Psykoterapicentrum Västra Götaland.
egen sida

26 oktober 2022

Psykodynamisk verkstad - tema Trauma. Psykoterapicentrum, baserat på podden Det gåtfulla psyket.
anmälan och info egen sida

28 oktober 2022

Höstkonferens med Anthony Bateman. Svenskt forum för mentalisering.
Info: www.mentalisering.se

9 november 2022

Medlemsmöte med Anders Klingström, SSR. Arr: Psykoterapicentrum Stockholm.
egen sida

16 november 2022

Musikkväll: Franz Schubert – liv och musik. Arr: Psykoterapicentrum Örebro.
egen sida

17 november 2022

Camilla von Below – Anknytning i relationer. Arr: Psykoterapicentrum.
egen sida

21 november 2022

Det maskulina projektet med Gunnar Karlsson. Arr: Psykoterapicentrum Västra Götaland.
egen sida

22 november 2022

ISTDTP, Intense short-therm dynamic psychotherapy i teori och praktik. Samtal med Frida Salman Lisak. Arr: Psykoterapicentrum Örebro.
egen sida

 

2 december 2022

Det omedvetnas betydelse i psykoterapi. Höstkonferens i Aula Magna, Stockholms universitet och via Zoom.
egen sida

 

 

2023 - 2023 - 2023

16-17 mars 2023

30th Anniversary. London International Eating Disorders Conference, LEDC. London, England
Info: www.eatingdisordersconference.com

21-22 april 2023

Sammenbruddet Vi Kaller Psykose: Livet, livsutfordringer og veien tilbake – de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut. Hammar, Norge.
Info: www.ispsnorge.no

11-13 maj 2023

Individuals, Groups, and Subjectivity In Context. Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, SEPI's 39th Annual Meeting. Vancouver, Kanada.
Info: www.sepiweb.org

18-20 maj 2023

From pain to violence. Prevention & Intervention. International Association for Forensic Psychotherapy, IAFP. Annual International Conference. Turin, Italien.
Info: www.forensicpsychotherapy.org, info@forensicpsychotherapy.org.

1-3 juni 2023

Broadening Our Impact, Enhancing Visibility through Collaboration and Outreach. International Eating Disorders Conference (ICED). Washington DC, USA.
Info: www.aedweb.org

15-18 juni 2023

Relational Psychoanalysis in dialogue with multiple perspectives. The International Association for Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Valencia, Spanien.
Info: www.iarpp.net

21-24 juni 2023

Reshaping the social representation of psychotherapy. An engagement with public mental health. 54th International Annual Meeting. Society for Psychotherapy Research (SPR). Dublin, Irland.
Info: www.psychotherapyresearch.org

15-19 juli 2023

Early Relationships Matter: Advancing Practice, Policy and Research in Infant Mental Health. 18th World Congress, World Association for Infant Mental Health (WAIMH). Dublin, Irland.
Info: www.waimh2023.org

 

2024 - 2024 - 2024

12-15 juni 2024

Cooperation in Hypnosis. Challenges and Benefits. The International Society of Hypnosis (ISH). Kraków, Polen.
Info: www.ishhypnosis.org

 

2025 - 2025 - 2025

16-19 July 2025

10th World Congress, Sigmund Freud University (SFU). Wien, Österrike
Info: www.worldpsyche.org

 

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se