CCC Norra latin

Kongresser, konferenser och evenemang

Här listar vi aktuella arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@tele2.se eller per telefon 070-567 04 28.

 

2019 ----- 2019 ----- 2019

Höstterminen 2019
Vad är psykoanalys? Med psykoanalys från vaggan till graven.
Höstens tema: Kärlek. ABF, Stockholm
Info: www.psykoanalys.se
Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org, info@freudianska.org

 

28 aug1 sept 2019

The stranger in the city. 21th International Congress of the ISPS. Rotterdam, Nederländerna.
Info: www.isps.org

11-13 september 2019

3rd Congress International Association for the Study of Affective Touch, (IASAT), Linköpings universitet.
Info: www.iasat.org

26-28 september 2019

New frontiers in experiental dynamic therapy. IEDTA internationell konferens. Key note speaker: Edward Tronik. Boston, MA, USA
Info: www.iedta.net

19 oktober 2019 Egen sida!

Tankesmedja för psykoterapihandledare: Handledning och utveckling. Arbetsgruppen för psykoterapihandledning inom Psykoterapicentrum.
Info: egen sida

24 oktober 2019

I denna kusliga tomhet – en analys av Thomas Quicks tankevärld, dess uppkomst och gestaltning. Seminarium med Cajsa Lindholm på Teaterstudio Lederman, Stockholm.
Info: www.teaterlederman.com

3-4 november 2019

Re-minding consciousness, research and clinical implications. Tel Aviv, Israel.
Info: www.npsa-association.org

29 november 2019 Egen sida!

Neurovetenskap och psykodynamisk psykoterapi. Psykoterapicentrums höstkonferens. Aula Magna, Stockholms universitet.
Info: egen sida!

 

 

2020 ----- 2020 ----- 2020

23-25 april 2020

7th World Congress on Ego State Therapy. Main Congress. 29-30 april. Post Congress and Safari. Sydafrika.
Info: www.meisa.biz

21-23 maj 2020

8th Triennial Symposium on psychoanalysis and the arts, NPSA. Florens, Italien.
Info: www.npsa-association.org

28-31 maj 2020

Annual conference Society for the Exoloration of Psychotherapy Integration (SEPI). Vancouver, Kanada.
Info: www.sepiweb.org

7-11 juni 2020

Holding the Infant: creating stories of regeneration, recovery & innovation together. 17th World Congress. Brisbane, Australien.
Info: www.waimh.org

11-13 juni 2020

Taking a Different Perspective. Clinical Teaching & Research. Sydney, Australien.
Info: www.aedweb.org

17-20 juni 2020
51st International Annual Meeting, SPR. Amherst, MA, USA.
Info: www.psychotherapyresearch.org
18-21 juni 2020
Expanding Our Clinical Experiences: The Spoken, Unspoken, and Unspeakable in relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). Los Angeles, CA, USA.
Info: www.iarpp.net.
26-29 augusti 2020

15th European Hypnosis Congress. Basel, Schweiz.
Info: mail@esh-hypnosis.eu

 

 

2021 ----- 2021 ----- 2021

10-13 juni 2021

22nd International Congress of Hypnosis, ISH. Krakow, Polen.
Info: www.hypnosis2021.com

Sommartid 2021

International Attachment Conference (IAC). Saltzburg, Österrike
Info: www.seasinternational.org

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se