Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Kongresser, konferenser
och evenemang

Här listar vi externa arrangemang med stort intresse för våra medlemmar. Saknar du något eller kan tipsa om något som ej finns med, kontakta Elisabeth Bratt Neuberg, e-post bratt.neuberg@pdtab.se, eller per telefon 070-567 04 28.

Lokala, regionala och nationella evenemang, arrangerade av Psykoterapicentrum och lokalföreningarna, hittar du här

 

2022 ----- 2022 ----- 2022

Med psykoanalys från vaggan till graven. Föreläsningsserie om psykoanalys
Info: www.psykoanalys.se

Freudianska föreningen föreläsningar och seminarier i Göteborg
Info: www.freudianska.org, info@freudianska.org

 

8-11 juni 2022

Cooperation in Hypnosis. Challenges & Benefits. XXII World congress of Medical & Clinical Hypnosis. Krakow, Polen.
Info: www.hypnosis2022.com; info@p-i-e.pl

9-11 juni 2022

Embracing Change and Extending Reach in a Transformed World. ICED2022 A virtual Experience.
Info: www.aedweb.org

16-19 juni 2022
Expanding Our Clinical Experiences: The Spoken, Unspoken, and Unspeakable in Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). University of California L.A. USA.
Info: www.iarpp.net
23-26 juni 2022

Children, Society and Future – the Planet of Psychotherapy, 9th World Congress for Psychotherapy, Moskva, Ryssland.
Info: en.planetofpsychotherapy.com

6-9 juli 2022

How, when and why do people change: The rise of data-informed psychotherapy. 53 Annual International Conference. Denver, Colorado, USA.
Info: www.psychotherapyresearch.org

14-16 juli 2022

10th International Attachment Conference, (IAC), Society For Emotion And Attachment Studies (SEAS), Lissabon, Portugal
Info: internationalattachmentconference2022.com

14-16 juli 2022

Neuropsychoanalytic Perspective and Clinical Technique, The 21st Annual Congress of the International Neuropsychoanalysis, NPSA, San Juan, Puerto Rico.
Info: npsa-association.org/neuropsychoanalysis-events/

22-24 juli 2022

Groups for the World: Inspiration, Strength and Transformation. The 21st International Congress, IAGP. Pescara, Italien.
Info: www.iagp2022.com.  Eva Fahlström Borg, eva.fahlstrom.borg@gmail.com.

31 augusti-4 september 2022

The 22nd International Conference of Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS). Perugia, Italien.
Info: isps2021.it

7-9 september 2022

The Norwegian School of Sport Science. The NEDS congress 2022.
Info: www.nedsconference.com

9-11 September 2022

Embracing Change and Extending Reach in a Transformed World. ICED. Monterrey, Mexiko.
Info: www.aedweb.org

16-18 september 2022

Disordered Attachments in the Digital Age. Causes, prevention, counseling and therapy. 21th International Attachment Conference. Ulm, Tyskland
Info: www.attachment-conference.net

23-25 september 2022

In search of change: Psychoanalytic process and outcome. 22nd Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference 2022. Oslo, Norge.
Info: www.ipa.world/en/

 

2023 - 2023 - 2023

16-17 mars 2023

30th Anniversary. London International Eating Disorders Conference, LEDC. London England
Info: www.eatingdisordersconference.com

 


Fler utländska konferenser

www.conferencealerts.com/psychology.htm (engelska)

www.carnetpsy.com  (franska)

 

 

 


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se