Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Kalmar län

Erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media

2010-03Magnus Bjurhammar, psykolog, aukt handledare, Oskarshamn
Jag arbetar mest med psykoterapi på psykodynamisk grund, men även mycket med olika psykologiska behandlingsformer, anpassade för respektive problem. Det är alltid viktigt att hitta en personlig överenskommelse om syn på problemen och lämplig behandling!
www.enigma.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn.

Erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

 

sök fler  

Monica Hamrin, beteendevetare
Relationell, KBT, affektfokuserad, korttids-, individ- och parterapi, handledning och krissamtal
073-584 37 02. Trädgårdsgatan 12, Kalmar. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se