Bli medlem som heltidsstuderande

Nu kan även heltidsstuderande bli medlemmar i Psykoterapicentrum. För den starkt reducerade avgiften 400 kronor, kan alla som studerar på universitet, högskolor och  folkhögskolor bli medlemmar.

Bland förmånerna är prenumeration på Psykoterapi, sistaminutenrabatt på Psykoterapicentrums föreläsningar, möjligheten att hyra lokal för möten och att delta i Psykoterapicentrums studentnätverk.

 

medlem

Bli medlem i Psykoterapicentrum!

Ansök om medlemskap direkt på Mina sidor! Klicka här!

 

Som ordinarie medlem kan den antas som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Som studerande medlem kan den antas som påbörjat utbildning till psykoterapeut med denna inriktning.

Som basutbildad medlem kan den antas som genomgått grundläggande psykoterapeututbildning.

Som heltidsstuderande kan den antas som läser eftergymnasial utbildning på heltid.

Som stödjande medlem kan annan psykoterapiintresserad som vill verka för föreningens syfte antas.

Som pensionär kan tidigare ordinarie-/basutbildad medlem, som gått i pension, antas.

 

Som medlem är du med och möjliggör arbetet för att utveckla och stödja psykoterapi på psykodynamisk grund samt den samlade psykoterapin i landet i övergripande frågor. Viktiga åtgärder är t ex:

Medlemsförmåner

Med medlemskapet följer också särskilda förmåner t ex:

För medlemmar gäller av Riksföreningen PsykoterapiCentrum antagna etiska riktlinjer och etiska riktlinjer för handledare samt riktlinjer om kvalitetssäkring.

Medlemsavgifter

Årsavgiften erlägges för kalenderår senast den 31/1. Obetald årsavgift efter detta datum medför att medlemsförmånerna upphör.

Ordinarie medlem  

Studerande medlem 

Basutbildad medlem

Heltidsstuderande

Stödjande medlem

Pensionär

1500:-

900:-

900:-

400:-

900:-

900:-

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

 

 

Medlemssidor - bara för medlemmar

Sidor reserverade för dig som redan är medlem!

   

 

Bli medlem nu!

Ansök om medlemskap direkt på Mina sidor!
Klicka här!

 

 

Kontaktinformation till Föreningshuset

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Tel 08-121 513 22

E-post info@psykoterapicentrum.se Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se