internationellt

Internationell samverkan

Gruppen ansvarar för frågor som gäller Psykoterapicentrums utbyte med internationella nätverk såsom The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), The European Association of Psychotherapy (EAP), The World Council for Psychotherapy (WCP). Psykoterapicentrum följer utvecklingen inom internationell psykoterapiforskning genom att bevaka Society for Psychotherapy Research (SPR) årliga konferenser och rapporterar därifrån i Psykoterapi.

 

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy EFPP svensk hemsida

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy EFPP internationell hemsida

The European Association of Psychotherapy EAP internationell hemsida

Society for Psychotherapy Research SPR internationell hemsida

The World Council for Psychotherapy WCP internationell hemsida

Rätten till psykoterapi i Europa

Vi håller på att kartlägga vilken rätt medborgare i olika europeiska länder har. Vi mottar gärna synpunkter och bidrag.

.pdf Om rätten till medicinfri vård/behandling (dvs psykoterapi) vid psykisk ohälsa i Europa

.pdf Om rätten till psykoterapi i Europa - tabellsammanställning

Styrelsemedlemmar med inriktning på internationella frågor

Teci Hill, Stockholm, teci.h@psykoterapicentrum.se.

Teresa Allzén, Stockholm, teresa.allzen@psykoterapicentrum.se.

Viola Argus-Zivaljic, Skåne, vaz0330@gmail.com.

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se