internationellt

Internationell samverkan

Psykoterapicentrum verkar internationellt genom medlemskap i EFPP (The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) där Psykoterapicentrums representant Juanita Forssell är delegat i vuxensektionen.

Psykoterapicentrum deltar också genom individuella medlemmar i EAP (The European Association for Psychotherapy) - där Inger Säfvestad är svensk representant i EAP:s styrelse. Vid EAP:s årsmöte i juni 1996 konstituerades WCP (The World Council for Psychotherapy) av psykoterapiorganisationer från Afrika, Asien, Västeuropa, Östeuropa, Nordamerika, Sydamerika och Australien/Nya Zeeland/Stilla havsområdet.

Psykoterapicentrum följer utvecklingen inom internationell psykoterapiforskning genom att bevaka SPR:s (Society for Psychotherapy Research) årliga konferenser och rapporterar därifrån i Psykoterapi.

EFPP

EAP

SPR

WCP

Styrelsemedlem med inriktning på internationella frågor

Karin Wedne, Göteborg
tfn: 070-792 08 05, e-post: karin.wedne@comhem.se 

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Forskning

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Nationell samverkan

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

EFPP

EAP

SPR

WCP

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se