Legitimerade psykoterapeuter i Örebro län

 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Jan Forslund, socionom, handledare
Familjerådgivning, familjeterapi, kriser, par-psykoterapi. Drottninggatan 17, 702 10 Örebro.
Örebro, 070-810 09 09. E-post.

Lillemor Greberg, psykolog, handledare
EMDR, kriser. Oskarsvägen 2, 702 14 Örebro.
Örebro, 070-338 46 46. Hemsida, e-post.

Staffan Hanson, psykolog, handledare
Psykoterapi, psykodrama, handledning, kropps-psykoterapi, konsultation, grupp. Massage.
Örebro. 076-828 19 67. E-post, hemsida.

Anne-Marie Mogren, socionom
Psykoterapi, symboldrama, EMDR.
Örebro, 070-396 29 67. E-post.

Seppo Djurfeldt, alkoholterapeut
Psykoterapi, krishantering, sorgarbete.
076-838 37 30, Klostergatan 7.  Hemsida, e-post.

Marketta Jaala Svensson, socionom, handledare
Ångest, nedstämdhet, depression, utmattning, trauma, känslomässiga problem, sorg, oro, fobi.
Örebro/Fjugesta. 070-798 67 75. E-post.

Louise Nordström, socionom, handledare
Psykoterapi individuellt, par och grupp.
Egenterapi och handledning. Viktoriagatan 19,
Örebro. 070-663 56 30. E-post, hemsida.

Roger Samuelsson, pastor
Psykodynamisk psykoterapi, en hjälp att utveckla dina egna förmågor att handskas med livet.
Vasastrand 3, Örebro. 070-847 36 71. Hemsida.

Eva Sintring, socionom
Alkohol- och drogmissbruk, arbetshandledning, kriser, stress, ångest.
Örebro, 070-626 21 52. Hemsida, e-post.

Anna Sundberg, präst, pedagog
Individuell psykoterapi. Kriser, ångest, stress, depression, personlighets- och neuro-problem.
Örebro slott, Kansligatan 5. Hemsida, e-post.

Mona Vilhelmsson Göstas, socionom, handledare
Arbetar med psykoterapi med fokus på känslor och anknytning, krissamtal, EMDR, handledning.
073-028 85 33. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se