Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Örebro län

2023-10Nana Johansson, socionom, familjeterapeut, familjerådgivare
Relationell korttidsterapi (eng. BRT), Interpersonell terapi (IPT), stödsamtal-rådgivning, krissamtal, föräldrastöd, utbildningsterapi, par- och relationssvårigheter. E-post: nanajohansson66@gmail.com. Hemsida, Facebook-sida.
Wasahälsan, Lövstagatan 7, 702 28 Örebro. 070-413 59 94.
 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Seppo Djurfeldt, alkoholterapeut
Psykoterapi, krishantering, sorgarbete.
076-838 37 30, Klostergatan 7.  Hemsida, e-post.

Petra Juneholm, beteendevetare
Integrativ psykoterapi, Affektfokuserad dynamisk korttidsterapi samt EFT-parterapi och EMDR.
Drottninggatan 29, Örebro. Hemsida, e-post.

Kathryn Larson Banck, psykolog
Psykoterapi, krishantering, traumafokuserad, individ och par.
Örebro. 070-290 90 48. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se