Välkommen till Psykoterapicentrum Stockholm

Välkommen till hemsidan för lokalföreningen Psykoterapicentrum Stockholm! Här presenterar vi nyheter som berör våra medlemmar och deras verksamheter som legitimerade psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter.

 


 

Inbjudan till ett gruppevenemang inför det nya året:
Listening Post, 8 januari 2020

Vad händer i vår inre och yttre värld? Hur påverkas vi av skeendet i de nationella och globala sammanhang vi befinner oss i? Hur hanterar vi förändringarna i våra olika roller? Hur går det att förstå dessa medvetna och omedvetna processer?
 

Arbetsgruppen för Utbildning i Gruppsykoterapi anordnar en reflektionsgrupp utifrån den engelska Listening Post-modellen.

 

Begränsat antal platser! Läs inbjudan här!

 


 

Glädjande nyhet för terapimottagningen Ung Hälsa

Efter nära ett års utdragen väntan är det nu klart att den psykodynamiskt orienterade lågtröskelmottagningen Ung Hälsa tagits över av den nybildade stiftelsen Young Solidarity Foundation, och i november har mottagningen åter öppnat sina dörrar för nya förfrågningar under det nya namnet 1825.

Mer information om verksamheten finns på hemsidan www.1825.nu.

Medarbetarna på Ung Hälsa - nu 1825 - låter hälsa att allt engagemang som visats från omvärlden kring mottagningens situation har varit en hjälp när det sett mörkt ut. Engagemanget har bl a manifesterats i en namninsamling, som också legat här på Psykoterapicentrums hemsida. Nu vill medarbetarna skicka ett stort TACK till alla er som slutit upp. Denna uppslutning, att detta blivit en fråga som dryftats och delats av många, har också haft en avgörande betydelse för att verksamheten har fått nytt liv!

Just nu söker samtalsmottagningen ny verksamhetschef. Man önskar att det ska vara en legitimerad psykoterapeut. Är eller känner du någon som vill anta utmaningen, gå in på: https://novare.se/executive-search/verksamhetschef-till-1825-terapicenter/.

 


 

Vi har ett antal filmer för utlåning

.pdf Psykoterapicentrum Stockholms filmer att låna

Om du vill låna en film kontakta Carina Lindbäck, carinalindback@gmail.com.

 


Vi hjälper dig att hitta en psykoterapeut som passar dig

Söker du efter en legitimerad psykoterapeut med mottagning i Stockholms län hittar du en utförlig lista här!

För att få personlig information om psykoterapi och hjälp att hitta legitimerade psykoterapeuter i Stockholmsområdet kan du ringa på nummer 076-776 74 71.

.pdf Folder för utskrift: Förmedling till psykoterapeut

Information till medlemmar som vill annonsera sin verksamhet på hemsidan.


Medlemstelefon

Du kan nå oss i styrelsen och lämna meddelanden på tfn: 076-776 74 71.
Styrelse och Styrelsen meddelar


Från seminariet Vad är verksamt inom psykoterapi?

.pdf Tankar om evidens och pdt av Marianne Lundmark


Anslagstavla för medlemmar

Vi har fått förfrågningar om möjligheten för medlemmar att kunna annonsera egna arrangemang och evenemang, och startar därför en anslagstavla.
Medlemmar kan där anmäla arrangemang som riktar sig till allmänhet, patienter, kollegor och andra intresserade. De ska vara relevanta för yrkesområdet, baseras på psykodynamisk grund och får inte strida mot föreningens syften.

Till Anslagstavla för medlemmars evenemang.


Enkät angående prioriterade arbetsområden

RPC Stockholms län har genomfört en enkät med frågor om hur medlemmarna vill fördela resurser på olika verksamheter. Enkäten besvarades av 25 % av medlemmarna.

33 % Förbättra attityder till psykodynamisk psykoterapi

20 % Arbeta med kompetensutveckling via diskussioner och seminarier etc.

17 % Öka möjligheter för medlemmar att få patienter

16 % Verka för utveckling och dokumentation av psykodynamisk psykoterapi

14 % Arbete med Insikten

1 % Övrigt: "Byt PDT-begreppet", "Rättvis fördelning via patientförmedling" och "Anknytning till Försäkringskassan".

  


Verksamhetsberättelser och årsmöteshandlingar, tidigare

.pdf Årsmötesprotokoll 2019

.pdf Verksamhetsberättelse 2019

.pdf Verksamhetsberättelse 2018

 

 

 

 

 

Anslagstavla för medlemmars evenemang

Styrelse och Styrelsen meddelar

Tillbaka till Psykoterapicentrum Stockholm

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

Aktuell adress?!

Kom ihåg att ändra kontaktuppgifter, särskilt uppgifter om ändrad e-postadress, via Mina sidor!
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se