Välkommen till Psykoterapicentrum Stockholm

Välkommen till hemsidan för lokalföreningen Psykoterapicentrum Stockholm! Här presenterar vi nyheter som berör våra medlemmar och deras verksamheter som legitimerade psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter.

 


Kalendarium för året 2019

Den 20 mars kl 18:00–21:00 är det Årsmöte i Adolf Fredriks församlings festsal, ingång från Kammakargatan 30 (T-bana Rådmansgatan).

Vi bjuder på föreläsning och förtäring i samband med årsmötet, och önskar alla hjärtligt välkomma!

.pdf Dagordning
.pdf Verksamhetsberättelse 2018
.pdf Balansrapport 2018
.pdf Resultatrapport 2018

Anmälan vial: rpc.stockholm@live.se. OBS, ange i anmälan om du tänker vara med på endast föreläsning eller på både föreläsning och årsmöte med förtäring. OBS! Anmälan senast 8 mars.

I samband med Årsmötet bjuds på föreläsning med Jonna Bornemark. Föreläsningen har samma titel som hennes senaste bok: Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde.
 

_________________________________

Den 6 maj kommer vi ha vårt uppskattade Psykodynamiska kafé som riktar sig till både medlemmar och allmänheten med information om den psykodynamiska psykoterapins arbetssätt och möjligheter.

Lokal: Café Twang på Södermalm. Det brukar komma ca 20 personer. Du är välkommen att vara med där och presentera din verksamhet. Anmäla dig i så fall via e-post, så att vi kan planera till: carinalindback@gmail.com.

_________________________________

Till hösten kommer vi att arrangera ett medlemsmöte där Johanna Levallius kommer att föreläsa om sin avhandling. Avhandlingen har genom fyra delstudier undersökt personlighetens roll (enligt femfaktorsmodellen, FFM) för sjukdomsförlopp och tillfrisknande hos över 200 patienter med ätstörning. Hälften av patienterna genomgick 24 veckors internetbaserad KBT och andra hälften 16 veckors psykodynamisk och multimodal gruppbehandling. Mer info kommer.

_________________________________

Vi kommer också att anordna filmkväll i höst. Hör gärna av dig ifall du har fler önskemål om medlemsaktiviteter!

_________________________________

Psykoterapicentrums Vårkonferens går av stapel den 5 april i Malmö, se inbjudan.

_________________________________

Som ordinarie medlem i Psykoterapicentrum har du möjlighet att teckna en ny förmånlig företags- och patientförsäkring. Läs mer här!

 

 


 

Upprop mot nedläggelsen av Stadsmissionens samtalsmottagning för unga – Ung Hälsa.

"Stockholms Stadsmissions styrelse beslutade den 18 december att lägga ner Stadsmissionens samtalsmottagning för unga - Ung Hälsa, om inte en ny huvudman tar över! Grunden till detta är ett nytt inriktningsbeslut som innebär att Stockholms Stadsmission inte längre ska bedriva vård eller behandling eller arbeta med psykisk eller existentiell ohälsa."

"För att se till att unga fortsatt har tillgång till denna samtalsmottagning, där de får tid och relation, så behöver vi nu samla våra namnunderskrifter! Tillsammans kan vi göra skillnad."

"Vi kräver att Stockholms Stadsmission tar ansvar för att samtalsmottagningen Ung Hälsa kan fortleva, antingen inom eller utanför den egna organisationen."

Pernilla Wiechel, samtalsterapeut (volontär på Stadsmissionen).

Läs hela uppropet och skriv på namninsamlingen här


 

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt:
Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk
psykoterapi (BEP-SE)

Vi inbjuder dig som är medlem i Psykoterapicentrum Stockholm att delta i en multicenter-studie som syftar till att pröva ut och utvärdera ett systematiskt sätt att förbereda patienten för att starta psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi och för att avsluta långtidsbehandling. Studiens svenska del leds av Andrzej Werbart och Kristian Aleman, Stockholms universitet.
Läs mer här


 

Vi har ett antal filmer för utlåning

.pdf Psykoterapicentrum Stockholms filmer att låna

Om du vill låna en film kontakta Carina Lindbäck, carinalindback@gmail.com

 


Vi hjälper dig att hitta en psykoterapeut som passar dig

Söker du efter en legitimerad psykoterapeut med mottagning i Stockholms län hittar du en utförlig lista här!

För att få personlig information om psykoterapi och hjälp att hitta legitimerade psykoterapeuter i Stockholmsområdet kan du ringa på nummer 076-776 74 71.

.pdf Folder för utskrift: Förmedling till psykoterapeut

Information till medlemmar som vill annonsera sin verksamhet på hemsidan.


Medlemstelefon

Du kan nå oss i styrelsen och lämna meddelanden på tfn: 076-776 74 71.
Styrelse och Styrelsen meddelar


Från seminariet Vad är verksamt inom psykoterapi?

.pdf Tankar om evidens och pdt av Marianne Lundmark


Anslagstavla för medlemmar

Vi har fått förfrågningar om möjligheten för medlemmar att kunna annonsera egna arrangemang och evenemang, och startar därför en anslagstavla.
Medlemmar kan där anmäla arrangemang som riktar sig till allmänhet, patienter, kollegor och andra intresserade. De ska vara relevanta för yrkesområdet, baseras på psykodynamisk grund och får inte strida mot föreningens syften.

Till Anslagstavla för medlemmars evenemang.


Enkät angående prioriterade arbetsområden

RPC Stockholms län har genomfört en enkät med frågor om hur medlemmarna vill fördela resurser på olika verksamheter. Enkäten besvarades av 25 % av medlemmarna.

33 % Förbättra attityder till psykodynamisk psykoterapi

20 % Arbeta med kompetensutveckling via diskussioner och seminarier etc.

17 % Öka möjligheter för medlemmar att få patienter

16 % Verka för utveckling och dokumentation av psykodynamisk psykoterapi

14 % Arbete med Insikten

1 % Övrigt: "Byt PDT-begreppet", "Rättvis fördelning via patientförmedling" och "Anknytning till Försäkringskassan".

  


Verksamhetsberättelser och årsmöteshandlingar, tidigare

.pdf Årsmötesprotokoll 2018-03-21

.pdf Verksamhetsberättelse 2017

.pdf Verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

 

 

Anslagstavla för medlemmars evenemang

Styrelse och Styrelsen meddelar

Tillbaka till Psykoterapicentrum Stockholm

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

Aktuell adress?!

Kom ihåg att ändra kontaktuppgifter, särskilt uppgifter om ändrad e-postadress, via Mina sidor!
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se