Legitimerade psykoterapeuter i Skåne län

2011-02Paul Benér, psykolog, handledare, PsykologCentrum Malmö
Välrenommerad mottagning i centrala Malmö. Specialitet gruppterapi, korttidsterapi och psykosproblematik. Handledning i psykoterapi, psykosocialt arbete, familjehem. Utbildning i psykoterapi och inom socialt arbete. Uthyrning av utbildningslokaler. www.paulbener.se.
S:a Förstadsgatan 13, Malmö. www.psykologcentrum.nu. 070-969 81 11.

2017-07Susanne Brefelt Lövdén, psykolog, handledare, centralt i Malmö
Psykodynamisk psykoterapi, korttids- eller långtidsbehandling, för både enskilda vuxna samt par. Handledning i psykoterapi samt processhandledning för grupper.
www.lovdenpsykologbyra.sesusanne@lovdenpsykologbyra.se,
073-061 17 66. Psykodynamiskt Centrum, Lilla Nygatan 3, plan 2, Malmö.
 

2019-08John Lundborg, fil mag i pedagogik, Psykoterapimottagning ISTDP, Malmö
Privatpraktiserande psykoterapeut, specialist på intensiv psykodynamisk korttidsterapi, cert. ISTDP-terapeut. Ackrediterad inom hälsoval psykoterapi. Tar emot patienter på remiss från primärvården.
info@johnlundborg.se,
www.johnlundborg.se.
Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö. 076-039 16 83.

2014-03Barbro Roslund, psykolog, specialist inom klinisk psykologi
Psykoterapi, hypnosbehandling, rådgivning, mental träning, krisbearbetning, rökavvänjning. Indikationer: Olika slags psykisk ohälsa, t.ex. depression, panikångest, utbrändhet, stressrelaterade tillstånd, relationsproblematik.
Saturnusgatan 27, Lund. 073-679 23 30. www.roslundpsykolog.com
 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Marie Andrée, psykolog, handledare
Alkohol- och drogmissbruk, öppen- och slutenvård, kommun och landsting, socialpsykiatri.
Malmö. E-post. 08-24 59 55.

Gunilla Augbeck, sjuksköterska, barnmorska
Psykoterapi, kristerapi, stressrelaterade besvär nedstämdhet, depression, självkänsla, relationer.
Nya Boulevarden 10, Kristianstad. E-post.

Maria Berhouet, psykolog, handledare
Intensiv korttidsterapi, utbrändhet och stress- relaterade tillstånd, hypnos, mental träning.
S:a Förstadsg. 40A, Malmö. 073-210 68 20. E-post.

Elin Björkstam, socionom, handledare
Psykodynamisk terapi, mentaliseringsbaserad terapi och par- och relationsterapi, HBTQI.
Föreningsgatan 26, Malmö. Hemsida, e-post.

Annette Blom, socionom
Psykoterapi för individer och par vid depression, ångest, kriser. Auktoriserad familjerådgivare.
Lund, 073-959 45 94. E-post.

Marianne Dahlner, socionom
Psykodynamisk psykoterapi vid exempelvis kriser, alkoholproblematik, relationsproblem, etc.
Lilla Fiskaregatan 10, 222 22 Lund. E-post.

Ernst Dahlquist, socionom
Psykoterapi, samtal & konsultationer.
Malmö, 070-939 30 46. Hemsida, e-post.

Christina Fredlund, socionom, handledare
Psykoterapi, kriser, depression, ångest, rela-tionsproblem, sexuella problem. Handledning.
Södra Förstadsgatan 40 A i Malmö. E-post.

Iréne Fuchs, psykolog, handledare
Relationsproblem, ätstörningar, nedstämdhet, självkänsla, hypnos, handledning, fobier.
Malmö 070-631 26 95 . E-post.

Yvonne Gedin, socionom
Psykoterapi, kristerapi, konsultation, utbildnings-terapi. Depression, ångest, relationsproblem.
Hemsida, e-post.

Bengt Glemvik,  psykolog, handledare
Psykoterapi och handledning.
Östra Rönneholmsvägen 4, Malmö.

070-233 76 74.  Hemsida, e-post.

Sigun Gruvström, socionom
Psykodynamisk inriktning, legitimerad sedan 1998.
Affektfokuserad terapi, PDT och IPT.

Drottensgatan 2, Lund. Hemsida. 073-758 87 83.

Bertil Gyllensten, psykolog
Integrativ psykoterapi på psykodynamisk grund. Gestalt-, kroppsorienterad terapi, mindfulness.
Spolegatan 6 Lund. Hemsida, e-post.

Ulla Hellqvist, psykolog, handledare
Psykoterapi, psykologisk rådgivning, handledning. Vuxna, ungdom och familj.
S:t Annegatan 2A, Lund. 046-15 22 31. E-post.

Pilka Herner, speciallärare, handledare
Psykoterapi, symboldrama.
Malmö, 070-873 23 83. Hemsida, e-post.

Annica Hjertqvist, psykolog
Erbjuder psykoterapi, konsultation och handledning.
Malmö, 0761-735 083. Hemsida, e-post.

Ann-Mari J:son Nilsson, pedagog, beteendevetare
Psykoterapi individuellt eller för par. Depression, krissamtal, konsultation.
Malmö, 073-356 42 38. E-post.

Katia Karlsson Carli, sjukgymnast, handledare
Individuell psykoterapi, handledning, utbildning, konsultationer.
Lund, 073-046 26 68. E-post, hemsida.

Ingrid Kazemi, socionom
Enskilda samtal och parsamtal. Livskriser och existentiella kriser. Traumabearbetning.
Malmö, 070-491 47 09. E-post.

Frida Kraft, psykolog, handledare
Välkommen oavsett psykologisk problematik. Behandlingen läggs upp individuellt.
Lund, 076-024 89 39. Hemsida, e-post.

Moa Kristensson, socionom
Psykoterapi, spec. barn och unga. Handledning, utbildning, familjehems- och familjerättsutredning.
Malmö. 073-820 55 81. Hemsida, e-post

Dan Landgré, psykolog, handledare
Psykoterapi, kris, stress, ångest, depression, relationsproblematik, självkänsla, existentiell kris
Magle lilla kyrkogata 1C, Lund. Hemsida, e-post.

Anna Lannér Swensson, psykolog, handledare
psykoterapi, parsamtal, kris- och trauma-bearbetning, EMDR-behandling, handledning
Helsingborg. 070-957 18 95. Hemsida, e-post.

Evalotta Larsson, psykolog
Psykoterapi och konsultation för unga vuxna och vuxna, mottagning i Malmö och Helsingborg.
070-364 34 15. Hemsida, e-post.

Hedvig Larsson, socionom, handledare
Psykoterapi, konsultation och handledning
Malmö. 073-153 63 90. Hemsida, e-post.

Hans Lidman, sjuksköterska, handledare
Psykoterapi med vuxna, barn & ungdomar. Handledning.
Malmö, 070-645 14 47. Hemsida, e-post.

Gunilla Lundqvist, socionom, dr med vet
Sexuella övergrepp, relationsproblem, krissamtal, psykoterapi, handledning.
Lund, 070-624 13 97. E-post.

Eva Malmberg, psykolog, handledare
Erbjuder psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning.
Malmö, 040-30 28 08.  Hemsida, e-post.

Ullrika Probert, psykolog, handledare
Psykoterapi, konsultation, handledning.
Lund, 076-166 77 86. Hemsida, e-post.

Helene Rahm, socionom
Psykoterapi för individer och par. Depression, relationsproblem, sexuella problem, korttidsterapi.
Malmö 073-566 71 42. Hemsida, e-post.

Marie Sjöberg Altemani, psykolog, fil dr.
Depression, kriser, ångest, sorg, existentiell psykoterapi. Engelska.
Malmö, 070-440 30 63. E-post.

Helena Tuononen-Dressel, socionom, handledare
Psykoterapi, familjerådgivning, handledning.
Justinsgatan 31, 215 65 Malmö
073-399 66 07. Hemsida, e-post.

Annika Trunnerup, socionom
Individuell-, par- eller gruppterapi. Kris, ångest, depression, relation, sexproblem, existentiellt.
Nils Ahlins gata 2A, Ystad, 073-062 37 28. E-post.

Katharina Tyrberg, socionom
Individuell psykoterapi med vuxna, barn och ungdomar. Existentiella frågor.
Lund. Hemsida, e-post.

Marianne Törnqvist, socionom
Psykoterapi, rådgivning. Vid depression, ångest, relationsproblem, livskriser, existentiella frågor.
Lund. 073-683 51 22. E-post.

Eva Wenzelberg, psykolog, handledare
Psykodynamisk psykoterapi, handledning.
Hamngatan 1, 271 43 Ystad. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se