Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Skåne län

2017-07Susanne Brefelt Lövdén, psykolog, handledare, centralt i Malmö
Psykodynamisk psykoterapi, korttids- eller långtidsbehandling, för både enskilda vuxna samt par. Handledning i psykoterapi samt processhandledning för grupper.
www.lovdenpsykologbyra.sesusanne@lovdenpsykologbyra.se,
073-061 17 66. Psykodynamiskt Centrum, Lilla Nygatan 3, plan 2, Malmö.
 

2019-08John Lundborg, fil mag i pedagogik, Psykoterapimottagning ISTDP, Malmö
Privatpraktiserande psykoterapeut, specialist på intensiv psykodynamisk korttidsterapi, cert. ISTDP-terapeut. Ackrediterad inom hälsoval psykoterapi. Tar emot patienter på remiss från primärvården.
info@johnlundborg.se,
www.johnlundborg.se.
Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö. 076-039 16 83.

2014-03Barbro Roslund, psykolog, specialist inom klinisk psykologi
Psykoterapi, hypnosbehandling, rådgivning, mental träning, krisbearbetning, rökavvänjning. Indikationer: Olika slags psykisk ohälsa, t.ex. depression, panikångest, utbrändhet, stressrelaterade tillstånd, relationsproblematik.
Saturnusgatan 27, Lund. 073-679 23 30. www.roslundpsykolog.com
 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Marie Andrée, psykolog, handledare
Handledning inom socialtjänst, behandling. Chef-handl. Beroende, kriminalvård. Socialpsykiatri.
Malmö. E-post. 070-683 79 52.

Elin Björkstam, socionom, handledare
Psykodynamisk terapi, mentaliseringsbaserad terapi och par- och relationsterapi, HBTQI.
Föreningsgatan 26, Malmö. Hemsida, e-post.

Annette Blom, socionom
Psykoterapi för individer och par vid depression, ångest, kriser. Auktoriserad familjerådgivare.
Lund, 073-959 45 94. E-post.

Ernst Dahlquist, socionom
Psykoterapi, samtal & konsultationer.
Malmö, 070-939 30 46. Hemsida, e-post.

Christina Fredlund, socionom, handledare
Psykoterapi, kriser, depression, ångest, rela-tionsproblem, sexuella problem. Handledning.
Södra Förstadsgatan 40 A i Malmö. E-post.

Iréne Fuchs, psykolog, handledare
Relationsproblem, ätstörningar, nedstämdhet, självkänsla, hypnos, handledning, fobier.
Malmö 070-631 26 95 . E-post.

Bengt Glemvik,  psykolog, handledare
Psykoterapi och handledning.
Östra Rönneholmsvägen 4, Malmö.

070-233 76 74.  Hemsida, e-post.

Åsa Hall, psykolog, handledare
Psykoterapi vuxna, parterapi, handledning i psykoterapi och team/grupphandledning.
Centralt Malmö, 070-815 01 63, Hemsida, e-post.

Ulla Hellqvist, psykolog, handledare
Psykoterapi, psykologisk rådgivning, handledning. Vuxna, ungdom och familj.
S:t Annegatan 2A, Lund. 046-15 22 31. E-post.

Pilka Herner, speciallärare, handledare
Psykoterapi, symboldrama.
Malmö, 070-873 23 83. Hemsida, e-post.

Annica Hjertqvist, psykolog
Erbjuder psykoterapi, konsultation och handledning.
Malmö, 0761-735 083. Hemsida, e-post.

Ann-Mari J:son Nilsson, pedagog, beteendevetare
Psykoterapi individuellt eller för par. Depression, krissamtal, konsultation.
Malmö, 073-356 42 38. E-post.

Katia Karlsson Carli, sjukgymnast, handledare
Individuell psykoterapi, handledning, utbildning, konsultationer.
Lund, 073-046 26 68. E-post, hemsida.

Ingrid Kazemi, socionom
Enskilda samtal och parsamtal. Livskriser och existentiella kriser. Traumabearbetning.
Malmö, 070-491 47 09. E-post.

Frida Kraft, psykolog, handledare
Välkommen oavsett psykologisk problematik. Behandlingen läggs upp individuellt.
Lund, 076-024 89 39. Hemsida, e-post.

Anna Killick Brandt, socionom
Psykoterapi, samtal och konsultationer. Engelsktalande välkomnas. Rörsjögatan 26.
079-347 22 17. Hemsida, e-post.

Anna Lannér Swensson, psykolog, handledare
psykoterapi, parsamtal, kris- och trauma-bearbetning, EMDR-behandling, handledning
Helsingborg. 070-957 18 95. Hemsida, e-post.

Evalotta Larsson, psykolog
Psykoterapi och konsultation för unga vuxna och vuxna, mottagning i Malmö och Helsingborg.
070-364 34 15. Hemsida, e-post.

Hedvig Larsson, socionom, handledare
Psykoterapi, konsultation och handledning
Malmö. 073-153 63 90. Hemsida, e-post.

Karin Lidén Genugu, socionom
Erbjuder psykoterapi, krisbearbetning, samt parterapi.
Hemsida, e-post.

Hans Lidman, sjuksköterska, handledare
Psykoterapi med vuxna, barn & ungdomar. Handledning.
Malmö, 070-645 14 47. Hemsida, e-post.

Gunilla Lundqvist, socionom, dr med vet
Sexuella övergrepp, relationsproblem, krissamtal, psykoterapi, handledning.
Lund, 070-624 13 97. E-post.

Eva Malmberg, psykolog, handledare
Erbjuder psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning.
Malmö, 040-30 28 08.  Hemsida, e-post.

Ullrika Probert, psykolog, handledare
Psykoterapi, konsultation, handledning.
Lund, 076-166 77 86. Hemsida, e-post.

Helene Rahm, socionom
Psykoterapi för individer och par. Depression, relationsproblem, sexuella problem, korttidsterapi.
Malmö 073-566 71 42. Hemsida, e-post.

Ingrid Ranebo, psykolog
Kriser, depression, ångest, stress, relationer, utbildningsterapi, existentiella funderingar mm.
Lund. Hemsida, e-post.

Marie Samuelsson. socionom
Psykodynamisk psykoterapi, klinisk hypnos, depression, ångest, kris, stress, trauma.
Malmö/Landskr. 073-647 16 33. Hemsida, e-post.

Karin Selander, socionom
Psykoterapi, krissamtal
Magle Lilla Kyrkogata 1C, Lund.

070-342 94 26. E-post.

Annika Trunnerup, socionom
Individuell-, par- eller gruppterapi. Kris, ångest, depression, relation, sexproblem, existentiellt.
Nils Ahlins gata 2A, Ystad, 073-062 37 28. E-post.

Katharina Tyrberg, socionom
Individuell psykoterapi med vuxna, barn och ungdomar. Existentiella frågor.
Lund. Hemsida, e-post.

Marianne Törnqvist, socionom
Psykoterapi, rådgivning. Vid depression, ångest, relationsproblem, livskriser, existentiella frågor.
Lund. 073-683 51 22. E-post.

Eva Wenzelberg, psykolog, handledare
Psykodynamisk psykoterapi, handledning.
Hamngatan 1, 271 43 Ystad. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se