Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrum Jönköping

Ordförande: Teija Jyrinki Kärkkäinen, 070-372 05 95, teijak@gmail.com

Sekreterare: Ewa Lannemyr, 070-671 28 18, ewalannemyr@hotmail.com

Kassör: Roland Bergman, 072-234 73 27, rb@rolandbergman.se

Ledamot: Britt Skeppstedt Lindqvist, skeppstedtlindqvist@hotmail.com
 


 

Årsmöte 2023, 4 maj kl 18:30

Vi träffas på Ester Kök & Bar för sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Anmälan sker senast 21 april till ordf Teija Kärkkäinen via e-post: teijak@gmail.com.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen genom

Teija Kärkkäinen

ordf Psykoterapicentrum Jönköping


Vad är ett psykiskt trauma? Vad kan vi göra åt det?

Läs Birgitta Bergmans referat från den mycket uppskattade föreläsningen 21 mars 2011


Problemet utan namn

Referat från föreläsning med Maria Björk, 20 maj 2010

   

 

 

Anna Gerge 21 mars 2011

Maria Björk 20 maj 2010

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se