Psykoterapicentrum Jönköping

Ordförande: Teija Jyrinki Kärkkäinen, 070-372 05 95, teijak@gmail.com

Sekreterare: Ewa Lannemyr, 070-671 28 18, ewalannemyr@hotmail.com

Kassör: Roland Bergman, 072-234 73 27, rb@rolandbergman.se

Ledamot: Britt Skeppstedt Lindqvist, skeppstedtlindqvist@hotmail.com

 


Föreläsning med Anne Ingeborg Berg
onsdagen den 27 november 2019, kl. 18:00

Anne Ingeborg Berg  föreläser under rubriken

Utvecklingspsykologiska perspektiv på åldrandet

Anne Ingeborg Berg är legitimerad psykolog och filosofie doktor. Hon har sin huvudsakliga hemvist på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 2008 med avhandlingen Life satisfaction in late life

Tid: Onsdag 27/11 kl 18:00–20:00

Plats: Immanuelskyrkan, Jönköping.

Anmälan till Roland Bergman via e-post: rb@rolandbergman.se

Föreläsningen är kostnadsfri för Psykoterapicentrums medlemmar, övriga betalar 200:- för föreläsningen.

Varmt välkomna!

önskar styrelsen genom

Teija Kärkkäinen

ordf Psykoterapicentrum Jönköping


Vad är ett psykiskt trauma? Vad kan vi göra åt det?

Läs Birgitta Bergmans referat från den mycket uppskattade föreläsningen 21 mars 2011


Problemet utan namn

Referat från föreläsning med Maria Björk, 20 maj 2010

   

 

 

Anna Gerge 21 mars 2011

Maria Björk 20 maj 2010

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se