Psykoterapicentrum Jönköping

Ordförande: Teija Jyrinki Kärkkäinen, teijakarkkainen@hotmail.com

Kassör: Roland Bergman, rb@rolandbergman.se

Sekreterare: Eva Lannemyr
 


Kallelse till årsmöte
tisdagen den 24 april 2019, kl. 18:30

Lokal: Restaurang Hemma, Smedjegatan 36, Jönköping

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Förtäring efter eget önskemål

Vänligen meddela ditt deltagande till: Roland Bergman på mail: rb@rolandbergman.se

Varmt välkomna!

önskar styrelsen genom

Teija Kärkkäinen

ordf Psykoterapicentrum Jönköping


Vad är ett psykiskt trauma? Vad kan vi göra åt det?

Läs Birgitta Bergmans referat från den mycket uppskattade föreläsningen 21 mars 2011


Problemet utan namn

Referat från föreläsning med Maria Björk, 20 maj 2010

   

 

 

Anna Gerge 21 mars 2011

Maria Björk 20 maj 2010

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 



Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se