Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Lokalföreningar inom Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum består, förutom av riksföreningen, av elva lokalföreningar, fördelade över hela landet.

Ur stadgarna:

§15 Lokalföreningar

Lokalförening bildas för visst distrikt, vilket fastställs av riksstyrelsen och vars gränser skall framgå av lokalföreningens stadgar. Medlemskap i lokalförening medför medlemskap i riksföreningen och vice versa.

Lokalförening bildas genom att styrelse konstitueras, stadgar antas och lokalföreningsstatus söks hos riksföreningens styrelse.

Lokalföreningar utgör självständiga juridiska och ekonomiska enheter i förhållande till riksföreningen. Av hela årsavgiften, som medlemmarna inbetalar till riksföreningen, behåller riksföreningen av kongressen fastställt belopp och resten redovisas och utbetalas till respektive lokalförening två gånger årligen per den 1/4 och 31/12.

 

Välj lokalförening i menyvalen till höger!

 

 

 

Psykoterapicentrum Gävle-Dala*

Psykoterapicentrum Jönköping

Psykoterapicentrum Norrbotten*

Psykoterapicentrum Skåne

Psykoterapicentrum Stockholm

Psykoterapicentrum Uppsala*

Psykoterapicentrum Västerbotten

Psykoterapicentrum Västernorrland*

Psykoterapicentrum Västra Götaland

Psykoterapicentrum Örebro

Psykoterapicentrum Östergötland*

*vilande

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se