Legitimerade psykoterapeuter i Gotlands län

2010-04Charlotta Endrell, psykologisk konsultation, terapi och handledning
Samtal i alla situationer där du behöver ett professionellt bollplank för att utvecklas vidare som människa. Det kan handla om kris, separation, sorg, förlust, arbetsbrist, vägval, ledarroll, vägledning i arbete eller grupp.
Metod: PDT, KBT, Personlig vägledning, Counselling, Handledning.
Drell AB, Psykologateljén Klinttorget 1, 621 56 Visby. 

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

 
 
 
 
 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se