Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

     Örefjärden

Psykoterapicentrum Västerbotten

Ordförande: Camilla Enoxon, 070-213 09 23, camilla@enoxon.se

Sekreterare: Maud Jonsson, 073-031 39 91, r.maud.j@gmail.com

Kassör: Paula Taube, 070-678 10 82, taube.paula@gmail.com

Ledamot: Tanja Onescuk Nordström, tanja.onuscek@umu.se

Ledamot: Eskil Berggren, eskilberggren@hotmail.com

 

Våra stadgar: .pdf Stadgar Psykoterapicentrum Västerbotten

 

Psykoterapicentrum Västerbotten arrangerar
webbinarium med Birgitta Elmquist 10 februari

Psykoterapicentrum Västerbotten bjuder in till Webbinarium med utgångspunkt i boken Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna, utgiven på Studentlitteratur 2020, skriven av Leif Havnesköld och Birgitta Elmquist. Boken beskriver sex empiriskt grundade kärnkompetenser hos psykoterapeuter som, oavsett teoretisk inriktning, är gemensamma för det goda kliniska arbetet. Boken vänder sig till psykoterapeuter i olika stadier av sin utveckling. Under webbinariet beskrivs dessa psykoterapeutiska kärnkompetenser och hur de kan utvecklas under loppet av hela den terapeutiska yrkeskarriären.

Birgitta Elmquist är socionom, leg psykoterapeut och lärare/handledare i psykoterapi. Hon har internationell certifiering i affektfokuserad terapi med speciell inriktning mot APT. Birgitta har bred yrkeserfarenhet och har under drygt 30 år kombinerat psykoterapeutisk verksamhet med arbete som lärare och handledare. Hon var studierektor för SAPU, en privat högskola för psykoterapiutbildning, under samma tid som Leif Havnesköld var rektor på SAPU. Idag arbetar Birgitta i egen verksamhet. Webbinariet vänder sig såväl till erfarna psykoterapeuter, som till blivande psykoterapeuter och psykologer under olika faser av sin utbildning i psykoterapi.

Tid: onsdagen den 10 februari 2021 kl 18:00–19.30 inklusive paus

Efter presentationen följer en halvtimmas frågestund med Birgitta. Anita Lassinantti Blom, sekreterare i lokalföreningens styrelse är värd. Webbinariet bedrivs via Zoom.

Instruktion:
1.
100 Kr/person betalas in till pg 19 47 16-7, där namn på deltagaren måste framgå.
2. Efter inbetalning, skicka ett e-postmeddelande till anita.blom@njalla.com, där ditt namn framgår.
Länk skickas därefter till din e-postadress.
Inbetalningen (1) tillsammans med ditt e-postmeddelande (2) utgör anmälan om deltagande.
Sista datum för inbetalning är den 3/2. Begränsat antal deltagare.

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

Självmedkänsla – self compassion

Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom omsorg, vård och behandling
Katja Bergsten
.pdf Föreläsningsbilder för nedladdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se