Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

     Örefjärden

Psykoterapicentrum Västerbotten

Ordförande: Camilla Enoxon, 070-213 09 23, camilla@enoxon.se

Sekreterare: Maud Jonsson, 073-031 39 91, r.maud.j@gmail.com

Kassör: Paula Taube, 070-678 10 82, taube.paula@gmail.com

Ledamot: Tanja Onescuk Nordström, tanja.onuscek@umu.se

Ledamot: Eskil Berggren, eskilberggren@hotmail.com

 

Våra stadgar: .pdf Stadgar Psykoterapicentrum Västerbotten

 

Psykoterapicentrum Västerbotten arrangerar
studiecirkel via videolänk

Vid den nyvalda och nästan också helt nya styrelsen för Psykoterapicentrum Västerbottens första möte resonerade vi om vad vi kan göra för aktiviteter som också kan aktivera flera medlemmar. Aktivitetsnivån har sjunkit i samband med pandemin.

Föreningen i Västerbotten har främst varit lokaliserad till Umeå. Nu har vi fått medlemmar från nedlagd förening i Västernorrland och vilande dito i Norrbotten, alltså stora geografiska avstånd.

Vi fann en artikel i DN (6/8 -22) om Bessel van der Kolks bok Kroppen håller räkningen, kan vi ha en studiecirkel kring boken via videolänk? Vi gick vidare med den idén och i oktober var vi i gång med cirkeln. Vi träffas sista torsdagen i månaden.

Boken är uppdelad i olika avsnitt, vi läser ett avsnitt per tillfälle, sista avsnittet är längre så det delas på två tillfällen och vi avslutar i april 2023. Från början var det lite trögt med anmälningar men efter ny påstötning så kom det totalt 16 anmälningar och de är spridda över vårt upptagningsområde.

Det stora antalet deltagare gör att vi skapat två grupper. Till varje tillfälle är en deltagare ansvarig för att hålla i mötet.

I november hade vi haft vår andra träff, ytterligare en deltagare har kommit till. Vi har nu delat gruppen i tre, vi cirkulerar deltagarna mellan grupperna så att vi över tid får träffa alla. Det är god aktivitet i cirkeln och det är en glädje att träffas.

Eskil Berggren

För lokalföreningen av Psykoterapicentrum Västerbotten

 

 

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

 

 

Självmedkänsla – self compassion

Hållbar utveckling för yrkesverksamma inom omsorg, vård och behandling
Katja Bergsten
.pdf Föreläsningsbilder för nedladdning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se