Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

PHI

Auktorisation av psykoterapihandledare

Psykoterapicentrum beslutade på sin kongress 2011 att börja auktorisera psykoterapihandledare. Man antog riktlinjer för den kompetens som skulle krävas av den som antogs till av föreningen auktoriserad handledare (se nedan), samt för hur antagningsförfarandet skulle gå till. En arbetsgrupp underställd föreningens styrelse tillsattes för att administrera antagningsförfarandet samt ta beslut i enskilda ansökningsärenden.

Auktorisationens inriktning

Psykoterapicentrums auktorisation syftar till att vara en kvalitetsstandard för utbildningar av psykoterapihandledare med psykodynamisk inriktning. Auktorisationen avser sålunda psykoterapeuter som genomgått handledarutbildningar med denna inriktning och är av socialstyrelsen legitimerade psykoterapeuter.

Den skall fungera som en hjälp och garanti för utbildare och avnämare av de utbildade. Den skall också vara en tydlig merit för den enskilde handledaren, samt kunna öka Psykoterapicentrums möjligheter att påverka kvaliteten i de utbildningar som utgör grund för auktorisationen. Auktorisationskraven ställs på den genomgångna utbildningen och gäller inte den enskilde sökandens meriter. Den auktoriserade är den legitimerade psykoterapeut som gått igenom en sådan utbildning och ansökt till Psykoterapicentrum om auktorisation och därvid bedömts uppfylla de fastställda kraven.

Auktorisationskrav

Auktorisation ges till handledare vars handledarutbildning haft följande kännetecken:

Äldre utbildningar (före 1992) med likartad uppläggning som ovan godkännes.

Hur söker man auktorisation

Den som önskar Psykoterapicentrums auktorisation som psykoterapihandledare insänder en ansökan om att erhålla sådan auktorisation.

Följande dokumentation skall bifogas (obligatoriskt):

Efter erlagd administrativ avgift om f.n. 400 kr behandlar arbetsgruppen för psykoterapihandledning ansökan och beslutar om den sökande skall erhålla Psykoterapicentrums auktorisation till psykoterapihandledare. Som bevis på auktorisationen utfärdas Psykoterapicentrums diplom att verka som psykoterapihandledare med psykodynamisk inriktning.

Auktoriserad handledare som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan annonsera sin verksamhet på hemsida, läs mer

Ansökan med dokumentation skickas till:

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

eller via e-post till info@psykoterapicentrum.se

 

Vi skickar ut avi på avgiften 400:- kr vid mottagen ansökan och den behöver betalas innan ansökan behandlas.

 

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och handledarutbildad, skicka in intyg från din handledarutbildning till Psykoterapicentrum, C/O Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, plan 7, 120 31 Stockholm. Bifoga också utbildningsplan/kursbeskrivning. Dina handlingar prövas sen av arbetsgruppen och ett bevis om auktorisation utfärdas om utbildningen uppfyller kraven. En administrativ utgift på 400 kronor tas ut för handläggningen.

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se