Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Beställ annons i
"Sök psykoterapeut"

Som ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i föreningens terapeutregister.

I högerspalten kan du gratis infoga en radannons, som ersätter den tidigare annonseringen via sökregistret. Mer info finns i högerspalten!

I den stora vänsterspalten kan du, mot en mindre avgift på 750 kr, placera en större annons. Den ersätter radannonsen. Annonseringen sker länsvis, för att underlätta för de som söker efter psykoterapeuter i sin närhet.

Nedan hittar du exempel på hur den stora annonsen kan utformas. Du bestämmer själv vilken text du vill presentera dig och din verksamhet med. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att Titelraden skall* innehålla uppgift på din grundutbildning, för att uppfylla kraven i PSL! Uppgiften "leg psykoterapeut" anges ej, eftersom det är ett obligatoriskt grundvillkor.

Den bild som används kan vara ett portratt, en logotyp eller valfri annan bild. Den ska vara i storlek 100x100px. Skickas större bild beskärs den. Bilden skall vara i format .gif, .jpg eller .png.

Ange om du även erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media, markeras med symbol:

Priset är 750 kr per kalenderår. Ordinarie medlemskap i Psykoterapicentrum är ett villkor för annonsering. Annonsen faktureras årsvis.

Gå till "Beställningsformulär extra annons" längre ner på sidan, och fyll i uppgifterna.

Du kan även skicka text och bild direkt till web@psykoterapicentrum.se.

Annonsexempel extra annons

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare, Oskarshamn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
www.enigma.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare, Oskarshamn
Här väljer du själv den text som du anser bäst framställer din kompetens som psykoterapeut och de tjänster du erbjuder. Riktar du dig till vissa patientgrupper eller arbetar du med speciella metoder eller tekniker kan de vara med. Och ibland är lokaliseringen bra att ha med. Alla annonser avser leg psykoterapeut (anges ej).
www.enigma.se, 070-601 05 00, Hantverksgatan 29 C, Oskarshamn

OBS! I ovanstående exempel är texten anpassad för att passa in i annonsen, den har max-längd. Du kan med fördel kopiera exempeltexten och klistra in i ditt textprogram för att anpassa din egna text till samma längd!

Beställningsformulär extra annons:

Klicka här för formulär!

 

    

*Varför ska grundutbildning anges?

Att grundutbildning ska anges är på grund av att det är ett lagstadgat krav, enligt Patientsäkerhetslagen, PSL. Du hittar hela lagtexten på www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100659.htm, och den aktuella formuleringen är:

4 Kap, 1 §: "... En legitimerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning."

Eftersom det som annonseras är just erbjudande av yrkesmässig psykoterapeutisk behandling måste denna lag efterlevas.

Vi har förstått att en del psykoterapeuter, speciellt de som kompletterade sin tidigare utbildning i samband med införandet av legitimationen, kan tycka att den uppgift som lagen kräver är lite onödig, till exempel om man inte längre är yrkesverksam inom sitt grundyrke eller om man senare skaffat högre utbildning.

Psykoterapicentrum har i många år drivit frågor om professionalisering, utfärdat etiska riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för upprätthållande av högsta professionella standard. För att bli medlem i Psykoterapicentrum förbinder sig medlemmen att i sitt arbete följa föreningens etiska riktlinjer. Ur de etiska riktlinjerna saxas:

”Legitimationskravet innebär även, att psykoterapeuten står under socialstyrelsens tillsyn och att de regler som gäller för psykoterapeutisk verksamhet måste beaktas.”

”Patienten har rätt att få veta psykoterapeutens formella kompetens och kliniska erfarenhet.”

Sammantaget innebär det att medlemmar, både när de annonserar på vår hemsida och i andra sammanhang, följer både PSL och Psykoterapicentrums etiska riktlinjer.

 

 

 

Sök psykoterapeut

Beställning/ändring radannons

Nedan kan du beställa eller ändra i din radannons, den som ligger i högerspalten. Du bestämmer själv vilken text du vill presentera dig och din verksamhet med. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att Titelraden skall* innehålla uppgift på din grundutbildning, för att uppfylla kraven i PSL! Uppgiften "leg psykoterapeut" anges ej, eftersom det är ett obligatoriskt grundvillkor.
Erbjudandet gäller ordinarie medlemmar.
 

 

Exempeltext:

Magnus Bjurhammar, psykolog, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning, egen-terapi, hypnos, symboldrama, mentalisering.
Oskarshamn, 070-601 05 00. Hemsida, e-post.

 

Beställning radannons:

Klicka här för formulär!
 

 

Psykoterapi på andra språk

Komplettera din annons med uppgift om vilka andra språk än svenska du erbjuder.
Kontakta web@psykoterapicentrum.se för att föras in på listan.
Denna service är gratis, men förutsätter att du har en extra annons på hemsidan.

 

Annonsera som auktoriserad handledare

Som ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och auktoriserad handledare (klicka här för information om vår auktorisering av handledareutbildning) kan du annonsera på vår hemsida.

Annonsen är i samma format som de extra på "Sök terapeut"-sidan, med bild.

Annonsen kostar 750:- kr/år - tillsammans med extraannons rabatterat pris, 500:- kr/år.

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se