Legitimerade psykoterapeuter i Västra Götaland län

2019-11Katarina Dalbjörn, psykolog och handledare
Jag erbjuder lång och korttidspsykoterapi, parterapi, konsultativa eller stödjande samtal samt handledning för enskilda och grupper. Välkommen till Prinsgatans psykoterapimottagning.
www.katarinadalbjorn.com. Prinsgatan 12, Göteborg, 070-172 24 55.
  

2016-12Bo Erlandsson, fil.kand. psykologi, certifierad ISTDP-terapeut
Jag arbetar mestadels med ISTDP (Intensive ShortTerm Dynamic Psychotherapy) som är en tidseffektiv psykoterapiform. Men jag erbjuder även traditionell psykodynamisk terapi och krisbearbetning.
Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg.

070-781 13 06. www.boerlandsson.se.

2017-02Ulrika Geinäs, familjeterapeut och beteendevetare
Jag möter enskilda, par och familjer på psykodynamisk grund i alla livssammanhang och relationer, erfaren att möta personer som valt att lämna religiösa sammanhang. Familjeterapeut med systemteoretiskt synsätt. Jag möter förstagångsföräldrar, småbarns- och tonårsföräldrar som brottas med relation och vardag.
www.ulrikageinas.com. 070-325 45 33. Södra vägen 61, Göteborg.

2013-09Catharina Gidlööf, fil.kand. psykologi, handledare
Erfaren psykoterapeut och utbildningskandidat inom Svenska psykoanalytiska föreningen. Erbjuder kort eller lång kontakt, samt psykoanalys till reducerat pris. För mer information se hemsida: www.gidloof.se. Välkommen.
För kontakt: catharina@gidloof.se. 073-182 85 82. Du finner mig i Göteborg.
  

2018-01Eva Leandersson, sjuksköterska
Jag arbetar med psykodynamisk terapi och är också utbildad gestaltterapeut. Jag har erfarenhet av terapier vid sorgearbete, existentiella kriser. Jag erbjuder även terapi vid trauma (EMDR), vid beroendeproblem, både egna och vid medberoende, samt chefsstöd.
www.dialogicentrum.se. 070-758 25 22. Adler Salvius Gata 11, Göteborg

2020-05Jolanta Raisler, psykolog, psykoterapeut, handledare
Jag arbetar med dynamisk orienterad psykoterapi. Jag arbetar även som lärare och handledare på en psykoterapiutbildning, har arbetat inom primärvården och i psykiatri. Jag har erfarenhet av metod och processhandledning, både individuellt och i grupp. jolanta.raisler@gmail.com.v
Otterhällans Institut, Östra Larmgatan 15-21, 411 09 Göteborg.

2011-09Tomas Wånge, psykolog, handledare, gruppterapeut
Psykoterapi, handledning, psykologiska konsultationer. Relationell inriktning. Stor erfarenhet av familjerådgivning och arbete med offer och förövare av sexuella övergrepp och relationsvåld. Stor erfarenhet av undervisning i psykoterapi. Gruppterapeutisk kompetens.
waange@telia.com, www.tomaswange.se.  073-420 44 00, LPI, Järntorget 4, Göteborg.

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Helén Axelsson Salo, socionom
Psykoterapi, krishantering. 070-324 96 75.
Haga Psykoterapi/Sprängkullsgatan 3B. E-post.

Mona Berg, psykolog
Psykoterapi, psykoanalys, kris och sorg, konsul-tation, föräldrastöd. Anpassat arvode för stud.
Göteborg, 070-855 05 02, 031-81 20 14. E-post.

Anna-Karin Berntsson, fil.kand., handledare
Psykoterapi, handledning, ätstörningar, PTSS, relationsproblem, förlossningsrädsla, ångest.
Göteborg, 070-658 20 21. Hemsida, e-post.

Tomas Björklund, psykolog
Långtids- och korttidspsykoterapi, ungdomar och vuxna, kristerapi, parterapi, konsultation.
Vasaplatsen 7, Göteborg, 070-542 22 26. E-post.

Stina Eklund, socionom, handledare
Psykoterapi individuellt eller i par, krishantering, symboldrama, familjerådgivning.
Borås, 070-949 57 16. Hemsida, e-post.

Anna Enlund Gabre, socionom, handledare
Psykoterapi med vuxna individuellt eller par, utbildningsterapi och handledning
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Ingalill Ferm, psykolog, handledare
Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med enskilda och familjer. 070-611 50 25.
Skolgatan 17, Hunnebostrand. Hemsida, e-post.

Marie Hansson, psykolog, handledare
Psykoterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi, handledning, symboldrama, personalstöd.
Linnégatan 50, Göteborg. 070-622 03 65. E-post.

Ingela Kihlberg Enskog, socionom, handledare
Psykoterapi, kris och traumaterapi, handledning, konsultation och personalstöd.
Göteborg, 070-748 15 51. Hemsida, e-post.

Karin Lindgren, socionom
Psykoterapi och samtal för ungdomar och vuxna. Depression, kris, utmattning, ångest.
Göteborg, 073-399 80 73. Hemsida, e-post.

Lena Lindeberg Smith, socionom, handledare
Psykoterapi, parterapi, krishantering, familjesamtal, handledning.
Göteborg. 070-726 38 86. Hemsida, e-post.

Christina Lindskog, socionom, handledare
Psykoterapi, par- och familjeterapi, krishantering, handledning.
Göteborg, 073-200 31 90. Hemsida, e-post.

Magnus Menfors, psykolog
Psykoterapier unga vuxna/ungdomar och vuxna. Utbildad i relationellt inriktad psykoterapi.
Göteborg. 070-630 36 52.

Johanna Olander, teolog, handledare
Psykoterapi, egenterapi, handledning, PDT, viss komplettering i KBT.
Partille/Göteborg. 070-877 95 07. Hemsida, e-post.

Marie Olausson, psykolog, handledare
Möter barn/ungdomar/föräldrar och vuxna.
Göteborg/Härryda, 073-031 06 12. E-post.

Börje Olevald, psykolog
Psykoterapi, krishantering, utbildningsterapi, psykospsykoterapi.
Göteborg, 070-220 69 60. Hemsida, e-post.

Claes Olsson, socionom, handledare
Psykoterapi, konsultation, handledning.
Göteborg, 070-766 18 84. Hemsida, e-post.

Mats Pihlgren, psykolog
Individuell psykoterapi, konsultation och handledning. Ungdomspsykoterapi.
Heurlins Plats 1, Göteborg 031-13 98 20. E-post.

Emelie Rödström, socionom, handledare
Relationell psykoterapi individuellt eller i par, affektfokus, utbildningsterapi, handledning.
Göteborg. Hemsida, e-post.

Lisa Samuelsson, psykolog
Psykoterapi, krissamtal,konsultation, personalstöd.
PDT, relationell terapi, IPT, mindfulness.

Borås, 073-386 00 83. Hemsida, e-post.

Daniel Sykes, psykolog
Specialist i klinisk psykologi, psykoterapi med vuxna och handledning
Göteborg. 073-696 55 98. Hemsida, e-post.

Karin Wedne, psykolog, psykoanalytiker, handled.
Psykoanalys och psykodynamisk terapi, individuellt och par. Handleder och undervisar på utbildningar.
Otterhällan Institut, Kungsportsplatsen. E-post.

Malin Wänerlind, socionom, handledare (rpc)
Psykoterapi, korttidsterapi, konsultation, kris- och sorgebearbetning, utbildningsterapi. Handledning.
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Eva Öberg, sjuksköterska
Psykoterapi/korttidsterapi. Ångest, livskriser, relationer, panikångest, utmattning.
Erik Dahlbergsg. 3, GBG, 070-356 14 24. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se