Legitimerade psykoterapeuter i Västra Götaland län

2016-12Bo Erlandsson, beteendevetare och organisationskonsult
Jag arbetar allt mer med ISTDP, en tidseffektivt psykodynamisk terapiform. Men erbjuder även traditionell psykodynamisk terapi, krisbearbetning, handledning på samtal, samt stöd till arbetsgrupper och chefer.
Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg.

070-781 13 06. www.boerlandsson.se.

2017-02Ulrika Geinäs, familjeterapeut och beteendevetare
Jag möter enskilda, par och familjer på psykodynamisk grund i alla livssammanhang och relationer, erfaren att möta personer som valt att lämna religiösa sammanhang. Familjeterapeut med systemteoretiskt synsätt. Jag möter förstagångsföräldrar, småbarns- och tonårsföräldrar som brottas med relation och vardag.
www.ulrikageinas.com. 070-325 45 33. Södra vägen 61, Göteborg.

2013-09Catharina Gidlööf, fil.kand. psykologi, handledare
Jag erbjuder psykoterapi och handledning på Stora Nygatans samtalsmottagning. Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv och här får alla frågor finnas med som påverkar din psykiska och fysiska hälsa. Välkommen.
www.gidloof.se, catharina@gidloof.se.
073-182 85 82. Stora Nygatan 13, 411 08 Göteborg.

2018-01Eva Leandersson, sjuksköterska
Jag arbetar med psykodynamisk terapi och är också utbildad gestaltterapeut. Jag har erfarenhet av terapier vid sorgearbete, existentiella kriser. Jag erbjuder även terapi vid trauma (EMDR), vid beroendeproblem, både egna och vid medberoende, samt chefsstöd.
www.dialogicentrum.se. 070-758 25 22. Adler Salvius Gata 11, Göteborg

2014-12Marie Svaleklint-Serenban, handledare,  specialpedagog
Psykoterapi, processhandledning individuellt och grupp. Kris- och stresshantering. Trauma. Jagstrukturerande psykoterapi. Mottagning i centrala Göteborg. Varmt välkommen!
070-589 39 90 . marie.svaleklint@hotmail.com, www.gpsi.se.
  

2011-09Tomas Wånge, psykolog, handledare, gruppterapeut
Psykoterapi, handledning, psykologiska konsultationer. Relationell inriktning. Stor erfarenhet av familjerådgivning och arbete med offer och förövare av sexuella övergrepp och relationsvåld. Stor erfarenhet av undervisning i psykoterapi. Gruppterapeutisk kompetens.
waange@telia.com, www.tomaswange.se.  073-420 44 00, LPI, Järntorget 4, Göteborg.

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

David Andersson, psykolog, handledare
Klinisk psykolog, korttidspsykoterapi, kriser, personlighetsstörning. Engelska, norska.
Göteborg, 070-897 26 54. E-post.

Helén Axelsson Salo, socionom
Psykoterapi, krishantering. 070-324 96 75.
Haga Psykoterapi/Sprängkullsgatan 3B. E-post.

Mona Berg, psykolog
Psykoterapi, psykoanalys, kris och sorg, konsul-tation, föräldrastöd. Anpassat arvode för stud.
Göteborg, 070-855 05 02, 031-81 20 14. E-post.

Anna-Karin Berntsson, fil.kand., handledare
Psykoterapi, handledning, ätstörningar, PTSS, relationsproblem, förlossningsrädsla, ångest.
Göteborg, 070-658 20 21. Hemsida, e-post.

Rose-Marie Bresäter, psykolog, handledare
Korttidspsykoterapi. V. Hamngatan 11, 411 17 Göteborg.
Göteborg, 031-701 08 88. Hemsida, e-post.

Kajsa Brundin, psykolog, psykoanalytiker
Arbetar både i Göteborg och Lund.
E-post, hemsida.
Otterhällans Institut Södra Larmgatan 6, Gbg.

Susanna Carolusson, psykolog, handledare
Psykoterapi, handledning vård/omsorg/ psyko-terapi, hypnos, stresshantering, mm.
Erik Dahlbergsgatan 9, Gbg. Hemsida, e-post.

Katarina Dalbjörn, psykolog
Psykoterapi, korttidspsykoterapi, depression, ångest, trauma, relationsproblem.
Göteborg, 070-172 24 55. Hemsida, e-post.

Stina Eklund, socionom, handledare
Psykoterapi individuellt eller i par, krishantering, symboldrama, familjerådgivning.
Borås, 070-949 57 16. Hemsida, e-post.

Anna Enlund Gabre, socionom, handledare
Psykoterapi med vuxna individuellt eller par, utbildningsterapi och handledning
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Bo Erlandsson, beteendevetare
Psykoterapier, ISTDP, krisbearbetning, handledning, organisationskonsultation.
Allé Psykoterapi, Vasagatan 34. E-post.

Bert Gren, psykolog, handledare
Psykoterapi, korttidsterapi, egenterapi, symbol-
drama, handledning individuellt och i grupp.

Karl Johansgatan 72, Gbg. 070-549 47 98. E-post.

Margareta Gren, socionom, handledare
Psykoterapi, individuellt, par, fam. korttidsterapi, handledning, kris- personalstöd, teamutveckling.
Vasagatan 34, 411 24 Göteborg. E-post.

Marie Hansson, psykolog, handledare
Psykoterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi, handledning, symboldrama, personalstöd.
Linnégatan 50, Göteborg. 070-622 03 65. E-post.

Ing-Britt Jallinder-Haglid, psykolog, handledare. Psykoterapi, krishantering, korttidsterapi, läro-terapi, processhandledning, operativa grupper
Vasagatan 16, GPI, Göteborg, 031-711 97 54

Agneta Johansson, socionom, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning.
Göteborg, 070-691 27 04. E-post.

Lena Junged, socionom, handledare
Psykoterapi, familjerådgivning, föräldrarådgivning, handledning .
Lerum, 073-734 03 94. Hemsida.

Berith Karlsson, psykolog, handledare
Psykoterapi, krisbearbetning/hantering, jag-stärkande terapi. 070-718 52 98.
Kristinelundskliniken Kristinelundsg 13 Göteborg

Katia Karlsson Carli, sjukgymnast, handledare
Individuell psykoterapi, handledning, konsultation, utbildning.
Stortorget 1, Lund. 073-046 26 68. E-post.

Ingela Kihlberg Enskog, socionom, handledare
Psykoterapi, kris och traumaterapi, handledning, konsultation och personalstöd.
Göteborg, 070-748 15 51. Hemsida, e-post.

Jolanta Kiszkiel, psykolog, handledare
Psykoterapi, handledning och konsultation. Jag arbetar vi Otterhällans Institut.
Göteborg. 070-360 19 43. Hemsida, e-post.

Monika Larsson, logoped
Psykoterapi lång-/korttid. Depression, ångest, stress/utmattning, kris, trauma, chefshandledning.
Göteborg, 076-577 70 04. Hemsida, e-post.

Karin Lindgren, socionom
Psykoterapi och samtal för ungdomar och vuxna. Depression, kris, utmattning, ångest.
Göteborg, 073-399 80 73. Hemsida, e-post.

Lena Lindeberg Smith, socionom, handledare
Psykoterapi, parterapi, krishantering, familjesamtal, handledning.
Göteborg. 070-726 38 86. Hemsida, e-post.

Christina Lindskog, socionom, handledare
Psykoterapi, par- och familjeterapi, krishantering, handledning.
Göteborg, 073-200 31 90. Hemsida, e-post.

Magnus Menfors, psykolog
Psykoterapier unga vuxna/ungdomar och vuxna. Utbildad i relationellt inriktad psykoterapi.
Göteborg. 070-630 36 52.

Kent Nilsson, psykolog, handledare, specialist
Psykoterapi, psykospsykoterapi. Ångest, psykos, kris, jag och mitt liv, existens etc.
031-16 93 09, Berzeliig 19, 412 53 Göteborg

Monica Nordén Jonsson, socionom
Trauma, affekter, kriser Längre och kortare samtalskontakter
Göteborg. 073-404 29 46. Hemsida, e-post.

Kristiina Nyman, psykolog, spec. klin. ps.
Psykoterapi - korta och längre samtalskontakter. Utbildningsterapi.
070-283 53 42. LPI, Göteborg. Hemsida, e-post.

Marie Olausson, psykolog, handledare
Möter barn/ungdomar/föräldrar och vuxna.
Göteborg/Härryda, 073-031 06 12. E-post.

Börje Olevald, psykolog
Psykoterapi, krishantering, utbildningsterapi, psykospsykoterapi.
Göteborg, 070-220 69 60. Hemsida, e-post.

Claes Olsson, socionom, handledare
Psykoterapi, konsultation, handledning.
Göteborg, 070-766 18 84. Hemsida, e-post.

Mats Pihlgren, psykolog
Individuell psykoterapi, konsultation och handledning. Ungdomspsykoterapi.
Heurlins Plats 1, Göteborg 031-13 98 20. E-post.

Christer Radebrink, psykolog, handledare
Handledning, krishantering, psykoterapi, symboldrama.
Göteborg. 070-683 99 00. E-post.

Daniel Sykes, psykolog
Specialist i klinisk psykologi, psykoterapi med vuxna och handledning
Göteborg. 073-696 55 98. Hemsida, e-post.

Ewa Werthén, psykolog
Erfarenhet av missbruk, personlighetsstörning, ätstörning, utmattning.
Göteborg. 073-656 40 54. E-post.

Kerstin Wilgin, socionom, handledare
Psykoterapi med vuxna, ungdomar och par. Korttidsterapi, egenterapi, existentiella samtal.
Vasagatan 34 Göteborg. 070-872 11 61. E-post.

Malin Wänerlind, socionom
Psykoterapi, korttidsterapi, konsultation, kris- och sorgebearbetning, utbildningsterapi.
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Eva Öberg, sjuksköterska
Psykoterapi/korttidsterapi. Ångest, livskriser, relationer, panikångest, utmattning.
Erik Dahlbergsg. 3, GBG, 070-356 14 24. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se