Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Västra Götaland län

Erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media

2019-11Katarina Dalbjörn, psykolog och handledare
Jag erbjuder lång och korttidspsykoterapi, parterapi, konsultativa eller stödjande samtal samt handledning för enskilda och grupper. Välkommen till Prinsgatans psykoterapimottagning.
www.katarinadalbjorn.com. Prinsgatan 12, Göteborg, 070-172 24 55.
  

2016-12Bo Erlandsson, fil.kand. psykologi, certifierad ISTDP-terapeut
Jag arbetar mestadels med ISTDP (Intensive ShortTerm Dynamic Psychotherapy) som är en tidseffektiv psykoterapiform. Men jag erbjuder även traditionell psykodynamisk terapi och krisbearbetning.
Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg.

070-781 13 06. www.boerlandsson.se.

2017-02Ulrika Geinäs, familjeterapeut och beteendevetare
Jag möter alla åldrar för samtal i skilda livssammanhang. Det kan handla om relationsproblem, vardagsbekymmer eller psykisk ohälsa, diagnos.
Inriktning: relationellt förhållningssätt utifrån psykodynamisk (PDT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Handledning.

www.ulrikageinas.com. 070-325 45 33.

2013-09Catharina Gidlööf, fil.kand. psykologi, psykoanalytiker och handledare
Kortare och längre kontakter som individ eller par samt konsultationer.
För mer information se hemsida: www.gidloof.se. Välkommen.

För kontakt: catharina@gidloof.se. 073-182 85 82.
Du finner mig i Vasastaden i Göteborg.
  

2023-10Anneli Johansson Tiger, socionom
Jag erbjuder psykodynamisk terapi. Kortare eller längre kontakt. Psykisk ohälsa, relationsproblem, kriser och utsatthet.
För mer information se min hemsida: johanssontiger.se

073-823 33 03. anneli@johanssontiger.com. Prinsgatan 12, 6 vån, Göteborg
 

2018-01Lena Sand Leidzén, socionom, familjeterapeut
Erbjuder psykodynamisk terapi till enskilda, par och familjer. Jag har erfarenhet av Familjerådgivning och Krismottagning för kvinnor och män. Samtalen kretsar ofta kring psykisk ohälsa, relationssvårigheter, livskriser, föräldra- och barnrelationer.
För mer information se hemsida, www.leidzen.se. lena@leidzen.se, 070-244 53 13, Viktoriagatan 18, Göteborg

2022-09Caroline Varga, beteendevetare
Jag arbetar med modern affektfokuserad psykodynamisk terapi och tar emot för längre och kortare behandlingar. Jag har lång erfarenhet av arbete med beroende, anhörigstöd och psykisk ohälsa. Mottagningen ligger centralt på en lugn gata på Kungshöjd. Välkommen på ett prova-på samtal!
Norra Liden 9, 411 18 Göteborg. E-post, www.vargaterapi.com. 070-482 04 83.

2011-09Tomas Wånge, psykolog, handledare, gruppterapeut
Psykoterapi, handledning, psykologiska konsultationer. Relationell inriktning. Stor erfarenhet av familjerådgivning och arbete med offer och förövare av sexuella övergrepp och relationsvåld. Stor erfarenhet av undervisning i psykoterapi. Gruppterapeutisk kompetens.
waange@telia.com, www.tomaswange.se.  073-420 44 00, LPI, Järntorget 4, Gbg.

 

Erbjuder även möjlighet till samtalskontakt via digitala media

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Helén Axelsson Salo, socionom
Psykoterapi, krishantering. 070-324 96 75.
Haga Psykoterapi/Sprängkullsgatan 3B. E-post.

Tomas Björklund, psykolog
Långtids- och korttidspsykoterapi, ungdomar och vuxna, kristerapi, parterapi, konsultation.
Vasaplatsen 7, Göteborg, 070-542 22 26. E-post.

Anna Enlund Gabre, socionom, handledare
Psykoterapi med vuxna individuellt eller par, utbildningsterapi och handledning
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Gunilla Grahn, psykolog, handledare
Tar emot barn, ungdomar och vuxna individuellt, föräldrar, par för kortare och längre psykoterapi.
Järntorget 4, Göteborg. Hemsida, e-post.

Marie Hansson, psykolog, handledare
Psykoterapi, krisbearbetning, utbildningsterapi, handledning, symboldrama, personalstöd.
Linnégatan 50, Göteborg. 070-622 03 65. E-post.

Ingela Kihlberg Enskog, socionom, handledare
Psykoterapi, kris och traumaterapi, handledning, konsultation och personalstöd.
Göteborg, 070-748 15 51. Hemsida, e-post.

Karin Lindgren, socionom
Psykoterapi, compassionfokuserad terapi, kris- och sorgebearbetning, för ungdomar och vuxna.
Göteborg, 073-399 80 73. Hemsida, e-post.

Lena Lindeberg Smith, socionom, handledare
Psykoterapi, parterapi, krishantering, familjesamtal, handledning.
Göteborg. 070-726 38 86. Hemsida, e-post.

Katarina Lindén, fil.kand. psykologi
Psykodynamisk psykoterapi. Individuellt och par. Krisbearbetning, symboldrama, LI. 079-359 60 43.
Västra Hamngatan 11 Göteborg. Hemsida, e-post.

Christina Lindskog, socionom, handledare
Psykoterapi, par- och familjeterapi, krishantering, handledning.
Göteborg, 073-200 31 90. Hemsida, e-post.

Magnus Menfors, psykolog
Psykoterapier unga vuxna/ungdomar och vuxna. Utbildad i relationellt inriktad psykoterapi.
Göteborg. 070-630 36 52.

Johanna Olander, teolog, handledare
Psykoterapi, egenterapi, handledning, PDT, viss komplettering i KBT.
Partille/Göteborg. 070-877 95 07. Hemsida, e-post.

Marie Olausson, psykolog, handledare
Möter barn/ungdomar/föräldrar och vuxna.
Göteborg/Härryda, 073-031 06 12. E-post.

Börje Olevald, psykolog
Psykoterapi, krishantering, utbildningsterapi, psykospsykoterapi.
Göteborg, 070-220 69 60. Hemsida, e-post.

Claes Olsson, socionom, handledare
Psykoterapi, konsultation, handledning.
Göteborg, 070-766 18 84. Hemsida, e-post.

Marko Partanen, beteendevetare
Psykoterapi i centrala Göteborg. Kom som du är, gå som den du vill vara.
073-561 82 82. Hemsida, e-post.

Mats Pihlgren, psykolog
Individuell psykoterapi, konsultation och handledning. Ungdomspsykoterapi.
Heurlins Plats 1, Göteborg 031-13 98 20. E-post.

Jolanta Raisler, psykolog, handledare
Dynamiskt orienterad psykoterapi. Metod- och processhandledning. Utbildning. Individ o grupp.
Otterhällans Institut, Göteborg. Hemsida, e-post

Emelie Rödström, socionom, handledare
Relationell psykoterapi individuellt eller i par, affektfokus, utbildningsterapi, handledning.
Göteborg. Hemsida, e-post.

Lisa Samuelsson, psykolog
Psykoterapi, krissamtal,konsultation, personalstöd.
PDT, relationell terapi, IPT, mindfulness.

Borås, 073-386 00 83. Hemsida, e-post.

Camilla Stenström, socionom
Jag erbjuder psykoterapi i centrala Göteborg. Inkomstbaserad taxa, rabatt till studenter/seniorer.
Norra Allégatan 8. Hemsida, e-post.

Daniel Sykes, psykolog
Specialist i klinisk psykologi, psykoterapi med vuxna och handledning
Göteborg. 073-696 55 98. Hemsida, e-post.

Karin Wedne, psykolog, psykoanalytiker, handled.
Psykoanalys och psykodynamisk terapi, individuellt och par. Handleder och undervisar på utbildningar.
Otterhällan Institut, Kungsportsplatsen. E-post.

Malin Wänerlind, socionom, handledare (rpc)
Psykoterapi, korttidsterapi, konsultation, kris- och sorgebearbetning, utbildningsterapi. Handledning.
Nordenskiöldsgatan 19, Göteborg. E-post.

Eva Öberg, sjuksköterska
Psykoterapi/korttidsterapi. Ångest, livskriser, relationer, panikångest, utmattning.
Erik Dahlbergsg. 3, GBG, 070-356 14 24. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se