Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Kontakta Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B.
I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Kontakta styrelsen, för telefonuppgifter, se under fliken Styrelse

E-post: info@psykoterapicentrum.se

Internet: www.psykoterapicentrum.se

Organisationsnummer: 80 20 05-7132

Medlemssystem

Alla kontakter i administrativa medlemsfrågor som problem med betalning, frågor om konferenser och event, utebliven tidning mm sker direkt med Föreningshuset.

Kontaktinformation Föreningshuset

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

Tel 08-121 513 22

E-post: info@psykoterapicentrum.se

Giro

PlusGiro: 478 49 00-5 för betalning av medlemsavgift, avgifter för medverkan på evenemang och liknande.

PlusGiro: 86 93 17-8 är för gåvor, föreningsbidrag och insamlingar.

Kontakta styrelsen i verksamhetsfrågor

Styrelsens medlemmar hittar du här!

 

Kontakta din lokalförening

De olika lokalföreningarna hittar du här!

 

 

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

 

PRESSKONTAKT:  Teci Hill,
ordförande i Psykoterapicentrum,
teci.h@psykoterapicentrum.se.


Om RPC:s historia
Ulla Grebos tal vid RPC:s 40-årsjubileum ger en informativ sammanfattning av Psykoterapicentrums födelse och utveckling. Mycket har genomförts och uppnåtts!


 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se