Aktuellt om psykoterapiforskning

Vetenskapligt stöd för psykodynamisk psykoterapi (PDT)

Kvalitativa och naturalistiska studier (effectiveness studies) har sedan länge visat goda resultat för psykodynamisk psykoterapi (PDT) och numera finns det även många randomiserade kontrollerade studier – den typ av forskning som krävs för utvärdering av medicinsk behandling – som visar att PDT ger varaktig effekt vid olika psykiatriska diagnoser. Vissa studier tyder även på att lång tids PDT (minst 50 timmar) är den behandlingsform som ger bäst resultat vid särskilt djupgående och komplex problematik.

Skillnaderna i behandlingseffekt mellan olika etablerade psykoterapiformer såsom PDT, KBT och IPT har i översiktsstudier visat sig vara obefintliga eller ytterst små. Alla psykoterapimetoder som baserar sig på en genomtänkt och praktikbaserad teori och som utförs av utbildade psykoterapeuter har visat sig ge god behandlingseffekt vid psykiska problem inom samtliga större diagnoskategorier. I olika studier har man kommit fram till att genomsnitt mår 60–80 % av de personer som gått i psykoterapi bättre än personer med motsvarande symtom eller diagnoser som inte har gjort det. Andra faktorer – såsom patientens personlighet och livssituation, den terapeutiska samarbetsalliansen samt terapeutens skicklighet – har mycket större betydelse för skillnader i utfall mellan olika behandlingar än just själva terapimetoden.

Ändå kan givetvis behandlingsmetoden i det enskilda fallet vara av avgörande betydelse. Vissa metoder passar bättre för vissa personer eller i vissa livssituationer. Om detta finns det tyvärr än så länge inte mycket forskningsbaserad kunskap, men tillsammans med den hjälpsökande patienten kan en erfaren psykoterapeut oftast komma fram till en bedömning av vilken metodik som skulle passa denna patient bäst. Om man sedan inleder en behandling måste terapeuten också kunna avpassa tillämpningen av den valda psykoterapeutiska metodiken till den unika patienten och den aktuella situationen. Detta innebär att terapeuten under arbetet aktivt låter sig vägledas av en kombination av klinisk erfarenhet och kompetens och vetenskaplig kunskap – vilket överensstämmer med det synsätt som gäller inom den evidensbaserade medicinen.

 

Mer information om aktuell forskning hittar du via menyvalen till höger!

 

 

 

Aktuellt om psykoterapiforskning

Regeringen fortsätter miljardsatsning på KBT:
– en vård utan valfrihet och förväntad effekt

Forskningsöversikter och artiklar
En sammanställning av aktuella forskningsresultat

Gerber et al
RCT-studier Psykodynamisk psykoterapi

Jonathan Shedler - The efficacy...
Utvärdering av psykodynamisk psykoterapi

Elva forskare granskar
Nödvändigt komplement till SoS riktlinjer

Skrivelser och remissvar
Psykoterapicentrums brev, skrivelser och uppvaktningar

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Landstingspsykoterapi
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se