Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

händer tillsammans

Arbetsgrupper inom Psykoterapicentrum

En stor del av Psykoterapicentrums inre arbete pågår i arbetsgrupper:

 

CCC Norra latin

Internutbildning, forskning
och konferenser

Gruppens uppgift är att arbeta med internutbildning och konferenser. Avseende konferenser tar gruppen ett helhetsgrepp med ansvar för allt från konceptualisering till planering, annonsering och genomförande. Tips och idéer kan mejlas till gruppen.

 

Teci Hill, Stockholm, teci.h@psykoterapicentrum.se.

Amelie Swartling, Uppsala, amelie.swartling@sanktlukas.se.

Bo Vinnars

 
student-psykoterapeut

Yrkes- och utbildningsfrågor

Gruppens uppgift är att uppdatera hemsidan med avseende på aktuella regler för legitimerande utbildningar, professionsfrågor (t ex regler för arbete efter basutbildning – med eller utan handledning, hålla koll på utbildningar i alla steg) samt godkänna utbildningar för auktorisation.

Läs mer om Auktorisation av handledare

 

Hillevi Torell, Uppsala, h.torell@telia.com.

Maud Jonsson, Västerbotten, maud.j@psykoterapicentrum.se.

 

Psykoterapihandledning

Gruppen har i uppdrag att ordna tankesmedjor gällande psykoterapihandledning.

Ta del av Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare

Läs mer om Auktorisation av handledare

Hillevi Torell, Uppsala, h.torell@telia.com.

Maud Jonsson, Västerbotten, maud.j@psykoterapicentrum.se.

 
lag och etik

Etiska riktlinjer

Psykoterapicentrums (tidigare RPC:s) etiska kommitté har tagit fram etiska och kvalitetsmässiga riktlinjer för legitimerade psykoterapeuter och psykoterapihandledare som är medlemmar i föreningen.

Riktlinjerna syftar till att

Ta del av Etiska riktlinjer för psykoterapeuter

 

Jolanta Raisler, Västra Götaland, jolanta.raisler@gmail.com

 
internationellt

Internationell samverkan

Gruppen ansvarar för frågor som gäller Psykoterapicentrums utbyte med internationella nätverk såsom The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP), The European Association of Psychotherapy (EAP), The World Council for Psychotherapy (WCP). Psykoterapicentrum följer utvecklingen inom internationell psykoterapiforskning genom att bevaka Society for Psychotherapy Research (SPR) årliga konferenser och rapporterar därifrån i Psykoterapi.

 

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy EFPP svensk hemsida

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy EFPP internationell hemsida

The European Association of Psychotherapy EAP internationell hemsida

Society for Psychotherapy Research SPR internationell hemsida

The World Council for Psychotherapy WCP internationell hemsida

 

Teci Hill, Stockholm, teci.h@psykoterapicentrum.se.

Teresa Allzén, Stockholm, teresa.allzen@psykoterapicentrum.se.

 
info

Informationsgruppen

Gruppens uppdrag är att se över hemsidan, skapa konferensmaterial och annonser, uppdatera Facebook-sidan, ta emot information och tips om artiklar som kan läggas ut.

 

Maud Jonsson, Västerbotten, maud.j@psykoterapicentrum.se.

Magnus Bjurhammar, Kalmar, web@psykoterapicentrum.se.

 


 

Vi organiserar även medlemsnätverk, när intresse finns

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se