Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Stockholms län

2010-05Annika Adebäck, psykolog, psykoanalytiker, Stockholm
Psykolog med många års erfarenhet av psykoterapi, krissamtal, psykologisk konsultation och utredning av vuxna, unga vuxna, par, familjer, gravida, föräldrar-barn-tonåringar vid svårigheter med depression, relationer, trauma, ångest, stress, adoption. 073-593 60 74. annika.adeback@telia.com.
Upplandsgatan 93, 113 44 Stockholm. Östra Banvägen 68, 183 30 Täby.

2012-03Lisa Ahlstrand, psykolog, psykoanalytiker
Konsultationer, kristerapi och samtalsstöd. Psykoterapi och psykoanalys. Jag erbjuder även chefscoachning/chefshandledning, psykologutredningar och andra konsultuppdrag. Hemsida.
070-296 19 17. Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm
 

2010-09Mona Aleman, socionom, leg. sjuksköterska, medicine magister KI.
Dipl. psykosyntesterapeut. Erbjuder psykodynamisk psykoterapi och/ eller psykosyntesterapi med kognitiva inslag. Bedriver fokuserad korttidsterapi (12-15 ggr) och långtidsterapi (1-2 ggr/v). Vuxna och unga vuxna. Depressions- och ångestproblematik, livskriser. 070-960 76 39. psykoterapi@maleman.se, www.maleman.se. Östermalm & Vasastan.

2021-12Diana Alexandroff, socionom
Psykodynamisk korttidsterapi, EFT-parterapi. Tar emot par- och individuella terapier. Jag finns i Nacka, Finntorp.
070-150 95 92. diana@familjerondellen.se. www.familjerondellen.se.
Gamla Värmdövägen 10, 1 tr.
  

2010-04Teresa Allzén, psykolog, hypnosterapeut, lärare och handledare
Under mina 25 år i yrket har jag utbildat mig i olika metoder (hypnos, symboldrama, kroppspsykoterapi, bildterapi, mindfulness) förutom analytisk psykoterapi. Min strävan är att anpassa metodvalet till problem och behov hos personen jag möter. Även handledning. Studentrabatt.
www.allzen.net. 070-173 05 17, Råggatan 11 (vid Skanstull), Stockholm.

2010-09Monica Anderson, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Jag arbetar med psykoterapi och konsultation för vuxna, unga vuxna och par. Kortare eller längre samtalskontakter efter gemensam bedömning och målformulering. Det kan gälla kriser, sviktande självkänsla, ångest, depressioner, relationsproblem, stress, arbetsrelaterade problem mm.
www.monicaanderson.se. Brahegatan 20 Nb, Stockholm. 08-783 04 28.

2012-09Lenore Arnberg, fil.dr, psykoanalytiker
Jag erbjuder kort- och långtidspsykoterapi, psykoanalys, kris- och stödkontakt till vuxna och unga vuxna. Problemen kan handla om depression, ångest, låg självkänsla eller svårigheter med närhet. Jag har lång erfarenhet av psykoterapi och psykiatrisk öppenvård.
08-437 639 40, Surbrunnsgatan 5, Sthlm. www.psychotherapy.se.

2015-10Birgitta Bane, fil.mag., Stockholm
Psykoterapi och samtal med bred inriktning. Psykodynamisk grund integrerad med en rad metoder. Fokus på följsam anpassning utifrån situation och person. Även existentiella aspekter, livsfrågor och kulturmöten samt handledning, chefsstöd och utbildningsuppdrag. Mottagning i Vasastan.
www.birgittabane.com. birgittabane@gmail.com.
073-734 11 24.

2017-03Cecilia Berge, psykolog, psykoanalytiker
Jag erbjuder kortare och längre psykoterapier på psykodynamisk grund, psykoanalys och krissamtal. Det kan handla om depression, obearbetad sorg, ångest, bristande självkänsla, relationsproblem, stress eller utmattning.
070-328 05 19. Mariatorget 1A, uppgång 2, 4 tr, Södermalm, Stockholm.
 

2010-04Stephanie Bergh, fil.kand., handledare och certifierad coach
Jag erbjuder psykoterapi, korttidsterapi, coaching och handledning för vuxna, unga vuxna och par. Teman för terapi t.ex.: relationer, kriser, ångest, sorg, känsla av otillräcklighet, gränssättning och ensamhet. Min inriktning är psykodynamisk och även kognitiva metoder.
www.humangrowing.se
. 070-729 64 18. Psykoterapicentrum, Engelbrektsgatan, 35 B

2016-08Suzanna Boman, socionom, psykoanalytiker, handledare
Kontakta mig för förutsättningslösa utforskande samtal, konsultationer, krissamtal, psykoterapi eller psykoanalys. Lång erfarenhet av att arbeta med olika svårigheter och livsproblem, kriser, depression, ångest, relationer, trauma, frågor kring identitet och sexuell problematik.
Rådmansgatan 9. 073-338 82 25. suzbom@gmail.com

2015-01Åsa-Helena Borkesand, fil.kand., beteendevetare, kostrådgivare
Psykodynamisk affektfokuserad relationell psykoterapi samt KBT. Stor erfarenhet av att arbeta med depression, ångest, stress, ätstörningar, relationsproblem, missbruk, medberoende, trauma, sorg, aggression. Korta och långa terapier. Transkulturell kompetens.
friskfaktorer.wordpress.com. 070-719 58 47. Förvaltarvägen 5, Solna

2016-06Anna Maria Brandt, socionom
Med en förståelse grundad i modern psykodynamisk teori undersöker vi tillsammans hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare relationer och erfarenheter i livet. Jag värnar om en god relation i en lugn och trygg miljö. Välkommen!
072-328 44 24, Kindstugatan 1, Gamla stan. www.annamariabrandt.se.

2017-07Ann Bäckman Barbäck, psykolog, spec. i klinisk psykologi, handledare, sexolog
Välkommen för samtal, rådgivning, psykoterapi, eller handledning. Mångårig erfarenhet inom barn, ungdom, familj, föräldraskap, par, vuxna och funktionsnedsättningar. Mentaliseringsbaserad och affektfokuserad psykodynamisk inriktning. Se mer utförlig presentation på min hemsida www.backmanbarback.com.
070-455 35 68. Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, Stockholm.

2018-08David Clinton, docent, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Psykodynamisk psykoterapi, psykoanalys, mentaliseringsbaserad terapi (MBT), relationell psykoterapi, handledning av grupper och enskilda, specialist på ätstörningar och sexuella problem. Arbetar på svenska och engelska.
david.clinton@psykoterapiinstitutet.com. 070-523 66 67.
Mottagning: Olof Palmes gata 20 A, Hötorget.

2010-04Charlotta Dybeck, fil.mag. psykologi, handledare, Stockholm
Jag erbjuder psykoterapi, fokuserad korttidsterapi och gruppterapi, stödsamtal, handledning och chefsstöd. Jag arbetar även med utveckling för arbetsgrupper och ledare inom olika branscher. Studentterapier till rabatterat pris. www.dybeckpsykoterapi.se. 070-746 42 63.
Dybeck Psykoterapi & Utbildning, Timmermansgränd 3, 118 65 Stockholm.

2019-03Marianne Ehrenpreis Sene, specialistsjuksköterska i psykiatri
Min inriktning är relationell på psykodynamisk grund. Jag erbjuder orienterande samtal, krissamtal, korttidspsykoterapi och längre psykoterapier.
En närmare presentation finner du på hemsidan: www.skanstullspsykoterapi.se.
Kostnadsfri telefonkonsultation.

Gotlandsgatan 70 A, 1 tr, 116 65 Stockholm. 072-860 22 93.

2019-04Anna Elmund, psykolog, med.dr. pediatrik
Vuxna och unga vuxna är välkomna på samtal utifrån en psykodynamisk grund med inslag av andra metoder. Emotionellt fokus. Många års erfarenhet av individuell korttids-, kris- och långtidspsykoterapi samt parterapi/familjerådgivning. Med par används bl.a. Imagometoden. Särskild kompetens gällande internationell adoption.
Humlegårdsg. 13 bv, Stockholm. 076-317 99 90. www.elmund.se, info@elmund.se.

2015-10EvaMari Eneroth-Säll, fil.kand., beteendevetare, handledare
Psykodynamisk/psykoanalytiskt inriktad psykoterapi, korttidsterapi och handledning. Även utbildad i KBT. Vuxna, unga vuxna och tonåringar. Relationsproblem, depression, ångest, sorg, psykosomatik, smärta, ångest, stress, utmattning, PTSD, traumatisering, ätstörning. Studentrabatt.
Psykoterapicentrum, Engelbrektsgatan, 35 B, Stockholm. 070-583 54 57.

2018-04Beate Ericsson, socionom, Södermalm
Jag erbjuder psykoterapi och konsultationer med bred inriktning. Efter mångårig erfarenhet inom den psykiatriska vården är jag väl förtrogen med de flesta förekommande psykiska besvär. Tar även emot föräldrakonsultationer, postpartumdepression och neuropsykiatriska funktionshinder.
070-444 17 97. www.beateericsson.se. Olofsgatan 10, 3 tr Stockholm.

2021-03Ulla Falk, psykolog, handledare
Jag har mångårig erfarenhet av psykodynamisk psykoterapi inom ett flertal problemområden bl a ångest, depression, relationsproblem och existentiella frågor. Jag erbjuder längre kontakt samt kris- och stödsamtal.  Studentrabatt. Mottagningen ligger centralt i Stockholm city med goda kommunikationer.
070-311 32 22. www.psykoterapeut.se. Olof Palmes Gata 20 A, 2tr, Stockholm.

2021-02Karin Finnson, psykolog
Jag har lång erfarenhet som psykolog och psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin och erbjuder både lång- och korttidsterapi samt stödjande samtal och konsultationer. Jag utgår från modern psykodynamisk teori och metod men kognitiva inslag kan också vävas in. Terapiprocessen utformas alltid individuellt i samarbete med dig.
www.finnson-psykoterapi.se. Sveavägen 124, Stockholm.

2010-06Vanja Forsberg, socionom
Korttidspsykoterapi eller längre psykoterapi. Även råd- och stödkon-takter. Utbildningsterapier. Jag har arbetat över 30 år med människor i olika åldrar och svårigheter; livskriser, depression, bristande själv-förtroende, relationsproblem, mobbning och arbetsplatsproblematik.
www.stockholmterapi.se. 070-292 10 89. Dininsida, Stortorget 3, 1 tr, Stockholm.

2015-01Annika Geijerstam, socionom
Jag arbetar med individuell psykoterapi, affektfokuserad korttidsterapi och hypnosbaserade metoder.
Välkommen att höra av dig på telefon 070-508 18 68.

Du kan också titta på hemsidan www.annikageijerstam.se
 

2018-02Wiveca Green, socionom, familjerådgivare, Stockholm
Erfaren psykoterapeut med basutbildning som gestaltterapeut och vidareutbildad par- och familjeterapeut. Arbetar med EFT i parterapi (grundkurs i Emotionellt fokuserad parterapi). Individuellt och par. Mitt arbete som terapeut präglas av närvaro, lyhördhet, accepterande och empatiskt förhållningssätt.
Tomtebogatan 6A, Stockholm. wiveca@gestaltus.se. 073-536 18 17.

2015-02Karin Gustafsson, fil. kand. psykologi, Södermalm
Relationell och affektfokuserad psykoterapi, KBT, AEDP och egostatearbete. Jag har HBTQ-kompetens. Jag formar mitt sätt att arbeta efter dina personliga behov. Jag kommer att måna om att du ska känna dig trygg och förstådd. Varmt välkommen!
www.relationellpsykoterapi.se. 073-992 10 87. Stockholm.
 

2010-09Anette Hamrelius, socionom, sexualterapeut, 20 års erfarenhet
Behöver du någon att tala med? Har du erfarenheter i ditt liv som du vill reflektera kring eller behöver bearbeta? Jag arbetar med människors psykiska och sexuella hälsa. Bas är den psykodynamiska terapin men jag använder även kognitiva inslag vid behov.
www.ahpsykoterapi.se. 070-867 95 75. Skeppargatan 19, Stockholm.

2016-01Joséphine Häckner Posse, fil. kand., beteendevetare
Med psykodynamisk utgångspunkt söker vi svar på hur känslor, tankar och relationsmönster samspelar och vad som kan ligga bakom t.ex. ångest, oro, nedstämdhet, identitets- eller relationsproblem. Erbjuder också sorg- och krissamtal samt är specialiserad på karriärutveckling.
www.livkarriar.se, jhp@livkarriar.se. 073-360 80 25. Stockholm.

2011-11Birgitta Härkönen Smidhammar, fil.kand, handledare
Jag erbjuder stödsamtal, krisbearbetning, kort och längre psykoterapi på psykodynamisk grund med kognitiva inslag. Teman kan vara livspusslet, relationsproblem, arbetssituationen, kris, stress, oro, nedstämdhet, depression mm. Även handledning och utbildning. Studentrabatt!
www.livus-psykoterapi.se, 073-678 97 75, Engelbrektsgatan 35 B, Sthlm. 

2011-09Caroline Jensen, socionom
Är det något du vill förändra i ditt liv? Jag erbjuder samtal utifrån psykodynamisk grund och inlärningsteoretiska principer. Även kognitiv inriktning såsom schematerapi, beteendeanalys och ACT. Ser en fördel med att kombinera synsätten i mitt arbete. Du är välkommen!
www.inprocessjensen.se. 070-413 23 26. Västmannag. 50 T-Odenplan.

2014-05Birgitta Jonasson, förskollärare, fil. kand, bildkonstnär
Du är välkommen att söka psykodynamisk terapi hos mig i form av, fokuserad korttidsterapi, längre terapi samt orienterande samtal. Teman för terapin kan vara, ångest, utmattning, depression, livskris. Även bildterapi samt pedagogisk handledning.
www.birgittajonasson.se, 070-770 54 76, Kungsgatan 54, Stockholm.

2015-08Bodil Jönsson, lärare, fil. kand. psykologi
Jag arbetar psykodynamiskt med relationellt perspektiv och tar emot vuxna och unga vuxna. Du kan vända dig till mig om du vill förstå dig själv bättre, för att du vill förändra något i ditt liv, eller för att komma tillrätta med symtom som är plågsamma och som du vill bli fri från.
www.psykoterapipasoder.se. 070-230 01 12. Högalids kyrkväg 7, Hornstull.

2010-08Göran Karlsson, fil. kand. i socialantropologi
Jag arbetar med klienter i individual-, par- och gruppterapi. Jag har genom arbete på BUP, institutioner och socialtjänsten en mångårig erfarenhet av familjer med svårigheter. Fokus ligger på hur relationer, anknytningsmönster och hur affekter påverkar individen eller paret.
www.gorankarlsson.se. 070-595 31 05. Åsögatan 155, Stockholm, Tyresö.

2015-12Åsa Karlsson, sjukgymnast, Stockholm
Jag arbetar integrativt utifrån just dina behov. Har tillgång till psykodynamiska, relationella, affektfokuserade, kroppsinriktade och transpersonella perspektiv. Helhet och samspelet kropp/själ är centralt. AEDP, LI, dans- och rörelseterapi.
www.bodyjoyterapi.com, bodyjoy.asa@gmail.com. 070-770 56 91.
 

2017-09Lars-Åke Kastling, socionom, Stockholm
Jag integrerar olika arbetssätt i syftet att bäst kunna hjälpa till ett bättre mående. Vi behöver förstå hur det är nu, vad som varit och arbeta mot hur det ska bli.
Exempel på svårigheter: kris, depression, ångest, våld, övergrepp, relationssvårigheter, föräldraroll.

St:Paulsgatan 8, 1 tr., Stockholm, 070-753 91 80. www.kastlingpsykoterapi.se.

2018-01Lovisa Kim, socionom
Välkommen till psykoterapi och samtal. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn, med ett relationellt förhållningssätt och med fokus på affekter/känslor. Mitt arbete präglas också av normkritiskt och interkulturellt perspektiv. Jag har mångårig erfarenhet av adoption, föräldraskapsstöd och mångfaldsfrågor.
www.lovisakim.se, isa@lovisakim.se. 072-312 34 30. Stockholm

2010-04Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., psykolog, handledare, specialist i klinisk psykologi. Psykologisk hjälp och psykoterapi med individer, par, familjer och grupper. Personalgrupper, konsultation, handledning, utbildning och föreläsningar. Flyktingar och invandrare. Även akuthjälp. Jag har arbetat över 30 år med människor i alla åldrar och svårigheter.
www.binniekristalandersson.com. 08-669 55 52. Stockholm.

2012-09Annika Künstlicher, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Mångårig erfarenhet som psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker. Även utbildad barn- och ungdomspsykoanalytiker. Erbjuder konsultationer, psykoterapi och psykoanalys, men också olika former av handledning. Mottagning på Södermalm.
Brännkyrkagatan 73, 118 23 Stockholm. 08-650 45 58.
www.psykoanalys-annika-kunstlicher.com, hirdman.kunstlicher@telia.com.

2017-09Louise Lagerling, beteendevetare, diplomerad coach
Jag är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av samtal. Jag erbjuder en kombination av KBT och modern psykodynamisk psykoterapi för att både kunna hjälpa dig att förstå din historia och hur den har präglat dig samt ge dig konkreta verktyg för att komma igång med att förändra och förbättra ditt liv.
info@louiselagerling.se, www.louiselagerling.se. Stockholm

2015-02Hans Landeström, psykolog
Verksam sedan 1998, relationell, affektfokuserad psykoterapi i kombination med ekopsykoterapi, kombinerar samtal och natur-upplevelser för att bemästra depression, ångest, stress och utbrändhet, självbild, relationsproblem, ätstörning, trauma, kris och sorg.
073-088 15 89. www.countrystream.se. Engelbrektsgatan 35B

2012-09Pirjo Lantz, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, vuxen, barn- och ungdomspsykoanalytiker samt lärare och handledare i psykoterapi. Förutom förfrågningar om psykoterapi och psykoanalys tar jag gärna emot handledningsuppdrag. Även på finska.
pirjo.lantz@gmail.com. Råstavägen 2 A, 2 tr, 169 54 Solna. 08-83 91 19.

2016-09Kristina Larsen, psykolog
Till mig kommer människor med nedstämdhet, stress, ångest, trauma, kris, relationsproblem eller existentiella frågor. Även kroppsliga symptom som besvär av tinnitus eller hörselnedsättning. Långa och korta terapier, relationell och känslofokuserad inriktning.

www.kristinalarsen.se. Gräsgatan 8, Stockholm.

2010-04Hans Larsson, socialpedagog, symboldramaterapeut, familjerådgivare
Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi och tar emot vuxna, unga vuxna och tonåringar. Problem som du kan vända dig till mig med är t ex: ångest, stress, oro, livskriser, depression, utbrändhet, kriser, tonårs- övergrepps- och aggressions-problem. Jag är även utbildad i Symboldrama, Lifespan och familjerådgivning.
www.hanslarsson.se. 073-707 01 50. Bastugatan 41, 118 25 Stockholm.

2016-09Lotten Lönnerstam, socionom, Stockholm
Jag tar emot vuxna, unga vuxna, tonåringar och föräldrar med tonåringar för kortare eller längre samtalskontakt, stödsamtal och konsultation. Jag är psykodynamiskt skolad med vidareutbildad i sexologi, korttidsterapi, psykosomatik, familjeterapi och sorgearbete.
www.lonnerstampsykoterapi.se, 073-590 36 84, S:t Paulsgatan 33B.

Grazia Monzardo Linderholm, psykolog och psykoanalytiker
Jag har lång erfarenhet som psykoterapeut, psykoanalytiker, barn- och ungdoms-psykoanalytiker och handledare. Jag kan även erbjuda konsultationer och kortare kontakter. Studeranden får reducerat arvode. Vid behov kan samtalen ske på distans via video eller telefon. Telefon 073-847 54 08. grazia.linderholm@gmail.com.
Södermannagatan 5, Stockholm och Råsundavägen 110, Solna.

2017-06Katarina Mårtenson Blom, psykolog, aukt GIM musikterapeut, fil.dr.
Arbetat inom landstingets barn- och ungdomspsykiatri i 20 år. Senaste 20 åren privat praktik, individuellt med vuxna, unga vuxna, par och familjer. Har en psykodynamisk och systemisk teorigrund. Jag använder metoder från affektfokus-, gestaltande och kognitiv metodik. Betonar samarbete, tillit, gemensam utvärdering.
Tulegatan 29, 113 53 Stockholm.

2021-04Beatrice Nellbrandt, socionom, familjebehandlare/familjerådgivare, leg kurator
Jag tar emot enskilda vuxna, par, barn, ungdomar och föräldrar. Kortare eller längre kontakter utifrån psykodynamisk, relationell/interpersonell och kognitiv metoder vid nedstämdhet, ångest och relationsproblem. Lång erfarenhet av att möta familjer i kris, personer med stress-/traumaproblem och neuropsykiatriska svårigheter.
www.nellbrandtpsykoterapi.se, 070-333 52 00. Lehusens gränd 2, Stockholm.

2019-11Ulrika Nygren, psykolog, spec i klinisk barn- och ungdomspsykologi
Välkommen för samtal, psykoterapi, rådgivning eller coachning. Vi väljer tillsammans ett upplägg utifrån vad du behöver. Vuxna, ungdomar och föräldrar. Bred och mångårig erfarenhet av arbete med individer och familjer, även psykologutredningar och arbetslivsrelaterade frågor.
Kungsgatan 8, Stockholm, www.leapcops.se, ulrika.nygren@leapcops.se

2021-11Linda Parts, socionom, Södermalm, Stockholm
Jag erbjuder psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi samt stöd- och krissamtal. Vanligt förekommande problem jag möter är nedstämdhet och ångest där vi tillsammans försöker förstå underliggande känslor, erfarenheter och relationsmönster. Min mottagning ligger centralt på Södermalm. Studentrabatt.
www.lindaparts.com. 070-469 83 50, Tjärhovsgatan 32, Stockholm.

2018-02Karin Peters, MA, teol.kand., Stockholm
Erfaren psykoterapeut och utbildningskandidat inom Svenska psykoanalytiska föreningen. Erbjuder kort eller lång kontakt, samt psykoanalys till reducerat pris. Mottagning på Södermalm. För mer information se hemsida: karinpeterspsykoterapiochanalys.se, psykoterapiochanalys@gmail.com
Långholmsgatan 16, T-bana Hornstull, 117 33 Stockholm, 072-200 47 68.

2014-04Beny Plüss, socionom, handledare, Stockholm
Jag tar emot enskilda och par för kortare eller längre psykoterapi. Teman kan vara livskriser, relationsproblem, ångest eller nedstämdhet. Även handledning. Gå gärna in på min hemsida, www.benypluss.se
Tel 073-801 79 41. Åsögatan 122, Stockholm.
 

2015-01Laszlo Rajnai, socionom, familjeterapeut, Sundbyberg
Psykodynamisk terapi, systemisk familjeterapi och existentiell terapi. 40 års yrkeserfarenhet. Ibland integrerar jag olika terapimetoder, med kognitiva och pedagogiska inslag. Vid möten med människor med invandrarbakgrund, är min egen invandrarerfarenhet användbar.
070-467 83 75. Hamngatan 17A Sundbyberg. lrajnai@hotmail.com.

2012-07Sophie Rappaport, psykolog, handledare aukt Psykoterapicentrum
Jag ar mångårig erfarenhet av arbete inom offentlig och privat vård. Jag erbjuder terapier, konsultation, handledning och är specialiserad inom psykosvård. Min grundsyn är psykodynamisk. Se även min hemsida.
Norrbackagatan 43, Stockholm, 070-715 28 77, 08-30 90 57.
 

2012-10Stefan Salomon, socionom
Jag arbetar utifrån ett psykodynamiskt och relationellt perspektiv. Vi utvecklas och förändras i relation till andra. I psykoterapi kan du arbeta med att skapa nya erfarenheter av hur du upplever, känner och tänker om dig själv och utveckla mer harmoniska relationer till andra.
stefan.l.o.salomon@gmail.com. Tavastgatan 29 D, Södermalm. 073-513 08 85.

2015-09Yvonne Sand, skötare, psykoanalytiker, handledare
Psykoterapi och psykoanalys. Konsultationer, krissamtal och stödsamtal. Handledningsuppdrag. Mottagningen är belägen på Södermalm. Välkommen att ta kontakt!
073-685 32 50. Södermannagatan 62, 116 65 Stockholm. yv.sand@outlook.com.
 

2010-04Bengt Sandström, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Jag arbetar med psykoanalys, intensiv långtidspsykoterapi, fokuserad korttidsterapi och kristerapi. Kriser, depression och ångest. Vuxna och ungdomar. Jag arbetar också med utbildning, psykoterapihandledning och handledning av personalgrupper.
Mottagning: Gräsgatan 10, Södermalm. 08-643 08 31, 073-683 77 05.
 

2019-01Elisabeth Serrander, friskvårdare, univ. adjunkt, handledare
Välkommen att boka samtal i form av vägledning, coaching eller psykoterapi. Fokus på anpassning utifrån ditt dilemma och din unika livssituation. Psykodynamisk, existentiell och affektfokuserad terapi. Handledning, föreläsningar och utbildningsuppdrag. Blå vinden, Vasastan, Tomtebogatan 6 A, Stockholm.
www.elisabeth-serrander.se, elisabeth.serrander@gmail.com.

2011-09Jenny Sjöström-Svebeck, socionom, medicine magister
Psykodynamisk psykoterapi, affektfokuserad korttidsterapi.  Utöver psykoterapeutiska metoder specialisering inom sexualmedicin/sexologi och psykosomatiska symptom. 20 års erfarenhet med vuxna, ungdomar samt unga vuxna i behandling.  Student-terapier till rabatterat pris.
www.stig.in, 073-180 76 18, Timmermansgränd 3, Stockholm.

2010-06Caroline Stenqvist, arbetsterapeut, familjerådgivare
Till mottagningen vänder sig tonåringar, unga vuxna, vuxna och par för psykodynamisk psykoterapi och familjerådgivning.
Problem som bland annat depressioner, tonårsproblem, livskriser, identitetskriser, stressrelaterade problem och relationsproblem.

www.carolinestenqvist.se. 070-796 90 17. Katarina Bang./Gambriniusg.

2015-08Pia Stolt, fil.kand, Stockholm
Till mig kan du vända dig om du behöver få hjälp i din livssituation och känner att du är i behov av förändring i ditt liv. Jag arbetar med affektfokuserad psykoterapi − en modern terapiform med basen i psykodynamisk teori, anknytnings- och affektteori, med kognitiva inslag.
www.piastolt.se. 070-994 37 83. Stockholm

2021-02Lisa Strömqvist Johansson, lärare-specialpedagog
Som specialpedagog och psykoterapeut med inriktning på familjeterapi har jag lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, vuxna, par och föräldrar, inom både skola och som privatpraktiserande. Arbetar även med hästunderstödda insatser i terapi och lärande, inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.
www.iterapi.nu. 070-879 93 00. Slogvägen 3, Lidingö, Engelbrektsgatan 35B Sthlm.

2010-08Anna Christina Sundgren, fil.kand., lärare, handledare
Jag arbetar relationellt - på psykodynamisk grund med kognitiva inslag. Det personliga mötet och de individuella behoven avgör mitt val av metod. Ångest, oro, nedstämdhet, stress, relationsproblem m m. Korttidsterapi, parterapi. Utbildad mindfulnessinstruktör.
www.animare.nu. 070-493 31 37. animare@animare.nu. Centralt Sthlm.

2018-02Elham Svantesson, socionom
Jag bedriver lång- och korttidsterapi, familjerådgivning och parterapi. Jag bedriver psykoanalytisk psykoterapi där relationen mellan patient och terapeut är i fokus. Jag behandlar depression, ångest, ätstörningar, låg självkänsla, svartsjuka och paranoida tankar, problem i relationer, trauma och bearbetning av sorg.
www.spegelrum.se, info@spegelrum.se. 070-780 27 23. Tjärhovsgatan 19, Söder.

2020-10Lennart Svedhem, leg. läkare, psykoanalytiker, familjeterapeut, MBSR-lärare
Arbetat 20 år som barn- och ungdomspsykiater och 27 år som privat psykoterapeut och psykoanalytiker. Bred psykoterapeutisk bakgrund sedan början av 70-talet.
Går internationell utbildning i psykoanalytisk teori och andlighet sedan 10 år.
Arbetar gärna på distans via videolänk. Reducerat arvode för studerande.

lsvedhem@gmail.com. Gotlandsgatan 70A, 116 65 Stockholm. 070-827 98 84.

2021-12Gurbet Uzunel Edin, socionom, Stockholm
Lång erfarenhet av att arbeta med vuxna, ungdomar, föräldrar och familjer inom offentlig och privat regi. Psykodynamisk psykoterapi, dynamiska interpersonell terapi och kognitiv beteende terapi. Väljer metod efter vad som passar just dig. Förutom svenska språket kan jag även erbjuda psykoterapi på turkiska och kurdiska.
www.edinpsykoterapi.se.  073 9785077, Götgatan 19, Stockholm

2013-01Per Wallroth, fil.dr., psykolog, handledare, Stockholm
Modern psykodynamisk terapi med inriktning på mentalisering, affekter och medkänsla. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med många olika typer av problem och erbjuder även korttidsterapi, krissamtal och utbildningsterapi.
www.perwallroth.se.
Holländargatan 23, Stockholm. 076-778 87 87. per.wallroth@gmail.com.

2014-09Gloria Zeligman, psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut, psykoanalytiker
Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, tonåringar och barn med olika problematik. Erbjuder psykoanalys, psykoterapi, konsultation och föräldrarådgivning. Neuropsykiatrisk diagnos behöver inte vara ett hinder. Psykoterapimottagning: Folkungagatan 79, Södermalm. 08-640 10 35, gloria.zeligman@comhem.se, www.psykoanalytikerna.se

2020-11Ulf Zetterman, sociolog
Familjeterapi
Parterapi
Individuell terapi
Existentiell terapi

ISOS - Existentiell Psykoterapi, Götgatan 19. ulf.zetterman@fryshuset.se.

2018-2Lena Åström, fil.kand., M.A. dramapedagog
Jag erbjuder kortare eller längre psykoterapi på psykodynamisk grund till unga vuxna, vuxna och äldre. Teman kan vara relationsproblem, livskris, depression, trauma, stress, oro, ätstörning. Studentrabatt.
Se även min hemsida www.lenaastrom.se, astrom.l@gmail.com, 073-731 88 75, Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm  

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

För att få personlig information om psykoterapi och hjälp att hitta legitimerade psykoterapeuter i Stockholmsområdet kan du ringa på nummer 076-776 74 71.

Bo Almqvist, psykolog, handledare
Korta och långa psykoterapier. Kriser, depression, existentiella frågor. Lång och bred erfarenhet.
Engelbrektsgatan 35B, 073-684 54 74. E-post.

Peter Andersson, socionom
Kort- och långtidspsykoterapi, psykoterapi med våldsutövare och våldsutsatta. Unga vuxna.
Rådmansgatan 9. E-post.

Ann-Sofi Barth Olofsson, socionom, fil kand
Kort-långstidspsykoterapi, ungdomsterapi, konsultationer, panikfokuserad terapi (PFPP).
Stockholm. 073-642 48 99. E-post.

Antonio Bértolo, fil lic, psykoanalytiker, handled.
Lång erfarenhet, vuxna/unga vuxna. orinterande samtal, kriskontakter, intensiv terapi, egenterapi.
Stockholm. 073-382 23 25. E-post.

Eva Basch Kåhre, psykiater, psykoanalytiker
Psykodynamisk och neuropsykoanalytisk terapi, religionsfrågor, handledning.
Stockholm, 070-755 66 92. Hemsida, e-post.

Peter Bergman, socionom, fil mag
Psykoterapi, kort- och långtid. Depression, ångest, kriser, trauma, existentiella frågor.
Centralt i Stockholm / i Västerort. E-post.

Inese Bergs Morberg, barnmorska, handledare
Psyksjuksköterska, sexolog. Psykoterapi, grupp och individuellt, psykodrama, parsamtal.
E-post.

Alexandra Billinghurst, psykolog, handledare psykoanalytiker. Depression, psykoanalys, ångest, sorg.
Stockholm, 070-620 44 89. E-post.

Susanna Billström, psykolog, handledare
Barn- och ungdomspsykoterapi, även vuxna. Spädbarnsbehandling, föräldrarådgivning.
08-661 95 85. Bältgatan 6, Stockholm. E-post.

Kate Bradshaw Tauvon, arbetsterapeut, lärare, handledare. Psykoterapi för enskilda, par och i grupp; psykodrama, EMDR, handledning.
Stockholm. 070-441 63 12. E-post.

Elsi Brandström, beteendevetare
Kriser, ångest, stress, depressioner. Affektfokuserad psykoterapi och konsultationer.
Stockholm. 070-584 31 36. E-post.

Magnus Brolin, psykolog
Alkohol- och drogmissbruk, kriser, ledarskapsutveckling, parpsykoterapi, HBT.
Stockholm, 08-33 01 21. Hemsida, e-post.

Lisbeth Browaldh, socionom, familjerådgivare
Parpsykoterapi, familjeterapi, familjerådgivning. Kortidsterapier. KBTmetod. Östermalmsg. 46nb.
Stockholm, 08-665 80 67. Hemsida, e-post.

Annelie Dahlin, psykolog, psykoanalytiker
Psykoterapi, psykoanalys, konsultationer, livs- och trosfrågor.
Stockholm, 070-840 87 50. E-post.

Herman Daniels, psykolog
Psykoterapi, korttidsterapi, handledning, konsultation.
073-983 38 71. Centralt Södermalm. E-post.

Eva-Britt Dennerstedt Ekström, arbetsterapeut
Konsultation, psykoterapi, kriser, ångest, stress, depression, personlighets- o neuropsyk problem.
Maria Prästgårdsgata 17. 070-218 88 24. Hemsida.

Gudrun Engström Riedel, socionom, handledare
Psykoterapi, barn/ungdom, familj. Krishantering, mentalisering. Handledning.
St.Nygatan 39, Stockholm. 073-938 56 92. E-post.

Helena Enoksson, psäst, aukt handledare
Psykoterapi, EMDR, hypnos, parterapi, handledning.
Sankt Paulsgatan, 073-023 32 79. E-post.

Lena Fager, psykolog
Depression, korttidspsykoterapi, kriser, stress, ångest.
Stockholm, 070-745 31 99. E-post.

Gunnel Franck, socionom, handledare
Långtidspsykoterapi, fokuserad korttidsterapi, kristerapi. Vuxna, ungdomar och par.
Dalagatan 50. 070-586 76 72. E-post.

Marie Giron, socionom
Barn- och ungdom, familjerådgivning, personlig-hetsstörning, stress, ångest. Teckenspråk.
Stockholm, 070-759 00 88, E-post.

Maria Gregell, socionom, handledare
Familjerådgivning, korttidspsykoterapi, kriser, parpsykoterapi.
Stockholm, 08-718 39 60. Hemsida, e-post.

Camilla Grünbaum, socionom
Kort-/långtidsterapi, par och familj, ungdom, övergrepp, sorg, depression, funktionsnedsättning.
Engelbrektsgatan, 070-313 17 65. E-post.

Renée Grundström, fil.mag. beteendevetenskap
Psykoterapi, parterapi, krishantering och handledning. Vuxna, unga vuxna och par.
Stockholm, Linnégatan 44-46. E-post.

Christer Gulbrandsen, skötare
B.A. i Psykologi. Handledare i psykosocialt arbete. Familje-, par-, individualterapi. Föreläsningar.
Söderort, 076-564 69 82. Hemsida, e-post.

David Gustafsson, psykolog, psykoanalytiker
Depression, kriser, psykoanalys, ångest, sorg.
Stockholm, 08-545 930 30. E-post.

Runa Gustafsson, psykolog
Kroppsinriktad psykoterapi, existentiellt, hörselskador, konsultation i mindfulness.
Stockholm, 08-651 90 10. Hemsida, e-post

Sara Hagström, psykolog
Ångest, nedstämdhet, sorg, kris, relationsproblem, personlig utveckling. Ungdom, vuxna, par, familjer.
Engelbrektsgatan 35B. 076-007 99 12. E-post.

Anna Hallberg, psykolog, handledare
Psykodynamisk relationell psykoterapi, handledning individuell/grupp.

08-644 14 20 Södermalm. Hemsida, e-post.

Eva Holmlund, psykolog
Adoptionsutredningar, krissamtal och psykoterapi erbjuds. Hemsida, e-post.
070-655 83 80. Kungsholmsgatan 19, Stockholm

Agneta Hillman, socionom, psykoanalytiker
Psykoterapi, psykoanalys, kris, depression, ångest, övergreppsproblematik.
Stockholm. 076-215 87 46. E-post.

Pia Hylin, psykolog, handledare
Arbetshandledning, depression, korttidspsykoterapi, kriser, sorg.
Stockholm. Hemsida, e-post.

Kristina Hård, psykolog, handledare
Korttids- och längre psykoterapi. Nedstämdhet, oro, kris. Arbets- och familjerelaterade problem.
Stockholm. E-post.

Anders Högberg, präst, arbetshandledare
Psykoterapi enskilt/par/grupp/chefer. Utbildad S:t Lukas, familjerådgivare Sv. Kyrkan.
Farsta, 08-94 91 95. Hemsida, e-post.

Liv Hök, psykolog
Individ, par och familj. Psykoterapi, counseling. Roll- och organisationsanalys. Även företag.
Olofsgatan 10. 070-814 36 77. Hemsida, e-post.

Anders Jacobsson, psykolog, handledare
Psykoanalytiker. Psykoterapi tonår, vuxna, korttidsterapi, kristerapi, handledning.
Karlavägen 40, Stockholm. 08-665 00 03. E-post.

Cecilia Jarl-Åberg, fil.mag.
Ångest, stress, kriser, depression, sorg. Korta och långa kontakter.
Engelbrektsgatan 35B, 070-886 79 48. E-post.

Marie Julin, lärare
Relationssvårigheter, kriser, stress, ångest, neuropsyk. Enskilda, par, familjer.
Stockholm, 073-781 16 04. Hemsida, e-post.

Maria Kazmierska-Kjellin, socionom
Trauma, kriser och depressionsbehandling samt identitets- och existentiella frågor.
Sätragårdsvägen 4A, 127 30 Skärholmen. E-post.

Antonia Klein, psykolog
Psykoterapi, kris, trauma.
Hemsida, e-post.

Iréne Lainio, socionom
Parpsykoterapi, psykoanalys, sexologi, HBT
Stockholm, 073-985 87 46. E-post.

Åke Lantz, psykolog, psykoanalytiker, handledare
Relationell och existentiell inriktning, med vuxna, unga vuxna och även äldre.
Råsunda, 073-697 45 02. E-post.

Berit Larsen, norsk barnvernpedagog
Psykoterapi, hypnosterapi, kroppsinriktad terapi. Specialiserad på ätstörningar.
Stockholm, 070-658 13 43. Hemsida, e-post.

Owe Larsols, sjuksköterska/sjukskötare, lärare
Depression, kriser, ledarskapsutveckling, ångest, övergreppsproblematik
Stockholm, 073-915 47 27. Hemsida, e-post.

Henrik Lennartsson, socionom, handledare
Psykoanalys, psykoterapi, konsultation, handledning och korttidspsykoterapi. Unga vuxna.
Södermannagatan 5. 070-486 95 93. E-post.

Peter Lilliengren, psykolog
Nedstämdhet, ångest, relationsproblem, kriser, personlig utveckling.
Stockholm, 070-417 02 27. Hemsida, e-post.

Christina Lillieroth, psykolog, handledare
EMDR, hypnosterapi, kriser, stress
Stockholm, 08-618 58 21. Hemsida, e-post.

Solweig Linde, danspedagog
Dans-, samtals- och parterapi. Stress, nedstämdhet, depression eller livskriser.
Gärdet och Vasastan, 070-561 03 56. E-post.

Christina Ling, socionom
EMDR, kris och trauma, övergrepp, sorg, stress, låg självkänsla, nedstämdhet, relationssvårigheter.
Stockholm. Hemsida, e-post

Marie-Louise Lindgren, socionom
Individual-/parsamtal. Självkänsla, ångest, sorg,  depression, kris. Reaktioner vid hjärt-kärlsjukdom.
076-074 26 32, Wallingatan 3B, Hötorget. E-post.

Ingrid Ljunggren, psykolog
Arbetshandledning, kriser, parpsykoterapi, stress, ångest
Stockholm, 08-665 49 16. Hemsida, e-post.

Inger Lundmark, fil.kand., handledare
Ångest, depression, trauma, psykosomatik, förlossningsförbered. Klinisk hypnos, handledning.
E-post, hemsida.

Åsa Löfström, socionom
Arbetar integrativt med PDT och systemisk familjeterapi. Mottagning i Vasaparken.
073-065 89 56. Hemsida, e-post.

Pernilla Magnusson, fil kand psykologi, handledare
Kort- och långtidspsykoterapier. Trauma, sorg, depression, ångest. EMDR. Handledare. Parterapi.
Tomtebogatan 6B. E-post.

Linnea Malmström, personalvetare, handledare
Vuxna och unga vuxna, korta och längre terapier, affekt- och compassionfokus samt förädrastöd.
073-963 46 77. Hemsida, e-post.

Daniela Montelatici Prawitz, psykolog, handledare
Psykoanalys, psykoterapi, konsultationer med vuxna, tonåringar och barn.
Engelbrektsgatan 4, 08-662 62 12. E-post.

Annika Mörner, psykolog, handledare
Psykoterapi, kris- och traumabehandling, handledning, utbildningsterapier.
Stockholm, 073-708 69 78. E-post.

Helena Nikula, teol mag
Individuellt för vuxna, unga vuxna, korta och långa terapier. Relationer, kris, sorg. Arbetshandledning.
Centralt i Stockholm. 072-539 80 58. E-post.

Pontus Nilsson, psykolog
Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, ISTDP. Även utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut.
Långholmsgatan 20, Hornstull. Hemsida, e-post.

Thérèse Nordenström, socionom
Kort- och långtidspsykoterapi, kris- och stödsamtal, mindfulness och symboldramaterapi.
Södermalm/Slussen. 073-3944964. Hemsida, e-post.

Kerstin Nordman Olsén, socionom
Enskilda, par och familjer. Ångest, depression, trauma, relationssvårigheter. Utb.-terapi.
Polhemsgatan 7. 070-958 09 45. E-post.

Sofie Persson, socionom
Barn, ungdomar och unga vuxna. PDT, MBT, familjeterapi, konsultation, handledning.
Vasastan. Hemsida, e-post.

Lilian Pohlkamp, sjuksköterska, lärare
Unga och vuxna, Problemorienterande samtal och kortids- eller långtidsterapi erbjuds.
070-667 38 44. Södermalm. Hemsida, e-post.

Jan Ringler, psykolog
Psykodynamisk psykoterapi, counselling, även kognitiva inslag.
St Nygatan 39, Stockholm, 070-491 28 07. E-post.

Helena Ritzler Tenenbaum, sjuksköterska
Nedstämdhet, ångest, stress, kris, HBT, korttidsterapi, affektfokuserad terapi.
Götgatan 71, 2tr. 070-993 59 05. E-post.

Agneta Rolf, psykolog, handledare
Depression, kriser, stress, ångest, övergreppsproblematik.
Stockholm, 08-720 11 27. E-post.

Åslög Rosén, logoped
Psykoterapi, spec utifrån röstproblem och post-stroke, även anhörigstöd, personlig utveckling.
Täby. 08-473 08 40. E-post.

Inger Rönnbäck, socionom
Utbildning SAPU. Familjeterapi, EMDR, KBT. Ångest, depression, trauma, relationsproblem.
Hemsida, e-post.

Petra Skoglund, psykolog
Kort och lång terapi. Kriser, ångest, nedstämdhet, relationsproblem. Personlig utveckling. Par, familj.
Götgatan, Stockhom. E-post, hemsida.

Annalena Sund Aillet, psykolog
kris, självkänsla, stress, relationer, trauma, KBT, ACT, FaR, EMDR, existentiell korttidsterapi.
Södermalm/Östermalm, 072-309 99 79. E-post.

Kia Szutkiewicz, socionom, handledare
Barn- och ungdomspsykoterapi. spädbarns-behandling. Adoptivfamiljer, föräldrarådgivning.
08-661 95 85, Bältgatan 6, Stockholm. Hemsida.

Emilie Tamm, socionom
Psykoterapi, stödjande samtal. Vuxen/tonår. Erfarenhet av sorg/kris inom barnsjukvård, KS.
Södermalm. E-post.

Eva Thorell, socionom
Över 20 års erfarenhet av parterapi och familje-rådgivning, och även enskilda terapier.
Norrtälje. Hemsida, e-post.

Elisabeth Thorné, psykolog
Psykoterapi vid trauma, stress, ångest, fobier, depression. Erbjuder EMDR-handledning.
Svartmangatan 18. 070-375 54 00. Hemsida, e-post.

Anders Thunholm, socialpedagog
Kortare eller längre psykoterapier, konsultationer och stödsamtal. Ungdomspsykoterapi.
Södermalm, Stockholm. Hemsida, e-post.

Eva Tillberg, dansterapeut, handledare
Mottagning för barn, unga och vuxna. Psykoterapi- och grupphandledning.
Engelbrektsgatan 35 B. 073-541 90 82. E-post.

Katarina Tingström, präst, handledare
Kris, trauma, sorg, separationer, stress. EMDR. Stor erfarenhet av uniformsyrken. Handledning.
Stockholm, Kungsholmen. 070-792 99 09. E-post.

Monika Trozell, sjuksköterska, handledare
Integrativ psykoterapi, gestaltterapi. Relationer, kriser, stress, trauma. Skribent.
Stockholm, 070-550 95 40. Hemsida, e-post.

Andrzej Werbart, prof., psykoanalytiker
Lång erfarenhet av psykoanalytisk psykoterapi med barn och vuxna. Handledning och utbildning.
Stockholm. 08-668 58 78. E-post.

Annelie Werbart Törnblom, psykolog, med.dr.
Psykoterapi, parterapi, familjeterapi, rådgivning och konsultation. Alla åldrar är välkomna.
Södermalm, 073-673 34 50, Hemsida, e-post.

Mikael Westrell, socionom
Depression, kriser, sexologi, counselling, HBT.
Stockholm, 08-33 01 21. Hemsida, e-post.

Gunilla Wiklander, socionom, psykoanalytiker
Adoption. Nedstämdhet, ångest, stress, kris, personlig utveckling. Handledning, utbildning.
070-734 27 72, Engelbrektsg 35B. E-post.

Ing-Britt Wängborg, barnmorska, klinisk sexolog
Parpsykoterapi, personlighetsstörning, sexologi, övergreppsproblematik.
Stockholm, 073-641 07 33. Hemsida, e-post.

Catharina Åkerhielm, fil kand.
Depression, ångest, kris, övergrepp, trauma, EMDR, drömarbete, självkänsla, skam, IPT.
Strandvägen 26, Tyresö. 070-710 58 25. Hemsida.

Brita Ängeby, socionom
Psykodynamisk psykoterapi och korttidsterapi.
St:Lukas-utbildad.

Stockholm, 08-437 603 25. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!