Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Foto: Caroline Jensen

Utbildning till psykoterapeut

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer som individualterapi, gruppterapi, kognitiv terapi etc. Det finns många olika utbildningar som ger kunskap i psykoterapi. Det är dock endast legitimerade psykoterapeuter som självständigt får bedriva psykoterapeutiskt arbete.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs examen från godkänd psykoterapeutubildning. Högskoleverket är den myndighet som prövar ansökningar från de olika utbildningsanordnarna. Dessa utbildningar ges som en påbyggnadsutbildning i regel på halvtid i tre år, efter akademisk examen och inhämtade baskunskaper.

Behörighetskrav för psykoterapeututbildningen

1. Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng.

2. Basutbildning i psykoterapi.

För att komma in på psykoterapeututbildningen krävs att man först inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. Tidigare gjordes detta genom de s.k. steg 1-utbildningarna som då var statligt reglerade. Idag ges basutbildning i psykoterapi vanligtvis av privata utbildningsanordnare eller som uppdragsutbildningar genom universitetet. Linköpings universitet är det enda universitet som har en basutbildning inom ramen för ordinarie verksamhet; handledning och egen psykoterapi ingår inte i denna. Basutbildning i psykoterapi ingår som en del av psykolog- och psykiaterutbildningen.

Kostnaderna för olika basutbildningar varierar beroende på utbildningarnas uppläggning och omfattning. Basutbildningen ska innehålla:

Basutbildning i psykoterapi är meriterande för många yrken i psykosocialt arbete.

3. Specifik arbetslivserfarenhet

Efter det att man inhämtat baskunskaper krävs att man arbetat i minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter för att vara behörig att söka till en påbyggnadsutbildning.

Ansökan och meriter

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi ges av olika utbildningsanordnare runt om i landet och vid olika tillfällen. I allmänhet är det stor konkurrens om utbildningsplatserna. Antagning sker utifrån tidigare meriter och efter intervju.

Både behörighetskrav och meritvärdering kan variera mellan olika påbyggnadsutbildningar. Vi rekommenderar därför att den som funderar på att bli legitimerad psykoterapeut tar kontakt med någon av de godkända påbyggnadsutbildningarna vid val av basutbildning.

Godkända utbildningar med examinationsrätt

Påbyggnadsutbildningarna varierar avseende terapiform, teoretisk inriktning, antalet platser, omfattning och kostnad. Vissa utbildningar har antagning varje år, andra enbart vartannat eller vart tredje år.

Nedanstående utbildningar har examensrätt för psykoterapeututbildning

(2016, i alfabetisk ordning):

Ericastiftelsen
Odengatan 9, 114 24 Stockholm, tfn 08-402 17 60
Hemsida: www.ericastiftelsen.se
Barn- och ungdomspsykoterapi

Evidens AB
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg, tfn 031-10 98 30
Hemsida: www.evidens4u.se
Kognitiv beteendeterapi

Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg, tfn 031-786 00 00
Hemsida: www.gu.se
Individualpsykoterapi för vuxna/PDT och KBT, familjepsykoterapi samt barn- och
ungdomspsykoterapi

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Kompetenscentrum för psykoterapi, 171 77 Stockholm, tfn 08-123 391 05
Hemsida: www.ki.se
Kognitiv beteendeterapi

Linköpings universitet
581 83 Linköping, tfn 013-28 10 00
Hemsida: www.liu.se
Kognitiv beteendeterapi, relationell psykoterapi och familjeterapi

Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00 Lund, tfn 046-222 36 40
Hemsida: www.lu.se
Psykodynamisk psykoterapi för vuxna respektive barn och ungdom, kognitiv
beteendeterapi för vuxna respektive barn och ungdom, samt familjeterapi

Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling (SAPU)
Brännkyrkagatan 76, 118 23 Stockholm, tfn 08-642 10 24
Hemsida: www.sapu.se
Integrativ inriktning med psykodynamisk affekt fokuserad terapi, KBT samt relationell terapi.

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
106 91 Stockholm, tfn 08-16 20 00
Hemsida: www.su.se
Psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
Box 6401, 113 82 Stockholm, tfn 08-690 52 60
Hemsida: www.cbti.se
Kognitiv beteendeterapi

Umeå universitet, Institutionen för psykologi
901 87 Umeå, tfn 090-786 64 33
Hemsida: www.umu.se
Kognitiv och beteendeorienterad terapi, psykodynamisk terapi, barn- och ungdomspsykoterapi samt familjeterapi

Uppsala universitet, Institutionen för psykologi
Box 1225, 751 42 Uppsala, tfn 018-471 21 29
Hemsida: www.psyk.uu.se
Kognitiv beteendeterapi 

 

 

 

 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Om psykoterapiforskning

Bli medlem i Psykoterapicentrum
Vi är Sveriges största intresseförening för legitimerade psykoterapeuter…

Sök en Psykoterapeut
Här kan du söka en psykoterapeut i ditt område eller med viss inriktning…

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se