Legitimerade psykoterapeuter i Uppsala län


 

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Marléne Andersson, fil.mag. psykologi
Psykoterapi. Ring gärna om du vill veta mera eller boka en tid.
Bålsta. 070-281 06 09. E-post.

Christine Jacobsson, socionom, handledare
Arbetar med relationella, affektiva och kognitiva metoder. Är utbildad mindfulnessinstruktör.
Uppsala. 070-399 33 35. Hemsida, e-post.

Olga Klauber, psykolog
Kris- och traumabehandling, egenterapi, affekt- och relationsfokuserade metoder, EMDR.
Drottningg. 12, Uppsala. 070-979 88 93. E-post.

Ditte Liss, arbetsterapeut
Psykodynamisk terapi, KBT-tekniker, symboldrama, mindfulness. Musikterapeut fil.mag.
Knivsta, Uppsala. 076-249 63 27. Hemsida, e-post.

Ivana Macek, kulturantropolog, fil.dr.
Relationer, studier, kriser, trauma, ångest, depression. Studentrabatt. Engelska, bosniska.
S:t Persgatan 7, Uppsala, 070-379 02 89. E-post.

Per Malm, fil mag
Arbetshandledning, barn- och ungdom, depression, kriser, ångest. Engelska.
Uppsala, 018-15 73 00. Hemsida, e-post.

Lena Manns, psykolog
Psykodynamiskt orienterade samtalsterapier. Har lång erfarenhet av DBT och kan använda KBT.
Kungsängstorgs psykoterapimottagning. E-post.

Birgitta Richardsson, socionom
Krishantering, stress, depression, relationsproblem, individualterapi, parsamtal.
Alsikeg 8. 018-10 44 51, 072-251 44 51. Hemsida.

Marie Sörensen, socialpedagog
Psykoterapi med barn, ungdomar, vuxna. Relatio-nell terapi, fokus på affekter och mentalisering.
Drottningg. 12. 070-877 87 35. E-post.

Hillevi Torell, fil mag, musikterapeut
Barn, ungdom, unga vuxna och vuxna. Kortidsterapi och längre psykoterapier. Psykoterapihandledare.
Trädgårdsgatan 11, Uppsala. 070-562 36 04. E-post.

Margareta Wennberg, socionom
Psykoterapi med psykodynamisk inriktning.
Även kognitiva metoder och EMDR.

Drottningg. 12, Uppsala. 070-225 39 76. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se