Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Uppsala län

2015-10EvaMari Eneroth-Säll, fil.kand., beteendevetare, handledare
Psykodynamisk/psykoanalytiskt inriktad psykoterapi, korttidsterapi och handledning. Även utbildad i KBT. Vuxna, unga vuxna och tonåringar. Relationsproblem, depression, ångest, sorg, psykosomatik, smärta, ångest, stress, utmattning, PTSD, traumatisering, ätstörning. Studentrabatt.
Drottninggatan 12, 2 tr, Uppsala. 070-583 54 57. E-post.

 Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

sök fler

Marléne Andersson, fil.mag. psykologi
Psykoterapi. Ring gärna om du vill veta mera eller boka en tid.
Bålsta. 070-281 06 09. E-post.

Pär Boork, psykolog
Barn, ungdomar, vuxna. Kris, trauma, depression, ångest. Korta och längre psykoterapier. EMDR.
Drottninggatan 12. 076-034 30 27. Hemsida, e-post.

Christine Jacobsson, socionom, handledare
Arbetar med relationella, affektiva och kognitiva metoder. Är utbildad mindfulnessinstruktör.
Uppsala. 070-399 33 35. Hemsida, e-post.

Ivana Macek, kulturantropolog, fil.dr.
Relationer, studier, kriser, trauma, ångest, depression. Studentrabatt. Engelska, bosniska.
S:t Persgatan 7, Uppsala, 070-379 02 89. E-post.

Per Malm, fil mag
Arbetshandledning, barn- och ungdom, depression, kriser, ångest. Engelska.
Uppsala, 018-15 73 00. Hemsida, e-post.

Tove Malm, socionom
Psykoterapi för ungdom, vuxen. Relationsproblem, ångest, depression, kris, sorg, trauma. HBTQI+.
Hamnesplanaden 6, Uppsala. 073-922 27 37. E-post.

Lena Manns, psykolog
Psykodynamiskt orienterade samtalsterapier. Har lång erfarenhet av DBT och kan använda KBT.
070-481 36 63. Kungsängstorg. E-post.

Birgitta Richardsson, socionom
Krishantering, stress, depression, relationsproblem, individualterapi, parsamtal.
Alsikeg 8. 018-10 44 51, 072-251 44 51. Hemsida.

Marie Sörensen, socialpedagog
Psykoterapi med barn, ungdomar, vuxna. Relatio-nell terapi, fokus på affekter och mentalisering.
Drottningg. 12. 070-877 87 35. E-post.

Hillevi Torell, fil mag, musikterapeut
Barn, ungdom, unga vuxna och vuxna. Kortidsterapi och längre psykoterapier. Psykoterapihandledare.
Trädgårdsgatan 11, Uppsala. 070-562 36 04. E-post.

Margareta Wennberg, socionom
Psykoterapi med psykodynamisk inriktning.
Även EMDR.

Rundelsgränd 2A, Uppsala. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se