Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Östergötlands län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Anna Forsberg, socialpedagog, handledare
Depression, kriser, stress, ångest, sorg.
Norrköping, 011-16 45 45. Hemsida, e-post.

Lena Fransson, barnmorska, handledare
Affektfokuserad relationell psykoterapi, hypnos. Kort-/långtidsterapi, vuxna, unga vuxna och par.
Linköping. 073-022 46 25. Hemsida, e-post

Renée Grundström, fil mag, handledare
Psykoterapi, individuellt och i par samt handledning.
Norrköping, Linköping. Hemsida, e-post.

Maria Gros Wennergren, socionom
Familjerådgivning, korttidspsykoterapi, kriser
Norrköping, 011-16 45 45. Hemsida, e-post.

Sebastian Öberg, beteendevetare
Psykoterapi, krishantering, handledning, parterapi och familjerådgivning.  Hemsida.
Mimergatan 21, 583 72 Vikingstad. 073-182 72 23.

Gudrun Österling, psykolog
Depression, kriser, ledarskapsutveckling, parpsykoterapi, övergreppsproblematik.
Linköping, 070-461 84 52. Hemsida, e-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se