Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Gävleborgs län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

 

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Sara Bransell, fil.mag. psykologi
Psykoterapi, utbildningsterapi, par- och familj, handledning, chefsstöd. 070-414 00 49.
Centralstationen 1 tr, Gävle. E-post, hemsida.

Maria Hartelius, präst
Psykoterapi, parsamtal, drömarbete, sorgarbete. 070-761 45 76.
Norra Skeppsbron 7 b, 803 11 Gävle. E-post.

Ulf Nilsson, psykolog, handledare
Psykoterapi på analytisk/dynamisk grund samt psykologiska behandlingsformer/utredning.
N&N Psykologi AB, Odengatan 12 A, Bollnäs.

Johanna Nyberg, friskvårdare
Psykoterapi, psykosocial behandling vid missbruk, beroende och medberoende, bildterapi.
Muréng. 3, Gävle. 070-293 28 56. Hemsida, e-post.

Per Wiklund, psykolog, med.dr. folkhälsa/ arbetslivspsykologi. Psykoterapi vid ångest, depression, relationsproblem. Stress i arbetslivet.
Nylandsvägen 8, Hudiksvall. 070-205 06 99.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se