Legitimerade psykoterapeuter i Värmlands län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Ute Attermeyer, psykiater
Psykodynamisk inriktad, korttidsterapi, kriser, erfarenhet med personlighetsstörningar, ätstörningar. Skolgatan 31, Arvika. E-post.

Birgitta Lidén, pastor
Sandbäcksgatan 5, 653 40 Karlstad.
Karlstad. 070-385 91 25. E-post.

Liselotte Lindahl, psykolog, handledare
Depression, hypnosterapi, korttidspsykoterapi, kriser. Västra Torggatan 11, 625 25 Karlstad.
Karlstad. 070-496 16 15. E-post.

Gunilla Midböe, socionom, jungiansk analytiker
Handledare, jungiansk terapi, familj.
Nordgatan 3, 671 40 Arvika.
Arvika. 0570-71 12 10. E-post.

Susanne Taylor, beteendevetare
Affektfokuserad psykoterapi, KBT, mindfulness. depression, ångest, stress, krishantering.
Karlstad, Kristinehamn. 070-842 80 74. Hemsida.

Eva Lena Widin, fil kand, handledare
Arbetshandledning, korttidspsykoterapi, psykosocial behandling, counselling.
Arvika. 070-662 23 70. Hemsida, e-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se