Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Sök legitimerad psykoterapeut i Dalarnas län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs merSom ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Ylva Axelson-Fisk, psykolog
Psykoterapi: PDT, EMDR, Symboldrama, Hypnos. Handledning, chefs- och grupphandledning.
Falun, S:t Lukas, Dalarna. Hemsida, e-post.

Ann-Margreth Bhy, socionom, handledare
Existentiell psykoterapi, individualterapi, parsamtal, handledning och personalstöd
Falun, tel. 070-303 86 20. Hemsida, e-post.

Staffan Stålfors, psykolog
Specialist i klinisk psykologi. Psykoterapi, handledning.
Falun, Leksand, 070-2182321. Hemsida, e-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se