PHI

Arbetsgruppen för psykoterapihandledning

Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning är en kontakt- och utbildningsplats för psykoterapihandledare. Psykoterapihandledarnas Intresseförening PHI ingick 2003 i Psykoterapicentrum och bildade Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning och forskning inom området.

Psykoterapicentrums arbetsgrupp för psykoterapihandledning följer i PHI:s anda med syfte

PHI-stipendiet

Tankesmedjan

Tankesmedjornas innehåll

De fem tankesmedjor vi anordnat sedan 2004 har haft som teman:

Smedjornas teman är att försöka ringa in psykoterapihandledning i förhållande till företeelser i tiden. Personer väl införstådda med områdena inleder diskussionerna

Handledarlistan

Gruppens kontaktperson

Vi välkomnar alla kontakter!

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Forskning

Etiska riktlinjer

Handledning

Yrkes- och utbildningsfrågor

Nationell samverkan

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

.pdf Etiska riktlinjer för psykoterapihandledare

 

 



Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Yrkes- och utbildningsfrågor
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2018 Psykoterapeicentrum
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se