Legitimerade psykoterapeuter i Västerbottens län

 

Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Reijo Alhonen, psykolog, handledare
Kungsgatan 91, 903 30 Umeå.
Umeå. 070-292 68 75. Hemsida, e-post.

Eskil Berggren, skötare, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning.
070-515 28 89.

Trädgårdsgatan 8, 4 tr, Skellefteå. E-post.

Inga-Britt Frohm, psykolog, handledare
Jag arbetar mestadels med psykoterapier och psykologiska samtal på psykodynamisk grund.
Kungsgatan 48, 903 26 Umeå. E-post.

Åke Granberg, psykolog, handledare, fil dr
Klinisk psykolog, korttidspsykoterapi, kriser, MBT (mentaliseringsbaserad psykoterapi).
Umeå. 070-695 42 55. E-post.

Harriette Hagelberg, socionom
Affektfokuserad psykoterapi på relationell grund, krishantering.
Skellefteå. 073-040 45 30. E-post.

Eva Heikkilä Holmlund, psykolog
Krishantering, relationsproblem, trauma, kvinnorelaterade problem, adopterade. Hemsida.
Storgatan 50 , 1 trp, 903 26 Umeå. 070-655 83 80.

Ingela Jonsson, socionom
Relationell och affektfokuserad psykoterapi med par och enskilda.
Kungsgatan 91, Umeå. Hemsida, e-post.

Maud Jonsson, socionom, handledare
Psykoterapi, affektfokuserad psykoterapi, handledning, parterapi, trauma, krisbearbetning.
Skolgatan 53, Umeå. 073-031 39 91. E-post.

Britta Karlsson Jonsson, psykolog, handledare
Psykoterapi, krishantering, handledning och egenterapi.
Skellefteå. 070-580 19 55. E-post, hemsida.

Åsa Kvarnbrink, socionom, handledare
Psykoterapi för individ, par och familj samt handledning och undervisning.
Kungsgatan 36, Umeå. 090-13 48 90. Hemsida.

Elisabet Rosén, psykolog, handledare
Psykoterapi, dans- och rörelseterapi på affektfokuserad, relationell grund. E-post.
ER dans & psykologi AB, Umeå. 070-159 10 74.

Björn Svennerstam, psykolog, handledare
Individ-, grupp-, beteende-, hypnos- och symboldramaterapeut. Kungsgatan 91, Umeå.
090-77 22 70. Hemsida, e-post.

Monica Wennström, socionom, handledare
Jag arbetar relationellt - på psykodynamisk grund med kognitiva inslag.
Umeå. 073-039 54 20. E-post.

Anna-Karin Westman, socionom
Affektfokuserad, relationell psykoterapi, krishantering för enskilda, par och familj.
Kungsgatan 91. 070-597 72 44. Hemsida, e-post.

Hillevi Österberg, psykolog, handledare
Mottagning Skolgatan 53, Umeå. 090-13 14 24.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se