Legitimerade psykoterapeuter i Västernorrlands län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Gunny Delberg Persson, socionom, handledare
EMDR, kriser, psykosocial behandling, sorg.
Tulegatan 10 A, 852 35 Sundsvall.

Sundsvall, 060-12 07 31. E-post.

Lars Edeby, sjuksköterska
Terapier, IPT, rådgivande samtal.
076-146 00 46. Sundsvall. E-post.

Alf Enbom, psykolog, handledare
Psykoterapi, krishantering, konsultation, handledning.
Sundsvall, 060-61 82 04. Hemsida, e-post.

Runa Hellbacka, arbetsterapeut, handledare
Bildterapeut, Certifierad EMDR terapeut.
Storgatan 35, Härnösand. 072-572 99 50. E-post.

Björn Norlin, sjuksköterska
Psykoterapi och personlig utveckling.
Härnösand. 070-206 00 96. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se