Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter i Jönköpings län

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

  Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer Som ordinarie medlem kan du annonsera med bild och text här, läs mer

sök fler

Carina Canler, socionom
Individual-, par- och familjeterapi. Egenterapi till reducerad taxa. Krisbearbetning. Trauma. Sorg.
Barnarpsgatan 19, Jönköping. Hemsida, e-post.

Lars Lavesson, psykolog, handledare
Psykoterapi och handledning
Jönköping. 070-862 08 98. E-post.

Ulla Lindgren, psykolog, handledare
Handledning, psykoterapi på psykodynamisk grund. Nedstämdhet, ångest, relationsproblem.
Stockmakargatan 5b, 651 31 Huskvarna. E-post.

Anna Nilsson Christersdotter, präst
Psykodynamisk psykoterapi, krishantering, relationsproblem, enskilda samtal.
Jönköping 070-281 89 36. Hemsida, e-post.

Britt Skeppstedt Lindqvist, psykolog
Psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Symboldrama. Krisbearbetning.
Bergstigen 51, 566 34 Habo. 070-564 65 51. E-post.

Som ord. medlem kan du annonsera gratis här!

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se