Psykoterapicentrums styrelse

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B. I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Ordförande

Teci Hill, Stockholm  (VU)
e-post: teci.h@psykoterapicentrum.se

Sekreterare

Teresa Allzén, Stockholm (VU)
tfn: 070-173 05 17, e-post: teresa.allzen@psykoterapicentrum.se

Kassör

Karin Wedne, Göteborg (VU)
tfn: 070-792 08 05, e-post: karin.w@psykoterapicentrum.se

Övriga ledamöter

Stephan Hau, Stockholm ( VU)
e-post: stephan.h@psykoterapicentrum.se

Ulla Hansjons-Gustafsson, Falun
tfn: 073-947 67 70, e-post: ulla.h.g@psykoterapicentrum.se

Maud Jonsson, Västerbotten
e-post: maud.j@psykoterapicentrum.se

Suppleanter

Sanni Ewertson, Örebro
e-post: sanni.ewertson@gmail.com

Runa Hellbacka,Västernorrland
e-post: runa.hellbacka@icloud.com

Viola Argus, Skåne
e-post: argus@ebrevet.nu

Hillevi Torell,Uppsala
e-post: h.torell@telia.com

Verkställande utskott

Teci Hill, Karin Wedne, Teresa Allzén, Stephan Hau

Revisorer

Eskil Berggren, Skellefteå
e-post: eskil.berggren@vll.se

Ernst Dahlqvist, Skåne
e-post: eernst.dahlqvist@live.se

Revisorssuppleanter

Maria Wennergren Gros, Östergötland
e-post: maria.wennergren.gros@psykoterapigruppen.se 

Catharina Gidlöf, Göteborg
e-post: catharina@gidloof.se

Valberedning

Paul Benér, ordförande, Skåne
e-post: paul.b@psykoterapicentrum.se

Gunnar Boman, Stockholm
e-post: gunnar.b@psykoterapicentrum.se

Jenny Sjöström Svebeck, Stockholm
e-post: jenny.s@psykoterapicentrum.se

Marie Svaleklint-Serenban, Västra Götaland
e-post: marie.svaleklint-serenban@gpsi.se

Anna Sylvén, Stockholm
e-post: anna.sylven.bjornor@gmail.com


Styrelsens arbetsgrupper, nätverk och styrelseassistenter

Etisk kommitté   egen sida

Olle Järliden, Örebro, ordförande
e-post: olle.jarliden@comhem.se

Mona Andersson, Örebro
e-post: mona.andersson@orebroll.se

Ingrid Hedström, Kullavik
e-post: ingrid.m.hedstrom@telia.com

Marianne Linell Fjästad, Stockholm
e-post: mariane.lindell@gmail.com

Roger Samuelsson, Örebro
e-post: roger@samtalsforumpsykoterapi.se

Landstingspsykoterapi   egen sida

Ulla Hansjons-Gustafsson, Gävle-Dala
tfn: 073-947 67 70; e-post: u.hansjons@hotmail.com

Kent Nilsson, Göteborg
tfn: 031-16 93 09; e-post: kent.e.nilsson@hotmail.com

Eskil Berggren, Skellefteå
tfn 0910-77 49 57; e-post: eskil.berggren@vll.se

Rose-Marie Bresäter, Göteborg
e-post: rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Nätverket för psykoterapiforskning   egen sida

Stephan Hau, Stockholm ( VU)
e-post: stephan.h@psykoterapicentrum.se

Ann-Christin Cederborg, Linköping

Gudrun Olsson, Ålborg

Ulla Bertling, Stockholm

Stödperson

Marianne Sandström, Umeå, tfn: 090-13 28 64

Psykoterapihandledning och -forskning   egen sida

Rose-Marie Bresäter (sammankallande)
rose-marie.bresater@tripsykologi.se

Juanita Forssell, Halmstad
juanita.forssell@inkorgen.nu

Åke Granberg, Umeå
agranberg27@gmail.com

Marie-Louise Öhgren, Stockholm
e-post: mlon@psychology.su.se

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se