Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrums styrelse

Psykoterapicentrum har kansliet på Engelbrektgatan 35 B. I samma lokaler har vi rum för uthyrning till medlemmar/psykoterapeuter.

Ordförande

Teci Hill, Stockholm  (VU)
e-post: teci.h@psykoterapicentrum.se

Sekreterare

Teresa Allzén, Stockholm (VU)
tfn: 070-173 05 17, e-post: teresa.allzen@psykoterapicentrum.se

Kassör

Karin Wedne, Göteborg (VU)
tfn: 070-792 08 05, e-post: karin.w@psykoterapicentrum.se

Övriga ledamöter

Maud Jonsson, Västerbotten
e-post: maud.j@psykoterapicentrum.se

Hillevi Torell, Uppsala
e-post: h.torell@telia.com

Amelie Swartling

Bo Vinnars

Joakim Löf

Suppleanter

Erik Nyman

Åsa Hall

Myrna Siri

Verkställande utskott

Teci Hill, Karin Wedne, Teresa Allzén, Bo Vinnars

Revisorer

Eskil Berggren, Skellefteå
e-post: eskilberggren@hotmail.com

Catharina Gidlöf, Göteborg
e-post: catharina@gidloof.se

Valberedning

Sanni Ewertson, Örebro
e-post: sanni.ewertson@gmail.com

Viola Argus, Skåne
e-post: vaz0330@gmail.com

Jenny Sjöström Svebeck, Stockholm
e-post: jenny.s@psykoterapicentrum.se

Marie Svaleklint-Serenban, Västra Götaland
e-post: marie.svaleklint-serenban@gpsi.se

Ulla Hansjons-Gustafsson, Falun
tfn: 073-947 67 70, e-post: ulla.h.g@psykoterapicentrum.se

Etisk kommitté   egen sida

Jolanta Reisler, Västra Götaland (ordf)

Mona Andersson, Örebro
e-post: mona.andersson@orebroll.se

Ulla Bertling

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

 

 

 

Hyr terapirum av
Psykoterapicentrum

Psykoterapicentrum hyr ut terapirum på Engelbreksgatan 35 B, Stockholm, nära tunnelbana och bussar.
Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post humangrowing@telia.com eller per telefon 070-729 64 18 för mer information.

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se