Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Sekreterare: Petra Juneholm, 070-793 59 00, petra@contactvis.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Ledamot: Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan

Suppleant: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 


 

Lunch i saluhallen första måndagen i månaden

Freudcirkel

Varför krig – brevväxling mellan Freud och Einstein 1932

Onsdagar den 27 april och 18 maj kl. 18:00. ABF, Maja, Fredsgatan 18.

Anmälan till Erik Hammarström: 070-717 37 07.
 

Föreläsningskväll

pixabay, gerd altmanFilip Klevnäs Klang, leg psykolog, leg psykoterapeut, föreläser om metoden Emotional Awareness and Expression Therapy.

Onsdag 11 maj kl. 18:30. ABF, Gisslen, Fredsgatan 18.
 

Varmt välkommen

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


Lär känna Jaques Lacan


  

Höstens föreläsningar med leg psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker Peter Jansson om psykoanalytikern Jacques Lacans teori och arbete finns nu tillgängliga för alla på YouTube, du hittar dem här

 


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se