Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Sekreterare: Janet Carlson, 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Marketta Jaala Svensson, 070-798 67 75, markettajs@gmail.com

Ledamot: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Suppleant: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Suppleant: Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 

Styrelsen sammanträder måndagen den 6 april och 11 maj 18:00 på Psykoterapigruppen.

Nätverksluncher

på Saluhallen, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen,
019-25 24 66.

 

Medlemsmöten Psykoterapicentrum Örebro

INSTÄLLT! Medlemsmöte den 6 april kl 18:30.

Kjell Andersén, leg psykoterapeut och psykiater håller en inledning med temat PSYKISK OHÄLSA som knyter till temat från årsmötet BLIR VI SJUKA AV SSRI? Vi ser fram emot en engagerande diskussion.

INSTÄLLT! Medlemsmötet den 4 maj bjuder på en FILMKVÄLL som leg psykoterapeut, leg psykolog Filip Klevnäs Klang håller i. Den film som planeras har titeln Arvet och behandlar temat pedofili.

Vi hoppas att det ska gå att genomföra vår SÄSONGSAVLUTNING i det fria lördag den 30 maj kl 10:00.

Varmt välkommen

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se