Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Sekreterare: Petra Juneholm, 070-793 59 00, petra@contactvis.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Ledamot: Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan

Suppleant: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 


 

Lunch i saluhallen första måndagen i månaden
 

Psykoterapins status idag

19 oktober kl. 18:00, ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Samtal med Anders Klingström om psykoterapins status idag vad gäller utbildning mm. Anders är ordförande i Akademikerförbundet SSR för legitimerade psykoterapeuter och verksam som leg psykoterapeut och lärare vid Stockholms universitet.
 

Musikkväll: Franz Schubert – liv och musik

Evenemanget uppskjutet till jan-feb 2023

Musikkväll: Vi lyssnar på musik av Franz Schubert.
Kjell Andersen
, psykiater och leg psykoterapeut och
Eva Carlgren-Rosendal
, psykiater och leg psykoterapeut,
delger oss reflektioner kring att förstå musiken utifrån kompositörens liv.
 

ISTDTP, Intense short-therm dynamic psychotherapy i teori och praktik.

22 november Kl: 18:00, ABF, Fredsgatan 18, Örebro

Frida Salman Lisak, Leg psykolog, psykoterapeut och certifierad ISTDP föreläser om hur man arbetar med hög ångest och försvar utifrån ISTDP.

En del av föreläsningen innehåller en teoretisk genomgång av grunden till de beslut som avgör hur hon som terapeut möter en klient.

 

Till mötena bjuder vi på frukt och lättare förtäring från Husets café, Föreningarnas hus.

Anmäl gärna om du kommer med tanke på beställning av förtäring, till Mona Vilhelmsson Göstas tel: 073-028 85 33.

 

Varmt välkommen!

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


Lär känna Jaques Lacan


  

Höstens föreläsningar med leg psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker Peter Jansson om psykoanalytikern Jacques Lacans teori och arbete finns nu tillgängliga för alla på YouTube, du hittar dem här

 


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se