Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Bild: Eva Hjortsberg, Deermountain Design

Psykoterapicentrum Örebro

Delat ordförandeskap: Karin Jacobsson, jacobson.karin.orebro@gmail.com,
och Emma Haag, 070-882 81 27, emmahaag3@gmail.com

Sekreterare: Petra Juneholm, 070-793 59 00, petra@contactvis.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Mona Andersson, 073-654 86 96, monae.andersson@telia.com

Ledamot: Kathryn Larson-Banck, 070-290 90 48, kathrynbanck18@gmail.com

Suppleant: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 


 

Inspiration om visualiserande psykoterapi – symboldrama

Vi samlas på ABF, Fredsgatan 18, klockan 18:30 den 30 maj.

Pia Gatehouse och Kirsten Mårtenson kommer berätta om metoden Visualiserande psykoterapi – Symboldrama. Metoden har en psykodynamisk terapeutisk grund med influenser från exempelvis anknytnings- och affektfokuserad teori samt traumateorier.

I ett avslappnat tillstånd får patienten visualisera inre scener/bilder som utforskas, bearbetas och gestaltas i målning. I ett efterföljande samtal kan patient och terapeut tillsammans sätta ord på, och utifrån kontext öka förståelsen för, patientens inre liv.

Vi kommer exemplifiera arbetet med vinjetter och om intresse finns kan vi göra en övning tillsammans.

Anmälan görs via e-post till Petra Juneholm, sekreterare, petra@contactvis.se

Varmt välkommen!
 


Lär känna Jaques Lacan


  

Höstens föreläsningar med leg psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker Peter Jansson om psykoanalytikern Jacques Lacans teori och arbete finns nu tillgängliga för alla på YouTube, du hittar dem här

 


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se