Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Bild: Eva Hjortsberg, Deermountain Design

Psykoterapicentrum Örebro

Delat ordförandeskap: Karin Jacobsson, jacobson.karin.orebro@gmail.com,
och Emma Haag, 070-882 81 27, emmahaag3@gmail.com

Sekreterare: Petra Juneholm, 070-793 59 00, petra@contactvis.se

Kassör: Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Ledamot: Mona Andersson, 073-654 86 96, monae.andersson@telia.com

Ledamot: Kathryn Larson-Banck, 070-290 90 48, kathrynbanck18@gmail.com

Suppleant: Filip Klevnäs Klang 070-110 48 00, filip.klevnas@gmail.com

Suppleant: Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
 


 

Alliansbrott inom relationell psykoterapi

Den 17 oktober kl 18:00 kommer Niclas Kullgard och föreläser på temat Alliansbrott inom relationell psykoterapi.

Niclas Kullgard är psykolog och psykoterapeut, handledare i psykoterapi, specialist i klinisk psykologi och doktorand vid Linköpings universitet.

Praktisk information kommer senare.

 

Freudcirkel

Erik Hammarström håller i en Freudcirkel vid tre tillfällen med början i höst. Ett tillfälle i slutet av september, ett i november och ett sista tillfälle under våren 2024. Datum kommer meddelas senare.

Erik är psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare.

Mer praktisk information kommer senare.
 


Lär känna Jaques Lacan


  

Höstens föreläsningar med leg psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker Peter Jansson om psykoanalytikern Jacques Lacans teori och arbete finns nu tillgängliga för alla på YouTube, du hittar dem här

 


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se