Psykoterapicentrum Örebro

Ordförande: Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33, monawilhelmsson@hotmail.com

Vice ordförande: Kjell Andersen, 070-723 18 99, kjell.andersen1066@gmail.com

Sekreterare: Janet Carlson, 070-356 02 05, janet.carlson@regionorebrolan.se

Kassör: Marketta Jaala Svensson, 070-798 67 75, markettajs@gmail.com

Ledamot: Erik Hammarström, 070-717 37 07, erik.hammarstrom@gmail.com

Suppleanter:
Kathryn Larson-Banck, 073-532 95 78, kathryn.larson-banck@regionorebrolan
Olle Järliden, 073-919 58 58, olle.jarliden@gmail.com
Eva Carlgren Rosendal, 070-216 01 74, evacarlgrenrosendal@yahoo.com

Nätverksluncher

på Saluhallen, kl 12:00 första måndagen varje månad.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen,
019-25 24 66.

 

Varmt välkommen till följande medlemsmöten i höst!

Onsdagen den 9 oktober kl 18:00

ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i centrala Örebro.

Vi visar filmen "Respondingtherapeutically to negative reactions", som vi har lånat från Stockholms lokalförening. Filmen visar olika psykoterapeuter i arbete.

 

Tisdagen den 5 november kl 18:00

ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i centrala Örebro

Dag och tid kan ändras och meddelas medlemmarna i utskick.

En musikkväll om Schumann. Kjell Andersen och Eva Carlgren Rosendal, två av styrelsens medlemmar, håller i programmet.

 

Onsdagen den 4 december 18.00

ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i centrala Örebro

Filmkväll med ”In Treatment”. Vi ser en vald film ur serien och diskuterar och kommenterar.

Samarbete med Psykoanalytiskt Seminarium.

För info kontakta Mona Wilhelmsson Göstas, 073-028 85 33 eller Kjell Andersen, 019-25 24 66.

Varmt välkommen till höstens aktiviteter

Styrelsen i
Psykoterapicentrum Örebro


 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se