Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Legitimerade psykoterapeuter
som erbjuder digital kontakt

Här presenteras de ordinarie medlemmar som erbjuder digital kontakt.

Kontakta web@psykoterapicentrum.se för att föras upp på denna listning.

 

 

Teresa Allzén, Stockholm

Patricia Alp, Stockholm

Birgitta Bane, Stockholm

Anna Maria Brandt, Stockholm

Eva Karlsson, Stockholm

Åsa Karlsson, Stockholm

Lars-Åke Kastling, Stockholm

Grazia Monzardo Linderholm, Stockholm

Tina Sundholm, Stockholm

Lennart Svedhem, Stockholm

Ulla Geinäs, Göteborg

 

 

Här publiceras de legitimerade psykoterapeuter som är ordinarie medlemmar i Psykoterapicentrum och erbjuder kontakt via digitala kanaler, t ex Zoom, Skype eller Facetime och motsvarande alternativ.
Krav: ordinarie medlem med "extra annons".

 

 

 

 

 

Erbjuder digital kontakt

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se