Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykiatrins kris – och ett psykodynamiskt
perspektiv som en av lösningarna

Höstkonferens 19 oktober 2024

Konferensen äger rum lördag den 19 oktober 2024 och har rubriken Psykiatrins kris – och ett psykodynamiskt perspektiv som en av lösningarna.

 

Konferensen kommer att utgå från en presentation av Jonas Lindblom där han utifrån sin bok Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv kommer att beskriva hur den nuvarande biologiska modellen för psykiatrin helt uppenbart har misslyckats.

Jonas kommer att lyfta fram behovet av ett paradigmskifte i synsättet på psykiskt lidande samt föreslå modeller som strävar efter att förstå människans lidande och symtom i ett livssammanhang för att därmed göra människor aktiva i att förändra sitt mående och sina liv.

 

 

 

 

 

Ett helt färdigt konferensprogram med anmälningslänkar kommer i augusti.