Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Bild: pexels.com

Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet

Höstkonferens 1 december 2023

Ersta konferens, Stockholm, och via Zoom

Psykodynamiska psykoterapi har en unik plats i behandling av psykisk ohälsa med bland annat sin betoning av att se individen i sitt livssammanhang, det omedvetna och symtom som meningsbärande. Ändå har vi under många år sett hur metoden blivit allt mindre vanlig inom den offentligt finansierade vården. En konsekvens har blivit många patienter söker privat psykoterapi just därför att de vill ha psykodynamisk psykoterapi men inte kan få det på något annat sätt än att betala för det. Detta skapar ojämlik vård, de som har råd kan välja psykoterapimetod och de som inte har råd får ta det som erbjuds. Detta gäller i de flesta regioner i vårt land. Psykoterapicentrum ser det angeläget att fortsätta argumentera för vår metods plats inom offentlig verksamhet. En väsentlig del i att hävda psykodynamisk psykoterapis plats är den ökade evidensen för metoden. En annan viktig aspekt är att synliggöra det psykodynamiska arbetet inom offentligt finansierad vård som faktiskt pågår.

Psykoterapicentrums höstkonferens kommer att ägnas åt att stärka våra argument för att ge den psykodynamiska behandlingen en självklar plats inom den offentliga vården. De tre föreläsarna kommer att på olika sätt belysa frågan om psykiatrins grundläggande förhållningssätt och psykodynamisk psykoterapis plats i den.

Inleder gör psykolog Markus Dencker som kommer att prata kring hur det kommit sig att den medicinska psykiatrin blivit så dominerande och hur det påverkat dagens vårdorganisation. Därefter kommer Anna Sten att beskriva psykodynamiskt arbete med bordeline patienter och hur psykodynamisk kunskap hjälper en att förstå och handskas med de känslor arbete med dessa patienter väcker. Slutligen kommer Ola Berge att prata om ISTDP och hur en psykodynamisk metod kan ta plats i en medikaliserad psykiatri.

Avslutningsvis vill vi gärna ha en fri diskussion med publiken kring dagens frågor. Sedan är det naturligtvis mingel med dryck och tilltugg tillsammans med vänner och kollegor.

Följande presentatörer deltar:

 

Markus Dencker: Markus är legitimerad psykolog på Viksjö Gård Behandlingshem. Där arbetar han främst med familjeterapi och miljöterapi. Vid sidan av sitt arbete skriver han texter som är kritiska mot en ensidigt medicinsk psykiatri och om vikten av att se till patienternas sammanhang och historia. Han har givit ut boktrilogin Psyk 22 och har publicerat artiklar i nättidskriften Kvartal. Nu skriver han regelbundet på den digitala plattformen flytkraft.se.

Markus Dencker ska tala om hur det kommit sig att den medicinska psykiatrin blivit så dominerande och hur det påverkat dagens vårdorganisation. Frågan är om det går att stå utanför de regler som bygger detta paradigm? Föredraget är ett försök att – åtminstone tillfälligt – stå just utanför och beskriva vad som styr där inne och reflektera kring om det finns vägar framåt som styrs av andra antaganden än medicinska.

Anna Sten: Anna är barn-och ungdomspsykiatriker och psykoanalytiker. Hon arbetar på Ericastiftelsen med barn, unga och föräldrar. Tidigare har hon arbetat många år med vuxna med personlighetssyndrom i en mentaliseringsbaserad psykoterapeutisk metod vid MBT-teamet i Huddinge, Psykiatri Sydväst.

Anna Sten kommer att tala om erfarenheter av att arbeta med MBT för vuxna med Borderline personlighetssyndrom, en psykodynamisk metod som är manualiserad och evidensbaserad. Hon vill också beskriva erfarenheter av hur viktig psykodynamisk kunskap om psykiska processer varit för att förstå och handskas med de känslor som väcks hos behandlarna som en förutsättning för att arbeta med patientgruppen.

Ola Berge: Ola är legitimerad psykolog och arbetar med behandling på en mottagning för personlighetssyndrom inom Region Stockholm, utifrån den psykodynamiska metoden ISTDP. Han är handledare och lärare i metoden och håller psykoterapeututbildningar inom ramen för Norra Stockholms Psykiatris verksamhet. För närvarande driver han tillsammans med forskare från Stockholms universitet ett forskningsprojekt avseende ISTDP gruppbehandling för patienter med komplexa och långvariga problem.

Ola Berge kommer att tala om den psykodynamiska terapimetoden ISTDP som metod. Han kommer också att belysa hur denna psykodynamiska metod både behövs och kan ta plats inom en psykiatri där biologiska perspektiv dominerar.

Program

08:30     Registrering

09:00     Välkommen. Teci Hill, ordförande Psykoterapicentrum,
              Peter Ankarberg, vetenskapligt ansvarig.

09:15     Markus Dencker

10:15     Kaffepaus

10:45     Anna Sten

12:15     Lunch

13:15     Ola Berge

14:45     Kaffepaus

15:15     Avslutande paneldebatt och frågor från publiken

16:30     Mingel med något gott att dricka

 

 

När: den 1 december 2023, kl. 08:30

Plats: Ersta konferens, Bringsalen

Priser

I priset för fysiskt deltagande ingår kaffe och lunch i priset. Vänligen ange eventuell specialkost i meddelandefältet.

 

Fysiskt deltagande Early bird t.o.m. 15/10 Fr.o.m. 16/10 Anmälan
Medlem

900 kr

1 200 kr

Sker via Min Sida.

Ej medlem

1 200 kr

1 500 kr

Sker via nedan formulär.

Student

500 kr

500 kr

Täcks ej av Early bird. Anmälan mailas till info@psykoterapicentrum.se tillsammans med studieintyg och adress. Gäller endast heltidsstudier.

 

 

Digitalt deltagande Early bird t.o.m. 15/10 Fr.o.m. 16/10 Anmälan
Medlem

700 kr

1 000 kr

Sker via Min Sida.

Ej medlem

1 000 kr

1 300 kr

Sker via nedan formulär.

Student

400 kr

400 kr

Täcks ej av Early bird. Anmälan mailas till info@psykoterapicentrum.se tillsammans med studieintyg och adress. Gäller endast heltidsstudier.

Bokning

BOKA Fysiskt deltagande: Boka här

BOKA Digitalt deltagande: Boka här

Maxantal bokningar: 120 pers

Bokningsbar t.o.m: 2023-11-24

Bokning avser fysisk deltagande med möjlighet för digitalt deltagande via Zoom via tillval. Deltagande via Zoom ger ett avdrag på 200 kr.

Avgiften måste vara betald innan sista anmälningsdatum som är 24/11, annars gäller inte anmälan! Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan vid förhinder.

Bli medlem i Psykoterapicentrum och få rabatterat pris på konferensen som medlem.
Ansök om medlemskap här