Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Trauma i vår tid
– har synen på trauma och
behandling förändrats?

Vårkonferensen arrangerades fredag 31 mars 2017, Aula Magna, Stockholms universitet.

Teman och föreläsare

Krigsbarnets trauma – finns det en läkningsprocess?

Barbara Mattsson, psykoanalytiker och forskare från Finland.

Med forskning om finska krigsbarn som utgångspunkt granskas vilka uttryck ett tidigt barndomstrauma kan ta sig i vuxenåldern.
 

Psykoanalytisk psykoterapi med allvarligt traumatiserade flyktingar

Sverre Varvin, psykiater, psykoanalytiker, professor vid Institutet för sjukvård och hälsobefrämjande arbete, högskolan Oslo och Akershus, tidigare seniorforskare vid Nationella kunskapscentret om våld och traumatisk stress, NKVTS i Norge.

Allvarlig och extrem traumatisering innebär förändring i personlighetsfunktioner (kognition, affektreglering, relationsförmåga, mm) samt reorganisering och inre anpassning till och hantering av ”traumatiseringens verklighet”. Föredraget belyser allvarligt traumatiserade flyktingars situation i exil och vilka överlevnadsstrategier som aktiveras. Sverre går in på psykoterapeutisk behandling och visar med exempel på centrala sidor i processen.
.pdf Psykoanalytisk psykoterapi med allvarligt traumatiserade flyktingar, Sverre Varvin

 

Traumatiska upplevelser – sönderslitna minnen

Rolf Künstlicher, barnpsykiater och barn psykoterapeut, psykoanalytiker.

Ett föredrag om hur ett psykiskt trauma kan trasa sönder strukturer så att det traumatiska skeendet förblir ett ständigt nu, då det blockerar minnesarbetet. I föreläsningen belyses hur ett trauma kan förstöra den psykiska väven. När symboliseringsarbetet blockeras skapas inga nya associationsbanor, utan psyket fastnar i rigida reaktionsmönster. Rigiditeten blir ett skydd mot psykisk smärta och förvirring eller psykiskt sammanbrott och om rigiditeten utmanas kan skyddet raseras.
.pdf Traumatiska upplevelser - sönderslitna minnen, Rolf Künstlicher

 

Paneldiskussion

Dagen avslutas med paneldiskussion där föreläsarna medverkar tillsammans med tre psykoterapeuter med lång erfarenhet av trauma och traumaterapi från Röda Korsets behandlingscenter. Två av psykoterapeuterna är från Röda Korsets behandlingscenter för krigs och tortyrskadade i Skövde och en psykoterapeut har lång verksamhetstid vid Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala: Peter Hagman, verksamhetschef, leg psykoterapeut, Kerstin Jaeckel, socionom, leg psykoterapeut och Barbro Johansson, sjukgymnast, leg psykoterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se