Psykodynamisk psykoterapi 2.0?

Vårkonferens 16 april 2021 i Stockholm är spikad!

Under de senaste åren har användningen av digitala medier i det kliniskt-terapeutiska fältet ökat väsentligt. Handledning och psykoterapier genomförs via telefon, Skype eller Zoom och Internetbaserade psykoterapier blir allt vanligare som ett alternativ till den klassiska behandlingsversionen när terapeut och patient möts ”in real life”. App-baserade terapier som levereras via smartphone eller terapiformer som använder virtuell verklighet ska också nämnas här. Allt tyder på att det klassiska terapeutiska arbetsfältet förändras dramatiskt och snabbt.

Det är oerhört viktigt att följa och diskutera denna utveckling. Effekterna av digitaliseringen av psykoterapeutyrket måste diskuteras, liksom frågan om vi kan använda samma teoretiska ramar och ett begreppsinventarium som utvecklades för det klassiska psykoterapeutiska arbetet nu i ett annat, i ett digitalt sammanhang?

Därför anordnar Psykoterapicentrum en konferens med forskare och kliniker som utvecklar och använder Internetbaserade behandlingsformer för att skaffa utrymme för en bredare och djupare diskussion med klinisk verksamma psykoterapeuter.

Psykoterapicentrum anser att vi måste möta framtidens utmaningar!

PROGRAM

Fredag 16 april 2021, kl. 9:00–17:00, Stockholms universitet, Aula Magna.

                               

Teci Hill: Välkommna!

Stephan Hau: Introduktion

Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist: ERiCA: Internetbaserad psykodynamisk behandling för deprimerade ungdomar: resultat, möjligheter och utmaningar.

Robert Johansson, Daniel Maroti: Psykodynamisk terapi via Internet.

Alessandra Lemma: Webbkonferens via videolänk:  Psychoanalytic Psychotherapy in Digital Times: A View from the Couch.

Lunch

Parallella workshops:

Björn Philips, Jakob Mechler, Karin Lindqvist: ERiCA: att möta ungdomar på deras hemmaplan – hur behandlar vi med psykodynamiska principer över nätet?

Robert Johansson, Daniel Maroti: Psykodynamisk terapi via Internet: Workshop och praktisk tillämpning.

Charlotta Björklind, Stephan Hau, Teci Hill: Internetbaserad behandling – hur påverkas vår kliniska tänkande?

Paneldiskussion

Mingel

 

FÖRELÄSARE

(Klicka på bilden för ytterligare presentation!)

 

Stephan Hau
Professor, Su 

Björn Philips
Docent, Su

Jakob Mechler
Doktorand, Su

Karin Lindqvist
Doktorand, Su

Robert Johansson
Docent, Su

Daniel Maroti
Leg psykolog, KI

Alessandra Lemma
MA, MPhil, DClin Psych, UCL

Charlotta Björklind
Adj lärare, Su

Teci Hill
Ordf. Psykoterapicentrum

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se