Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Välkomna till Psykoterapicentrums vårkonferens 18 mars 2016 i Göteborg

Psykoterapeutisk kompetens
– vad fordras – hur förvaltas den?

Clarion Hotel Post i Göteborg

Psykoterapicentrum arbetar för att stimulera och utveckla det psykodynamiska området i psykoterapi. Vi bjuder nu in till vårkonferens med föreläsningar och diskussion kring hur vi kan värna kvalitet och kompetens inom området psykoterapi och psykoterapi för studenter, psykoterapeuter samt handledare. Frågor med stor aktualitet i tider av krav på ekonomisk åtstramning hos såväl utbildningsanordnare som verksamheter inom offentlig och privat sektor.

Presentationsbilder

.pdf Gunnar Bohman: Hur ska vår kompetens se ut - och hur når vi den?

.pdf Stephan Hau: Egenterapi - aktuell forskning

.pdf Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise Ögren: Handledning

Program

10:00–10:15  Registrering, kaffe och fralla
10:15–11:00  Gunnar Bohman
                   
Historisk återblick i relation till aktuell situation vad gäller
                    psykodynamisk kompetens och status
11:00–12:15  Stephan Hau
                    Egenterapi – aktuell forskning
                    Hur förvaltas kompetens – internationellt perspektiv
12:15–13:15  Lunch
13:15–14:00  Marie-Louise Ögren
                    Vad alla psykoterapihandledare bör kunna
14:00–14:30  Kaffe
14:30–15:15  Siv Boalt Boëthius
  
                 Gruppstorlek och integration av teori och praktik
15:15–15:50  Paneldiskussion
15:50–16:00  EvaMarie Eneroth Säll - Avslutning

Middag med underhållning

17:30  Underhållning med David Sperling Bolander, musiker och skådespelare, som framför ”Konsert för leksakspiano” ur den prisbelönta ”Opus 5”, och
Sören Larsson, skådespelare, regissör och teaterpedagog, demonstrerar något från hans arbetsmetod, som han kallar ”Kroppens poesi”.

18:00  Lyxig 3-rätters middag på konferenshotellet, 410:- kr.

 

Medverkande föreläsare

Gunnar Bohman, Ph.D., universitetslektor, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Stephan Hau, Ph.D., professor, universitetslektor, leg psykolog-/psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare

Marie-Louise Ögren, Ph.D., docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Siv Boalt Boëthius, Ph.D., professor emerita, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare

EvaMarie Eneroth Säll, ordförande Psykoterapicentrum, beteendevetare, leg psykoterapeut, handledare

Konferensavgift: 1 400 kr för medlemmar, 1 950 kr för ickemedlemmar. Heltidsstuderande 300 kr. Middag 410 kr.

Lokal: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg (vid Centralstationen)

Välkomna!

Anmälningar RPC:s vårkonferens 18 mars 2016

 

 

Regionkonferens för RPC:s medlemmar.

Program kommer senare men vi kommer bland annat använda dagen till fortsatt diskussion kring psykoterapeutisk kompetens och handledarkompetens i föreningen. Varje lokalförening och lokala nätverk beslutar själv antal personer man önskar skicka och betala för till självkostnadspris för lokal och mat. Alla medlemmar är välkomna att delta till samma självkostnadspris.

Anmälningar regionkonferens 19 mars 2016

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

 

 

 

 

 

 

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se