Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Komplex problematik hos vuxna,
barn och unga – forskning kring
verksam behandling

Idag konfronteras vi med olika former av komplexa psykiska störningar. Verksam psykoterapi kräver insatser som är anpassade till behoven hos individuella patienter och olika patientgrupper. Vid årets höstkonferens presenterades hur framstående forskning kan bidra till att leverera kompetent hjälp till lidande människor.

En aktuell RCT-studie jämför långtids-KBT med psykodynamisk psykoterapi för kroniskt depressiva patienter och ger inblick i vikten av tillräckligt långa terapier. Hur forskning och klinisk behandling går ihop presenterades i fallbeskrivningar.

Ny forskning tydliggör även hur psykodynamisk psykoterapi kan anpassas till framgångsrik behandling för barn och ungdomar.

Vi fick också ta del av hur vi kan lära av våra misstag. Vilka faktorer kan identifieras för att förutsäga behandlingsavbrott och undvika andra misstag i framtiden?

Även handledningsforskning kan bidra att kvalitetsförbättra psykoterapeututbildning och att säkerställa hög kompetens hos psykoterapeuter.

 

Nick Midgley is a Child and Adolescent Psychotherapist at the Anna Freud National Centre for Children and Families, and a Lecturer at the Research Department of Clinical, Educational, and Health Psychology at University College London, London (UK). He is Course Director for the MSc in Developmental Psychology and Clinical Practice.
 

Marianne Leuzinger-Bohleber är chef för Sigmund Freud-institutet i Frankfurt am Main och professor emeritus vid Kassels universitet. Hon är utbildningsanalytiker vid Tysklands Psykoanalytiska förening (DPV/IPA). Hon är delaktig i IPA:s Research Training Program, Visiting professor Univerity College of London och medlem i aktionsgruppen vid the Society for Neuropsychoanalysis. Listan är lång!
 

Hanne Strømme er en av fire ledere av The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS), et nordisk forskningsprosjekt innen opplæring og veiledning, som inkluderer Psykologisk institutt ved UiO, NTNU, Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

Stephan Hau är professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är psykolog och psykoterapeut. Han flyttade till Sverige från Tyskland 2005. Han har stor erfarenhet av hur de bägge länderna fungerar och inte fungerar när det gäller behandling av psykisk ohälsa.


Camilla von Below är verksam vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon kombinerar forskning och undervisning med klinisk verksamhet som psykolog, psykoterapeut och handledare. Hon doktorerade förra året med avhandlingen When psychotherapy does not help... and when it does: Lessons from young adults' experiences of psychoanalytic psychotherapy.

 

Program 9/11

08:30–09:00   Registrering
09:00–09:15   Välkomst och inledning med Ann Stevens och Stephan Hau.
09:15–10:15   Nick Midgley (London): The IMPACT Sudy: Short Term Psychoanalytic
                       Psychotherapy for Adolescent Depression.

10:15–11:15   Hanne Strømme (Oslo), Stephan Hau (Stockholm): Nordic
                       Psychotherapy Training Study (NORTRAS): Hur handlednings- och
                       psykoterapiprocesser hänger ihop.

11:15–11:45   Kaffe
11:45–12:45   Marianne Leuzinger-Bohleber (Frankfurt/Main): The LAC Depression
                       Study: Psychoanalytic and cognitive-behavior therapy of chronic
                       depression
a randomized controlled trial.
12:45–13:45   Lunch
13:45–14:45   Marianne Leuzinger-Bohleber (Frankfurt/Main): Pluralistic approaches
                       to the study and outcome in psychodynamic psychotherapy.
                       The LAC depression study: case descriptions of treatments of
                       chronically depressed patients.

14:45–15:15   Kaffe
15:15–16:15   Camilla von Below (Stockholm): När psykoterapi inte hjälper … och när
                       den hjälper. Hur unga vuxna upplever psykodynamisk psykoterapi.

16:15–17:00   Paneldiskussion med alla presentatörer om individanpassad psykoterapi.
                       Moderator: Stephan Hau.
17:00–18:00   Mingel

Tid och plats

Aula Magna, Stockholms universitet, fredag 9/11 kl 9:00–17:00 med efterföljande mingel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se