Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 


Del av Henri Rousseaus Drömmen /Wikimedia

Välkomna till Psykoterapicentrums vårkonferens
den 21 april 2023 på Ersta konferens i Stockholm

Det omedvetna och drömmen

Att nå och arbeta med omedvetna processer genom drömmar

 

Med Psykoterapicentrums vårkonferens den 21 april 2023 avser vi att fördjupa höstkonferensens tema om omedvetna processer och denna gång fokusera på hur man kan få kontakt med sitt inre via drömmandet. En central del av psykodynamisk terapi handlar om på vilket sätt man bäst når och arbetar med omedvetna/icke medvetna processer. Psykodynamiska psykoterapeuter har tidigare betraktat drömmandet som centralt för att förstå människans både medvetna och icke-medvetna fungerande och underliggande drivkrafter.

Drömmens ställning har under senare decennier fått en mer undanskymd plats såväl i våra teorier som i det kliniska arbetet. Modern forskning visar dock att drömmandet har en oerhörd betydelse för psykets välmående och den kreativa förmågan. Frågan är om vi håller på att tappa vår kunskap och vårt intresse för drömmar i det kliniska arbetet. Hur påverkar det i så fall våra teorier och metoder i arbetet med det omedvetna? Vi hoppas att konferensen kan återuppväcka vårt intresse för drömmandet.

Under dagen kommer professor Stephan Hau att ge oss en sammanställning av den senaste forskningen kring drömmar. Gunnar Berggren, psykoterapeut och psykoanalytiker kommer att presentera kliniska exempel på omedvetna processers gestaltning i drömmandet och deras betydelse i psykoterapi. Vi kommer även att erbjuda en workshop med i förväg inbjudna deltagare för att visa hur man praktiskt kan arbeta för att avtäcka omedvetna mönster och konflikter. Den kommer att ledas av Louise Edberg, psykolog och organisationskonsult. Slutligen kommer vi att ha ett panelsamtal där alla deltagare inbjuds till ett samtal om erfarenheter och upplevelser från dagen med de tre presentatörerna. Därefter minglar vi loss en stund tillsammans!

Mer information kommer –  VIK DATUMET!

 

 

 

 

 

 

 

 


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se