Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykiatrisering

Psykiatriseringen av själslivet

RPC:s höstkonferens 2012

Ann Heberlein och Svein Haugsgjerd

fredag 16 november, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Ann Heberlen ersätter tidigare annonserade Suzanne Osten

Ann Heberlein (f. 1970) teologie doktor i etik verksam vid Lunds universitet, fick sitt stora publika genombrott med den självutlämnande Jag vill inte dö jag vill bara inte leva (2009). Hon har även givit ut Det var inte mitt fel - om konsten att ta ansvar. Hon skriver regelbundet i Expressen och Sydsvenskan och är dessutom en flitigt engagerad föreläsare i etiska frågor.

Psykiatriseringen av själslivet är ett historiskt fenomen kopplad till förändringar av människosynen och av hur det avvikande hanteras, liksom av vilka mål för samhälle, individ och vård som förutsätts vara önskvärda. I vår samtid cirkulerar föreställningar om effektivitet: tanken att det är möjligt att utveckla tekniker för att förkorta psykiska förändringsprocesser. Långtidsterapier avfärdas som orealistiskt kostsamma och ”elitistiska”.

RPC följer upp vårkonferensen i Göteborg, där författaren Åsa Moberg och psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johansson behandlade ämnet, med höstkonferensen i Stockholm.

Vi träffas i ABF-huset på Sveavägen 41, kl 9:30, för välkomstkaffe. Förmiddagen, 10:00–12:00, tillhör scenen Svein Haugsgjerd. Efter lunch, 13:30–15:30 tar Ann Heberlein vid. Efter fikapaus deltar de båda, tillsammans med Psykoterapicentrums ordförande Lance Cederström och två riksdagspolitiker, i en paneldiskussion där publiken är välkommen att bidra.

På kvällen, från kl 18:00, anordnas en mingelbuffé i Psykoterapicentrums lokaler, Engelbrektsgatan 35 B, pris 250 kr.

 

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Fredag 16 november 2012, kl 9:30–17:00
Avgift: RPC-medlemmar 950 kr, icke-medlemmar 1 350 kr. Studenter i mån av plats: 300 kr. Välkomstfika ingår i priset.
Anmälan: genom inbetalning till RPC:s konto 5809-4467. Ange ”Höstkonferensen”, namn, adress och e-postadress. Anmälan är bindande och bekräftas.
Sista anmälningsdag: 25 oktober 2012.

Välkomna!

 

 

Psykiatriseringen av själslivet

Edda Manga, GöteborgsPosten, refererar RPC:s vårkonferens, som hölls i Göteborg den 23 mars.

 

  

 


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se