Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning

RPC:s höstkonferens hölls 22 november 2014 på Stockholms universitet.
Nedan finner du föreläsningsbilder från huvudtalarna!

Are effective therapists
effective with everybody?

Bruce Wampold, University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad Research Institute, Norge

.pdf Are effective therapists effective with everybody?
 

What works for whom revisited – dramatically: The end or the beginning of the great psychotherapy debate?

Patrick Luyten, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Leuven, Belgien, Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, England.

.pdf What works for whom revisited

 

Patient's self-concept and object relations as predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy.

Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group: (National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland.

 
.pdf Kan beställas från gbn@psychology.se.se
 

Organisationen har betydelse för offentligt finansierad psykoterapi

Andrzej Werbart

.pdf Organisationen har betydelse - Werbart
 

En internationell multi-site longitudinell studie om psykoterapeuters utbildning

Jan Carlsson

.pdf SPRISTAD - Carlsson
 

Troubled babies - troubled kids?

Majlis Winberg Samuelsson

.pdf Trubled kids - WinbergSalomonsson

 

 

 


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se