Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykoterapicentrums vårkonferens

den 12 april 2024

 

Psykoterapicentrums vårkonferens har temat psykodynamisk diagnostik och äger rum den 12 april på Ersta konferens, hålltider 9:00–16:30.

Den psykiatriska diagnostiken är under förändring. En av de kanske mest spännande utvecklingslinjerna är att vi i och med det nya diagnossystemet ICD-11 ser hur den psykodynamiska/psykoanalytiska dimensionella personlighetsdiagnostik nu ersätter dagens kategoriska system. Utifrån detta finns det förnyad anledning att fördjupa och sprida kunskapen om det kliniska värdet av, och den vetenskapliga evidensen för, den mer strukturerade psykodynamiska diagnostiken.

Det är mot den bakgrunden vi i år valt att helt ägna Psykoterapicentrums vårkonferens åt det kanske mest beforskade och mest använda psykodynamiska diagnossystemet, nämligen Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD). OPD möjliggör både en reliabel och validerad modell för att bedöma personlighet och psykiska störningar och ger ett gott underlag till att planera interventioner. Vår förhoppning är att konferensen både ska leda till ökad kunskap i, och förståelse för, värdet med psykodynamisk diagnostik.

   
Stephan Hau                                               Thomas Rosén

Dagen inleds av professor och psykoanalytiker Stephan Hau, där han ställer frågan Vilken form av psykiatrisk diagnos vill vi ha? Vilka diagnossystem används i Sverige, hur har DSM och ICD utvecklats genom tiderna och vilka för- och nackdelar har en symptomorienterad diagnosansats? Vilka trender speglas i de aktuella utgåvorna av DSM-5 och ICD-11?

Därefter kommer psykolog och psykoterapeut Thomas Rosén att ge en översiktlig beskrivning av de olika axlarna i OPD-2, för att ge förståelse för vilken plats bedömning av personlighetsstruktur har i psykoterapi och behandlingsplanering.

Efter lunchen presenterar Thomas Rosén ett kliniskt fall och tillämpningen av OPD-2, med hjälp av en videoinspelad session.

Slutligen återkommer Stephan Hau, med en introduktion till OPD för barn och tonåringar (OPD-CA-2), och tydliggör skillnader mot OPD för vuxna, framför allt när det gäller ur utvecklingspsykologiskt perspektiv.

Avslutningsvis vill vi gärna ha en fri diskussion mellan publiken och presentatörerna kring dagens frågor.

Därefter är det som alltid trevligt mingel med dryck och tilltugg tillsammans med vänner och kollegor.

Program

09:00 Välkommen! Teci Hill, ordförande och Peter Ankarberg, vetenskapligt ansvarig

09:15 Stephan Hau, Vilken form av psykiatrisk diagnos vill vi ha?

Vilken form av psykiatrisk diagnos vill vi ha?

10:15 Kaffe

10:45 Thomas Rosén, Beskrivning av de olika axlarna i OPD-2

Presentation av OPD-2

12:15 Lunch

13:15 Thomas Rosén, Kliniskt fall-presentation, videosession

 

14:45 Kaffe

15:15 Stephan Hau, OPD-CA-2, barn- och ungdomsperspektiv

OPD-CA-2, barn- och ungdomsperspektiv

16:30 Fri diskussion mellan publik och föreläsare

17:00-18:00 Mingel

 

Stephan Hau är professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och psykoanalytiker (IPA, SPAF, DPV).

Forskningsintressen: Psykoterapiforskning, handledningsforskning och forskning om affekter. Senaste forskningsprojekt: Undersökning av icke-verbala interpersonella psykoterapeutiska interaktioner och deras effekter på behandlingsresultat med hjälp av AI och tidsserieanalys.

Chefredaktör för Scandinavian Psychoanalytic Review.

Kliniskt arbete som psykoanalytiker och psykoterapeut sedan 1999.

 

Thomas Rosén är psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare, med över 20 års klinisk erfarenhet från främst vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skola samt missbruksvård. Tillsammans med Stephan Hau har han arrangerat utbildningar i OPD-2 samt OPD-2-CA sedan 2015.

 

 

 

 

Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2

Manual of Diagnosis and Treatment Planning

OPD Task Force (Eds.)

Utgiven av Hogrefe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Höstkonferens 19 oktober 2024
Psykiatrins kris


Vårkonferens 12 april 2024
Psykodynamisk diagnostik


Höstkonferens 1 december 2023
Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet


Vårkonferens 21 april 2023
Det omedvetna och drömmen


Höstkonferens 2 december 2022
Det omedvetnas betydelse i psykoterapi


Vårkonferens 1 april 2022
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapier


Höstkonferens 12 november 2021
Psykodynamiska tidsbegränsade psykoterapi
er


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia Coughlin

 

  Patricia Coughlin

  ISTDP Norge

  Allan Abbass

 

 

 

 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se