Regionkonferens och kongress

Via Zoom lördagen den 17 april 2021 10:00–15:00

Plats: Via Zoom

Program och information kommer snart att skickas ut till samtliga medlemmar och ordföranden i lokalföreningarna.

10.00–12.00  Regionkonferens

13.00–15.00  Kongressförhandlingar

 

UTDRAG UR PSYKOTERAPICENTRUMS STADGAR

§14 Regionkonferens

Föreningen bör vår och höst, dock minst en gång årligen, genomföra Regionkonferens för att diskutera målsättningsfrågor, utbyta information, dra upp riktlinjer i policyfrågor samt avhandla ärenden som är av regional karaktär men har riksbetydelse. Riksföreningen representeras av styrelsen. Lokalföreningarna representeras av ordförandena och de representanter som lokalföreningen utser. Regionkonferensen hålles på våren i regel i Stockholm och på hösten i annan del av landet. Riksstyrelsen ansvarar för att Regionkonferenser arrangeras.

§5.1 Kongressombud

Till kongressombud utser varje lokalförening med upp till 30 medlemmar: två ledamöter och därefter en ledamot per ytterligare påbörjat 30-tal medlemmar. Endast ordinarie medlem kan väljas till kongressombud och endast legitimerad psykoterapeut kan väljas till övriga förtroendeuppdrag. Medlemmar som inte tillhör någon lokalförening betraktas inför kongressen som egen valkrets och utser kongressombud på samma beräkningsgrunder som lokalföreningarna.

Välkomna!

 

Psykodynamisk psykoterapi 2.0?

Vårkonferens 16 april 2021 via Zoom

Läs mer här

 

 


Vårkonferens 16 april 2021
Psykodynamisk psykoterapi 2.0?


Höstkonferens 29 november 2019
Neurovetenskap och  dynamisk psykoterapi


Vårkonferens 5 april 2019
Det omätbaras renässans


Höstkonferens 9 november 2018
Komplex problematik hos vuxna, barn och unga


Vårkonferens 16 mars 2018
TRAUMA


Höstkonferens 13 oktober 2017
Kvalificerad psykoterapi


Vårkonferens 31 mars 2017
Trauma i vår tid


Höstkonferens 1 oktober 2016
Psykoterapi som fungerar


Vårkonferens 2016
Psykoterapeutisk kompetens


Höstkonferens 2015
What's in it för me?


Vårkonferens 2015
Den omätbara människan


Höstkonferens 2014
Vad passar vem? Aktuell psykoterapiforskning


Vårkonferens 2014
Depression - till vilket pris?


Höstkonferens 2013
Psykodynamisk terapi i nytt ljus


Vårkonferens 2013
Den lidelsefulla människan


Höstkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Vårkonferens 2012
Psykiatriseringen av själslivet


Höstkonferens 2011
Två dagar med ISTDP


Höstkonferens 2010
Patricia CoughlinPsykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se