Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykiatrins kris – och ett psykodynamiskt perspektiv
som en av lösningarna

Höstkonferens 19 oktober 2024

Mer information hittar du här

Vårkonferensen den 12:e april 2024

Psykoterapicentrums vårkonferens ägnades åt det kanske mest beforskade och mest använda psykodynamiska diagnossystemet, nämligen Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD). OPD möjliggör både en reliabel och validerad modell för att bedöma personlighet och psykiska störningar och ger ett gott underlag till att planera interventioner.

Föreläsningsbilder hittar du här

ANNONS
18 maj/midsommar

ANNONS
18maj/midsommar

 

Psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet

Föreläsningsbilder (pdf) och mer information från Höstkonferensen hittar du här

Vi vill varmt rekommendera en nyskriven rapport, ”Bevara vårdval psykoterapi”, som är författad av ett antal psykoterapeuter, psykologer och forskare. Rapporten beskriver utifrån ett gediget underlag hur vårdvalet i Skåne hittills har fungerat. Vidare jämför man centrala aspekter så som valfrihet, evidensbaserad praktik etc. med tidigare forskning, samt föreslår även framtida förbättringar.

Läs rapporten här

Uppdaterad referenslista om psykodynamisk effektforskning

Det händer mycket på forskningsfronten avseende psykodynamisk terapis (PDT) effekter. Vi kan nu bland annat fastslå att PDT är en evidensbaserad behandlingsmetod vid depression, somatoforma störningar, ångesttillstånd och personlighetsstörningar. Ett par rykande färska artiklar från 2023 finns att ladda ner gratis för den intresserade.

Mer information hittar du här Ny version februari 2024

PDT effektiv behandling vid depression, ångestsyndrom,
personlighetssyndrom och funktionella somatiska tillstånd

Björn Philips och Peter Lilliengren presenterar i Läkartidningen nr 11 2023 det starka stöd för psykodynamisk psykoterapi som finns utifrån det aktuella evidensläget. Vid sidan av ökad forskning har en betydande metodutveckling skett inom PDT under senaste decennierna. PDT bör få en utökad plats inom både första linjens psykiatri och specialistpsykiatrin.

Läs artikeln här Eller här som pdf för utskrift

Har Sverige rätt vård vid psykisk ohälsa?

På begäran publicerar vi särtryck av Gunnar Bohmans artikel ur Tidskriften Psykoterapi
 

Läs särtryck här     Besök hemsidan för tidskriften Psykoterapi

Psykoterapicentrum Västerbotten arrangerar
studiecirkel via videolänk

Under hösten har lokalföreningen i Västerbotten engagerat medlemmar i stora delar av Norrland i en populär studiecirkel kring Bessel van der Kolks bästsäljande bok Kroppen håller räkningen - hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.

Läs mer och inspireras

Nya numret av Psykoterapi,
nr 1-2 2024

Det första dubbelnumret av Tidskriften Psykoterapi för 2024 är utskickat. Information om detta och tidigare nummer går att hitta på webbadressen: www.tidskriftenpsykoterapi.se
Ur innehållet: Krönika med vår ordförande Teci Hill.

Nytt avsnitt av podden – Om affekter...

Nu har vi publicerat ett nytt avsnitt av podden: Om affekter - det grundläggande språket. Om skillnaden mellan våra affekter, känslor och emotioner. Samtliga har en given plats i alla terapier.

Alla poddarna hittar du här

Hyr rum hos oss!

Centralt i Stockholm, på Engelbrektsgatan 35 B, nära tunnelbana och bussar. Tillgång till bibliotek. Kontakta Stephanie Bergh i första hand via e-post stephanie@humangrowing.se eller per telefon 070-729 64 18 för mer information och bokning.

Auktorisation av psykoterapihandledare!

Du som är ordinarie medlem i Psykoterapicentrum och utbildad handledare i psykoterapi kan skicka in intyg från din handledarutbildning till oss.

Läs mer om hur det hela går till

Nu kan du följa oss på vår Facebooksida!

Här hittar du våra senaste nyheter, tips om vad som händer i omvärlden och annat av intresse för psykodynamiska psykoterapeuter.

Till Facebook

Psykodynamiskt forum

På Psykodynamiskt forum bloggas och debatteras aktualiteter kring dynamisk psykoterapi.

 

 

 

 

  

 

Sök en psykoterapeut ansluten till Psykoterapicentrum

Kontakta oss!

Logga in på Mina sidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrum har lokalföreningar i hela Sverige

Medlemssidor - bara för medlemmar

Psykoterapicentrums tidskrift Psykoterapi

 


Divan
Tema: Pornografi.

 Nytt nummer av Mellanrummet ute nu!
Tema: psykodynamisk psykoterapi/ psykoterapeutiske intervensjoner.

 

Om psykoterapi
Dynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer som utvecklats i mer än 100 år…

Om psykoterapeuter
Psykoterapeuter kan arbeta på många olika sätt beroende på vilken typ av problem och svårigheter som ska lösas…

Om psykoterapiutbildning
För att bli legitimerad psykoterapeut behövs en omfattande vidareutbildning…

Aktuellt om psykoterapiforskning

Om Psykoterapicentrum
Fakta och kontakta — här hittar du information om föreningen och vårt arbete…

Våra arbetsgrupper
Internutbildning, forskning och konferenser
Yrkes- och utbildningsfrågor
Handledning
Etiska riktlinjer
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Studentnätverk

Presentation in English

Ny logotype och namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum
Här kan du läsa mer om konsekvenserna av namnbytet

 

 

PRESSKONTAKT:  Teci Hill,
ordförande i Psykoterapicentrum,
teci.h@psykoterapicentrum.se.

 

   

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se