Namnbyte från RPC
till Psykoterapicentrum

Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC) övergår från nyåret 2017 till Psykoterapicentrum.

Namnanvändning

Använd Psykoterapicentrum i tal och skrift.

Psykoterapicentrum förkortas inte!

Psykoterapicentrum skrivs alltid med versalt P och gement c.

Kontaktinformation

Kontakta gärna styrelsen, för telefonuppgifter, se under fliken Styrelse

E-post: info@psykoterapicentrum.se

Internet: www.psykoterapicentrum.se

Organisationsnummer: 80 20 05-7132

Alla kontakter i administrativa frågor kan tas direkt med Föreningshuset:

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Tel 08-121 513 22

E-post: info@psykoterapicentrum.se

Länkar från andra/egna hemsidor

Länka till: http://www.psykoterapicentrum.se

Använd gärna vår logotype:

 

Se till att det finns minst 10px tom vit yta över och under och minst 20px tom vit yta framför och efter loggan.

Logotypen kan rekvireras i andra storlekar från web@psykoterapicentrum.se (Magnus Bjurhammar).

Lokalföreningar

Lokalföreningarnas namn är följande:

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse

Stadgar

Medlemskap

Mina sidor

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; vad?

Presentation av Psykoterapicentrums arbete; hur?

Lokalföreningar

Våra arbetsgrupper
Forskning
Etiska riktlinjer
Handledning
Yrkes- och utbildningsfrågor
Nationell samverkan
Internationell samverkan
Informationsgrupp
   … och nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk

 

 

 

PRESSKONTAKT: Eva Mari Eneroth Säll
ordförande i Psykoterapicentrum, 070-583 54 57.


Om RPC:s historia
Ulla Grebos tal vid RPC:s 40-årsjubileum ger en informativ sammanfattning av Psykoterapicentrums födelse och utveckling. Mycket har genomförts och uppnåtts!


 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se