medlem

Logga in på medlemssidorna:


 

Ta del av föreläsningsbilder från höstkonferensen 2018.

Logga in på medlemssidan och läs Nick Midgleys och Camilla von Belows föreläsningsbilder

 

Ta del av Felicitas Rosts föreläsningsbilder
från höstkonferensen 2017.

 

RPC Kraftfältsanalys 2011

Logga in på medlemssidan och läs om kraftfältsanalysen!

 

Journalmall

Psykoterapicentrum har tagit fram en mall för journalskrivning, som är speciellt anpassad för längre psykoterapier.

.pdf Journalmall

 

 

 

 

Annonsera din verksamhet

På Psykoterapicentrums "Sök psykoterapeut"-sidor kan du enkelt annonsera din verksamhet. Regler och villkor hittar du här

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se