Psykoterapicentrum


Kontakta oss  |  Psykoterapi  |  Psykoterapeuter  |  Utbildning  |  Tidskriften Psykoterapi  |  Lokalföreningar  |  Sök psykoterapeut

 

Psykologcentrums studentnätverk

På våra universitet och högskolor skapas nätverk för att föra fram vikten av kvalificerade utbildningar för behandling av psykisk ohälsa utifrån en psykodynamisk referensram.

 

Dessa nätverksgrupper drivs av studenter på respektive utbildningsort.

 

Vill du delta, men saknar information, kontakta styrelsen!

 

 

 

Bli medlem som heltidsstuderande

Nu kan även heltidsstuderande bli medlemmar i Psykoterapicentrum. För den starkt reducerade avgiften 400 kronor, kan alla som studerar på universitet, högskolor och  folkhögskolor bli medlemmar.

Bland förmånerna är prenumeration på Psykoterapi, sistaminutenrabatt på Psykoterapicentrums föreläsningar, möjligheten att hyra lokal för möten och att delta i Psykoterapicentrums studentnätverk.

 

 

 

 

 

 

Våra arbetsgrupper

Internutbildning, forskning och konferenser

Yrkes- och utbildningsfrågor

Handledning

Etiska riktlinjer

Internationell samverkan

Informationsgruppen

 

 

 

 

Bli medlem nu!

Ansök om medlemskap direkt på Mina sidor!
Klicka här!

 

 

Kontaktinformation till Föreningshuset

Psykoterapicentrum
C/O Föreningshuset
Lumaparksvägen 7, plan 7
120 31 Stockholm

Tel 08-121 513 22

E-post info@psykoterapicentrum.se 

    

Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2022
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se