Styrelse Psykoterapicentrum Stockholm

Här presenteras styrelsen och meddelanden med anknytning till det aktuella styrelsearbetet. Kontakta oss gärna:
Psykoterapicentrum Stockholm, c/o Carina Lindbäck, Arbetargatan 34, 112 45 Stockholm, e-post: rpc.stockholm@live.se,
tfn 076-776 74 71.

Styrelsemedlemmar i Psykoterapicentrum Stockholm

 

Ordförande

Lilian Pohlkamp, leg. psykoterapeut, sjuksköterska, lärare
tfn: 070-667 38 44. e-post: lilian.pohlkamp@ki.se
hemsida: www.lilianpohlkamp.com
 

Kassör

Carina Lindbäck, leg. psykoterapeut, sjuksköterska
tfn: 076-941 90 12, e-post: carinalindback@gmail.com
 

Sekreterare

Birgitta Jonasson, leg. psykoterapeut, fil kand, bildkonstnär,
tfn: 070-770 54 76, e-post: jonasson.birgitta@comhem.se.
hemsida: www.birgittajonasson.se
 

Ledamot

Stefan Salomon, leg. psykoterapeut, socionom
tfn: 073-513 08 85, e-post: stefan.sal@comhem.se
 

Ledamot

Solweig Linde, leg. psykoterapeut, dansterapeut, pedagog och dansare
tfn: 070-561 03 56, e-post: solweig.linde@comhem.se
hemsida:  www.psykoterapiinstitutet-sthlm.se
 

Ledamot

Lotten Lönnerstam, leg. psykoterapeut, socionom
tfn: 073-590 36 84, e-post: lotten@lonnerstampsykoterapi.se
hemsida: lonnerstampsykoterapi.se
 

Ledamot

Ann Christiernin, leg. psykoterapeut, socionom
tfn: 070-462 48 99, e-post: ann.christiernin@stockholm.se
 

Ledamot

Camilla Sörbacken, leg. psykoterapeut, socionom
tfn: 070-956 40 62, e-post: camilla.sorbacken@stadsmissionen.se

 


  

 

Anslagstavla för medlemmars evenemang

Styrelse och Styrelsen meddelar

Tillbaka till Psykoterapicentrum Stockholms län

 

 

Beställ annons

Som legitimerad psykoterapeut och ordinarie medlem i Psykoterapicentrum kan du annonsera i vårt förmedlingsregister.
Annonsvillkor och beställningsformulär hittar du här!

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Forskning
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Nationell samverkan
Internationell samverkan

Nätverk
Vårdval och avtal
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2017
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se