trauma Psykoterapicentrum

Vad är ett psykiskt trauma?
Vad kan vi göra åt det?

Några tankar efter en föreläsning om svårt traumatiserade patienter och deras möjlighet att få hjälp av psykoterapi

Mötesreferat av Birgitta Bergman

Anna Gerge har besökt oss här i Jönköping och hon föreläste om möten och behandling av svårt traumatiserade människor. Anna är en erfaren psykoterapeut, handledare och författare. Över ett så tungt ämne föreläser hon med en energi som är imponerande.

Anna inleder med en genomgång av begreppen PTSD, komplex traumatisering och dissociativ problematik. Hon beskriver hur patologisk dissociation uppstår ur anknytningsskador och annan traumatisering, samt hur dessa tillstånd kan behandlas och läkas.

Flera gånger betonar hon vikten av att ta patienternas lidande på allvar och det ska ske snabbt. Det går inte an att säga, att de ska återkomma om ett halvår. En sådan här terapi måste få ta den tid som krävs. Att bjuda på samtal tio gånger är ett rent hån. Svårt traumatiserade människor går att hjälpa, men de måste få tid på sig för att våga känna tillit. Det är de som har haft svårigheter med anknytning tidigare och har skador på det området som behöver terapeutisk hjälp. Det visar sig att de som har goda relationer bakåt klarar sig med sina nära och kära. För dem kan det vara gott nog med tio samtal kanske, men det är i allmänhet inte de som kommer till våra mottagningar.

Anna menar också att det är viktigt att den psykoterapeutiska handledningen är relationellt inriktad. Det gemensamma reflekterandet i handledning är en förutsättning för yrkesmässig utveckling i människoförändrande yrken.

Ett annat spår Anna tar upp är vikten av att som terapeut ta hand om sin egen person. För att orka bära den tyngd vi blir pålagda av traumapatienter är det helt nödvändigt att som terapeut leva ett liv, där vi gör annat också. Min tanke blir att det bör vara bra att ägna sig åt kreativa sysselsättningar. Naturligtvis måste det passa den enskilde. Jag undrar hur bra vi är på att ta hand om oss själva. Det gäller naturligtvis i alla sammanhang, men det blir extra tydligt när det gäller traumaterapi. Ger vi oss tid att reflektera?

Vi är många som har kommit den här vårdagjämningskvällen för att få ta del av Annas budskap. Där har Psykoterapicentrums eminenta hemsida fyllt en funktion. Tack för den goda hjälpen, Magnus Bjurhammar! Frågestunden efter föredraget utnyttjades flitigt, patienter med svåra trauman har vi alla stött på - säkert utan att alla gånger inse vad det handlat om. Efter Annas mycket klara och pedagogiska framställning är vi bättre rustade att möta dessa svårt sargade människor.


För Psykoterapicentrum i Jönköping

Birgitta Bergman

 

 

Psykoterapicentrum Jönköpings län

 

 Psykoterapicentrum
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 
info@psykoterapicentrum.se

Tidskriften Psykoterapi
Senaste numret

Psykoterapicentrum
Styrelse
Stadgar
Medlemskap/ansökan
Vad arbetar vi med?
Hur arbetar vi?
Presentation in English

Dynamisk psykoterapi
Om psykoterapi

Om psykoterapeuter
Om psykoterapiutbildning
Om psykoterapiforskning

Arbetsgrupper
Aktuella skrivelser
Etik psykoterapeuter
Etik handledare
Handledning
- Auktorisation
Informationsgrupp
Internationell samverkan

Nätverk
Studentnätverk
 

Lokalföreningar
Gävle-Dala
Jönköping
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Västerbotten
Västernorrland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Konferenser
Konferenskalendarium

Sök en psykoterapeut
Hitta annonser länsvis

Annonsera verksamhet

Sök en handledare

Bli medlem

Mina sidor

Copyright © 2020
Webmaster: web@psykoterapicentrum.se